Odyseja umysłu D+J - DAMSKA 9-10

Polska Federacja Squasha, turniej kategorii B+ (B4)