Liga dla wszystkich kobiet grających w squasha w województwie łódzkim.


System rozgrywek


Rozgrywki odbywać się będą co niedzielę od 11 marca do 24 czerwca (łącznie 15
kolejek) w godzinach 12:00-14:00 w Klubie I’m Fit.
Rywalizacja odbywać się będzie w trzech grupach sześcioosobowych o różnym poziomie
zaawansowania, każda uczestniczka znajdzie dla siebie rywalki o podobnych
umiejętnościach.
Zawodniczki rywalizują ze sobą na zasadzie każda z każdą po dwa sety - rozgrywają
dwa sety do 11 punktów, w przypadku wyniku 10:10 decyduje złoty punkt - wygrywa ten,
kto zdobędzie 11-sty punkt.
O końcowym miejscu zajętym w danej grupie decyduje bilans setów, następnie bilans
małych punktów, a w przypadku tej samej ilości punktów dwóch zawodniczek - wynik
meczu bezpośredniego.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są przez system Bo5 – link do strony zostanie podany
w najbliższych dniach. Do każdej kolejki zawodniczka zgłasza się osobno.
Opłata startowa w każdej kolejce wynosi 25zł. Honorowane są karty MultiSport,
FitProfit oraz OK System. Płatność na miejscu w Klubie.
Termin zgłoszeń do kolejki upływa w piątek poprzedzający kolejkę do godz. 12:00.
Osoba, która zgłosi się do rozgrywek i nie wycofa swojego zgłoszenia do zamknięcia listy
zgłoszeń jest zobowiązana wnieść opłatę startową niezależnie od ostatecznego startu
w turnieju.
W dniu rozgrywania kolejki rozgrywek zawodniczki zgłaszają swoją obecność
u organizatora co najmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
Ostatnia kolejka Ligi zostanie rozegrana w formie Turnieju, do którego rozstawienie będzie
zgodne z aktualnym rankingiem ligowym. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla
najlepszych zawodniczek oraz upominki do rozlosowania wśród wszystkich uczestniczek.

 

Ranking ligowy


Przez cały okres trwania rozgrywek prowadzony będzie ranking ligowy. Do rankingu
zalicza się 8 najlepszych wyników danej zawodniczki ze wszystkich kolejek, w których
brała udział. Ranking jest podstawą rozstawienia w kolejnych kolejkach Ligi. Za każde
miejsce uzyskane w kolejce w danej grupie przyznawane są punkty zgodnie z tabelą:

Miejsce PRO CLUB Beginners
1 230 206 194
2 225 203 192
3 220 200 190
4 210 197 188
5 207 195 187
6 204 193 186

Dwie najlepsze zawodniczki w grupie awansują do grupy wyżej, a dwie
z najsłabszymi wynikami spadają do niższej grupy. (W przypadku zdobycia przez uczestników
takiej samej ilości punktów decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. W przypadku braku takiego wyniku
decyduje lepszy wynik z najlepszym zawodnikiem grupy, z którym obaj zawodnicy rozegrali mecz).
Reszta zawodniczek rozstawiana jest do grup zgodnie z aktualnym rankingiem.
W przypadku niepełnej ilości zawodników w grupie organizator ma prawo rozegrać dwie
ostatnie grupy w innej ilości zawodników (od 5 do 7 osób).
Za każdą rozgrywkę w której gracz wziął udział przyznawane są punkty rankingowe,
nawet jeśli zawodnik nie ukończył wszystkich meczy danej kolejki. Osoba która zgłosiła się
do rozgrywek, ale nie stawiła się na rozgrywkach nie zostaje sklasyfikowana w punktacji
danej rozrywki.

 

Uwagi końcowe

W wyjątkowych sytuacjach termin rozegrania kolejki Ligi może zostać zmieniony
z odpowiednim wyprzedzeniem, nowy termin będzie umieszczony na stronie Ligi.
Każda zawodniczka odpowiada za swój stan zdrowia i bierze pełną odpowiedzialność
za swój start w Lidze.


Dane kontaktowe w przypadku pytań i wątpliwości:
malgorzata.owczarek@azs.pl Tel. 507-024-746.