1. Diamentowa Liga (sezon letni 2016) to cykl 9 kolejek ligowych. Kolejki rozgrywane są co tydzień we wtorek (od 10.05.2016r.) od godz. 20:00 GRUPA C oraz w czwartek (od 05.05.2016r.) od godz. 18:00 GRUPY A i B . Zawodnicy zgłaszają się na konkretną kolejkę. Po zgłoszeniu, każdy z nich zostaje przydzielony do jednej z  grup uwzględniając jego poziom gry (liczba osób w grupie może wynieść od 4 do 8 ). 

2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do poniedziałku/środy poprzedzającejego daną kolejkę do godz. 20:00 na adres: liga@asyrakiet.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

4.. Opłata za jednorazowy udział w lidze dla każdego uczestnika wynosi 25,00 zł.

5. W przypadku rezygnacji, po terminie zgłoszeń, danego uczestnika z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie utrzymuje także punktów za nią do rankingu ligi.

6. Zawodnik rezygnujący z udziału po terminie zgłoszeń jest zwolniony z opłaty za nią, gdy znajdzie na swoje miejsce zastępcę. Zastępca nie musi posiadać rankingu ligi umożliwiającym udziału w danej grupie, nie musi także być stałym uczestnikiem ligi squasha.

7. O przydziale do grup na konkretną kolejkę decyduje kolejno:

Występ w poprzedniej kolejce ligi diamentowej –miejsca 1,2 awansują do ligi wyżej, dwa ostatnie miejsca spadają do ligi niżej.

Dzika karta organizatora. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musi podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy)

Występ w ostatniej kolejce

Suma punktów z dotychczasowych kolejek

8. Każda grupa rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 zawodników.

9. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi według wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1). Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów zawodnika

10.  Po rozegraniu ostatniej kolejki najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami podczas uroczystego zakończenia.

11.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Diamentowej wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez organizatora.

12.  Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej.

 13. Klub Asy Rakiet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

14. Klub Asy Rakiet zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Wszelkich informacji na temat Ligi Diamentowej udziela Vanessa Łuc, tel. 792 920 806 v.luc@asyrakiet.pl.