Zapraszamy wszystkie drużyny squashowe do udziały w sezonie 2017 2018

Harmonogram rozgrywek drużynowych:

1 runda: 2 grudnia 2017

2 runda: 13 stycznia 2018

3 runda: 3 lutego 2018

4 runda: 3 marca 2018

5 runda (Rezerwowa): 7 kwietnia 2018

 

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Łodzi w Squashu

 1. Ogólne
  1. Rozgrywki trwają w sezonie od grudnia do czerwca następnego roku zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie DMŁ.
  2. Do rozgrywek zaliczane są wyniki drużyn biorących udział w DMP PFS rozgrywanych w regionie Łódzkim.
  3. Drużyny nie startujące w rozgrywkach PFS mają prawo zgłosić się i rozegrać mecze w rozgrywkach LDZ.
  4. W DMŁ zostanie rozegrana tylko jedna dywizja.
 2. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia drużyn są przyjmowane mailowo na adres squashldz@gmail.com w formie oświadczenia.
  2. Zamknięcie listy zgłaszanych drużyn następuje na 7 dni przed pierwszą kolejką.
  3. Drużyna składa się z minimum 4 zawodników. Posiada wyznaczonego kapitana odpowiedzialnego za drużynę i upoważnionego do podejmowania decyzji w imieniu drużyny.
  4. Zawodnikiem jest każdy gracz w squasha.
  5. Jeden zawodnik może zostać zgłoszony do dowolnej liczby drużyn w sezonie w takim przypadku drużyna musi zgłosić o jednego gracza więcej niż minimum za każdego zawodnika grającego w dwóch lub więcej drużynach, a będącego członkiem tej drużyny.
  6. W przypadku kiedy jeden zawodnik gra w dwóch lub więcej drużynach nie może zostać wystawiony do meczu, w którym startują obie jego drużyny.
  7. Kolejność zgłaszanych zawodników (kolejność rakiet) jest dowolna, ale musi pozostać niezmieniona przez cały sezon rozgrywek drużynowych.

 3. Rozgrywki:
  1. Rozgrywki sezonu zostaną podzielone na miesięczne kolejki a w każdej z kolejek odpowiednie mecze drużynowe.
  2. Każdej drużynie przysługuje prawo do rozegrania meczu i rewanżu z inną drużyną.
  3. Każdy z zawodników rozgrywając swoje mecze zdobywa punktu dla drużyny i do RankinguLDZ.
  4. Zasady przyznawania punktów indywidualnych są analogiczne do zasad przyznawania punktów za rozgrywki drużynowe w PFS w pierwszej dywizji.
  5. Każdy z zawodników zalicza do RankinguLDZ indywidualnego 3 najlepsze wyniki rozgrywek drużynowych.

 4. Postanowienia końcowe:
  1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy PFS w zakresie prowadzenia rozgrywek.
  2. W przypadku kwestii spornych, niejasnej interpretacji lub przepisów wykluczających decydujący głos ma Komisja Rankingowa (SquashLDZ).

Lista aktualnie zgłoszonych drużyn.

Aktualne wyniki rozgrywek drużynowych.

Aktualna kolejka:

Ranking: