Najdłuższy mecz

OPENOPEN - Eliminacje
37"54'Sołtys Jarosław1
Bekus Radosław2
37"32'Mazur Dawid3
Prokopiak Tomasz1
36"48'Piasecki Łukasz3
Rakoszek Jacek1
32"28'Rakoszek Jacek3
Borysowski Marcin2
30"57'Achtelik Arkadiusz2
Postawa Kamil3
30"29'Mazur Katarzyna2
Kossowski Krzysztof3
27"30'Szyjka Mateusz1
Otrębski Jakub3
25"30'Rakoszek Jacek0
Strużyna Piotr2
24"24'Strużyna Piotr2
Prokopiak Tomasz3
23"55'Piasecki Łukasz1
Prokopiak Tomasz3
30"24'Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
23"20'Szyjka Mateusz3
Pawłowski Mirosław0
13"1'Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
9"33'Pawłowski Mirosław2
Różanka Jakub0

Najdłużej na korcie

OPENOPEN - Eliminacje
Kossowski Krzysztof96"40'
Piasecki Łukasz94"57'
Prokopiak Tomasz87"33'
Mazur Dawid81"20'
Kowalewski Tomasz80"51'
Rakoszek Jacek80"38'
Sołtys Jarosław80"29'
Irach Marcin76"0'
Mazur Katarzyna74"52'
Widera Rafał74"4'
Pawłowski Mirosław26"57'
Sitko Honoriusz22"37'
Rosół Karolina22"37'
Szyjka Mateusz20"29'
Różanka Jakub16"30'
Kołodziejski Marcin10"2'

Czas setów

WSZYSTKIEOPENOPEN - Eliminacje

1158 min
36 s19 h 18 min 36 s

1099 min

37"24'
1 set
Sołtys Jarosław1
Bekus Radosław2
14"37'
4 set
Piasecki Łukasz3
Rakoszek Jacek1
11"50'
4 set
Kossowski Krzysztof3
Kowalewski Tomasz1
9"40'
1 set
Michalak Oskar2
Jenerał Tomasz0
9"26'
1 set
Szyjka Mateusz0
Michalak Oskar2
9"0'
2 set
Mazur Dawid3
Prokopiak Tomasz1
8"8'
4 set
Mazur Dawid3
Prokopiak Tomasz1
7"54'
3 set
Mazur Dawid3
Prokopiak Tomasz1
7"24'
4 set
Szyjka Mateusz1
Otrębski Jakub3
7"15'
3 set
Widera Rafał2
Otrębski Jakub1

59 min 36 s

8"26'
1 set
Szyjka Mateusz3
Pawłowski Mirosław0
6"24'
3 set
Szyjka Mateusz3
Pawłowski Mirosław0
6"2'
3 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
5"39'
2 set
Szyjka Mateusz3
Pawłowski Mirosław0
4"50'
5 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
4"20'
1 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
4"7'
2 set
Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
4"6'
4 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
3"49'
1 set
Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
3"24'
1 set
Pawłowski Mirosław2
Różanka Jakub0

małych punktów

WSZYSTKIEOPENOPEN - Eliminacje

4331

4086

Prokopiak Tomasz193
Kossowski Krzysztof180
Mazur Dawid175
Piasecki Łukasz173
Strużyna Piotr156
Kowalewski Tomasz156
Mazur Katarzyna153
Łodej Michał145
Borysowski Marcin139
Irach Marcin135

245

Sitko Honoriusz55
Rosół Karolina52
Pawłowski Mirosław50
Szyjka Mateusz36
Kołodziejski Marcin33
Różanka Jakub19

Wszystkich rozegranych meczów

WSZYSTKIEOPENOPEN - Eliminacje

82

78

4

Wszystkich rozegranych setów

WSZYSTKIEOPENOPEN - Eliminacje

243

230

13

Szybkość zdobycia punktów

OPENOPEN - Eliminacje
0.18'
1 set
Rakoszek Jacek0
Strużyna Piotr2
0.27'
3 set
Sołtys Jarosław1
Bekus Radosław2
0.27'
2 set
Rakoszek Jacek0
Strużyna Piotr2
0.45'
2 set
Sołtys Jarosław1
Bekus Radosław2
10.82'
1 set
Jarmułowicz Eliasz0
Prokopiak Tomasz3
13.36'
2 set
Wójcik Krzysztof0
Brydak Marcin2
13.73'
3 set
Otrębski Jakub0
Prokopiak Tomasz3
14.36'
2 set
Postawa Kamil0
Mazur Katarzyna2
14.36'
2 set
Otrębski Jakub0
Prokopiak Tomasz3
15.36'
4 set
Pawełczyk Michał1
Hadaś Tomasz3
11.45'
3 set
Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
16.73'
2 set
Pawłowski Mirosław2
Różanka Jakub0
18.09'
2 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
18.55'
1 set
Pawłowski Mirosław2
Różanka Jakub0
20.82'
1 set
Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
21.67'
1 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
22.36'
4 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
22.45'
2 set
Różanka Jakub0
Kołodziejski Marcin3
24.13'
3 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
24.17'
5 set
Sitko Honoriusz2
Rosół Karolina3
Icons made by Freepik, Icons8 is licensed under CC BY 3.0