Regulamin Ligi.

 

Uczestnictwo

 1.  Do ligi może zapisać się każdy zainteresowany.
 2. Możliwe jest dołączenie się do Ligi w dowolnym momencie trwania Rundy Rozgrywkowej.
 3. Uczestnicy automatycznie akceptują regulamin Ligi oraz nadrzędny regulamin Korzystania z Obiektu.
 4. ZAPISY odbywają się na stronie bo5.pl/artfitness lub w Recepcji Klubu (osobiście lub telefonicznie)
 5. KOSZT udziału w kolejce wynosi 30 zł

 

 Rozgrywki

 1.  LIGA składa się z 10 Kolejek, rozgrywanych średnio co 2 tygodnie.
 2. Do klasyfikacji końcowej zliczne zostaną wyniki z kolejek rozegranych przez danego zawodnika.
 3. Rozgrywki będą prowadzone w grupach maksymalnie 4-6 osobowych (Kolejno: Grupa A, Grupa B, itp.)
 4. Mecze będą prowadzane w systemie "każdy z każdym" do 2 wygranych setów w zależności od frekwencji w danej rundzie.
 5. W każdej kolejce w zależności od ilości uczesnitków 1 lub  2-ch pierwszych zawodników grupy awansuje do grupy wyżej.
 6. Osoby nie biorące udziału w dwóch kolejnych kolejkach automatycznie spadają do niżej sklasyfikowanej grupy.
 7. Grupy uzupełniane będą o najwyżej rozstawione osoby z kolejnej grupy rozgrywkowej
 8. Osoby dołączające do Ligi w czasie jej trwania rozpoczynają Rozgrywki od najniższej grupy.
 9. Mecze rozgrywane będą wg. zasad Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych PFS
 10. Harmonogram NAJBLIŻSZYCH Spotkań: 

1. Kolejka 29.11.

2. Kolejka 13.12.

3. Kolejka 27.12.

4. Kolejka - 10.01.2016 

5. Kolejka - 30.01.2016 

6. Kolejka - 20.02.2016

7. Kolejka - 05.03.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA :)

8. Kolejka - 02.04.

9. Kolejka - ODWOŁANA

  10. KOLEJKA FINAŁOWA - 23.07. 2016. ZAKOŃCZENIE LIGI

 

 

 

 

 

Podsumowanie

 1. Sprawy nie uregulowane regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat rozgrywanych kolejek.