Zapraszamy wszystkie drużyny squashowe do udziały w sezonie 2017/2018

Partnerzy:

                                

 

 

          

 

 

 

 

 

 

OFICJALNE WYNIKI SEZONY 2017/2018


 

 

 

 

WYNIKI KOLEJEK


Wyniki - Pierwsza kolejka 2.12.2017 - miejsce rozegrania I'm Fit (ul. Piłsudskiego 10, Łódź)

 


Wyniki - Druga kolejka 13.01.2018 - miejsce rozegrania Vera Sport (ul. Siewna 15, Łódź)

 

 


Wyniki - Trzecia kolejka 3.02.2018 - miejsce rozegrania I'm Fit (ul. Piłsudskiego 10, Łódź)


Wyniki - Czwarta kolejka 3.03.2018 - miejsce rozegrania Vera Sport (ul. Siewna 15, Łódź)

 

 

HARMONOGRAMY


 

Rundy sezonu rozgrywek drużynowych 2017/2018:

1 runda: 2 grudnia 2017 - I'm Fit (ul. Piłsudskiego 10, Łódź)

2 runda: 13 stycznia 2018 - Vera Sport (ul. Siewna 15, Łódź)

3 runda: 3 lutego 2018 - I'm Fit (ul. Piłsudskiego 10, Łódź)

4 runda: 3 marca 2018 - Vera Sport (ul. Siewna 15, Łódź)

 

 


I KOLEJKA (02.12.2017 Klub I'm Fit) -  DML/LDZ  i  PLS/PFS:

II KOLEJKA (13.01.2018 Vera Sport) -  DML/LDZ  i  PLS/PFS:

III KOLEJKA (2.03.2018 Klub I'm Fit) -  DML/LDZ  i  PLS/PFS:

IV KOLEJKA (3.03.2018 Vera Sport) -  DML/LDZ  i  PLS/PFS:

 


Regulamin Drużynowych Mistrzostw Łodzi w Squashu

 1. Ogólne
  1. Rozgrywki trwają w sezonie od grudnia do czerwca następnego roku zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie DMŁ.
  2. Do rozgrywek zaliczane są wyniki drużyn biorących udział w DMP PFS rozgrywanych w regionie Łódzkim.
  3. Drużyny nie startujące w rozgrywkach PFS mają prawo zgłosić się i rozegrać mecze w rozgrywkach LDZ.
  4. W DML zostanie rozegrana tylko jedna dywizja.
 2. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia drużyn są przyjmowane mailowo na adres squashldz@gmail.com w formie oświadczenia.
  2. Zamknięcie listy zgłaszanych drużyn następuje na 7 dni przed pierwszą kolejką.
  3. Drużyna składa się z minimum 4 zawodników. Posiada wyznaczonego kapitana odpowiedzialnego za drużynę i upoważnionego do podejmowania decyzji w imieniu drużyny.
  4. Zawodnikiem jest każdy gracz w squasha.
  5. Jeden zawodnik może zostać zgłoszony do dowolnej liczby drużyn w sezonie w takim przypadku drużyna musi zgłosić o jednego gracza więcej niż minimum za każdego zawodnika grającego w dwóch lub więcej drużynach, a będącego członkiem tej drużyny.
  6. W przypadku kiedy jeden zawodnik gra w dwóch lub więcej drużynach nie może zostać wystawiony do meczu, w którym startują obie jego drużyny.
  7. Kolejność zgłaszanych zawodników (kolejność rakiet) jest dowolna, ale musi pozostać niezmieniona przez cały sezon rozgrywek drużynowych.

 3. Rozgrywki:
  1. Rozgrywki sezonu zostaną podzielone na miesięczne kolejki a w każdej z kolejek odpowiednie mecze drużynowe.
  2. Każdej drużynie przysługuje prawo do rozegrania meczu i rewanżu z inną drużyną.
  3. Każdy z zawodników rozgrywając swoje mecze zdobywa punktu dla drużyny i do RankinguLDZ.
  4. Zasady przyznawania punktów indywidualnych są analogiczne do zasad przyznawania punktów za rozgrywki drużynowe w PFS w pierwszej dywizji.
  5. Każdy z zawodników zalicza do RankinguLDZ indywidualnego 3 najlepsze wyniki rozgrywek drużynowych.
  6. Kolejność rozgrywania meczy druzynowych jest niezmienna przez cały sezon. Pierwsze mecze rozgrywają zawodnicy występujący na ostatniej rakiecie, a ostatnie na pierwszej. Czyli kolejność rakiet jest 4,3,2,1.

 4. Wyniki i punktacja:
  1. O miejscu Drużyny w tabeli decydują kolejno:
   1. Ilość zdobytych punktów,
   2. Różnica wygranych i przegranych setów,
   3. Większa liczba wygranych setów,
   4. Różnica wygranych i przegranych małych punktów,
   5. Większa liczba wygranych małych punktów,
   6. Wygrana lub zwycięski remis w bezpośrednim meczu drużynowym.

  2. Drużyny otrzymują następującą ilość punktów za uzyskany rezultat meczu drużynowego:
   mecz wygrany 4:0 lub walkowerem            = 4,0 pkt
   mecz wygrany 3:1 lub 3:0                         = 3,0 pkt
   mecz wygrany 2:1                                    = 2,5 pkt
   remis wygrany                                         = 2,0 pkt
   remis przegrany                                       =1,5 pkt
   mecz przegrany 1:2                                  = 1,0 pkt
   mecz przegrany 1:3                                  = 0,5 pkt
   mecz przegrany 0:4, 0:3 lub walkowerem   = 0,0 pkt

 5. Postanowienia końcowe:
  1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy PFS w zakresie prowadzenia rozgrywek.
  2. W przypadku kwestii spornych, niejasnej interpretacji lub przepisów wykluczających decydujący głos ma Komisja Rankingowa (SquashLDZ).

Lista aktualnie zgłoszonych drużyn.

Aktualne wyniki rozgrywek drużynowych.