REGULAMIN KRAKOWSKIEJ LIGI SQUASHA SUMMER EDITION 2023 POWERED BY ATRAS SQUASH CLUB

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Krakowskiej Lidze Squasha Summer Edition 2023 powered by Atras Squash Club, zwanej dalej Ligą. Organizatorem Ligi jest UNITED Sp. z o.o., natomiast miejscem przeprowadzania rozgrywek jest Atras Squash Club, z siedzibą przy ulicy Zawiłej 61 w Krakowie. Dokonanie zapisu na kolejkę ligi jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania się do jego postanowień.

Liga rozpoczyna się z dniem 15 lipca 2023 i trwa do 26 sierpnia 2023.
Mecze rozegrane zostaną w soboty w od godziny 9:00.
W ramach KLS Summer Edition rozegrane zostaną 4 kolejki. Przerwa między kolejkami wynosi 2 tygodnie.
Rezygnację z udziału w kolejki można zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem u organizatora Ligi. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w czasie krótszym niż 24 godziny poprzedzające kolejkę, należy uiścić pełną opłatę za tę kolejkę przelewem na konto bankowe organizatora KLS.
Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 3’ (do 2 wygranych setów).

ZAPISY:

- Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wniesienie opłaty wpisowej, którą należy uiścić przed rozpoczęciem sezonu i która wynosi 49 zł.
- Opłata za każdą kolejkę wynosi 40 zł. Należy uiścić ją przelewem lub w dniu rozgrywek gotówką u organizatora rozgrywek.
- Zapisy na kolejki przyjmowane są do piątku poprzedzającego daną kolejkę do 12:00. Zapisu można dokonać poprzez FB lub mailowo krakowskaligasquasha@gmail.com
- Podział na grupy dokonywany jest w piątek o godz. 14:00.
- Do Ligi można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

ZASADY ROZGRYWEK

- Nazwy grup: A, B, C, D itd. przy czym A jest grupą najwyższą.
- Grupy na daną kolejkę są tworzone tylko z Zawodników zapisanych na dane wydarzenie.
- Grupy są minimum 6 osobowe, mecze odbywają się systemem ,,każdy z każdym'' do 2 wygranych setów. W przypadku większej liczby osób w grupie, zawodnik rozgrywa 5 meczów z losowo wybranymi zawodnikami z tej samej grupy.
- Organizator przewiduje “dziką kartę” dla Zawodników, którzy dołączą do ligi w trakcie jej trwania, a poziomem gry przewyższają znacząco Zawodników występujących w niższych grupach (wg. oceny organizatora).
- Po każdej kolejce 2 najlepszych Zawodników z grup awansuje do wyższej grupy, a 2 najsłabszych spada do grupy niżej (osoby które wywalczyły awans lub zaliczyły spadek występować w nowej grupie będą w następnej kolejce której będą obecni).
- Zawodnik który zapisał się na daną kolejkę i się na niej nie pojawił przegrywa walkowerem i automatycznie spada do niższej grupy.
- Punkty rankingowe przyznawane będą wg. następującej reguły: suma zdobytych punktów x wartość punktowa danej grupy. Wartość grupy jest tym wyższa, im trudniejsza jest grupa (grupa A - 100 pkt., grupa B - 90 pkt., grupa C - 80 pkt., grupa D - 70 pkt. itd.).
- O rozstawieniu w 1. kolejce decydują pozycje zajmowane przez zawodników w rankingu Polskiego Związku Squasha, oraz realna siła zawodnika oceniana przez organizatora.
- Zasady przyznawania punktów: a) wynik 2:0 - zwycięzca otrzymuje 3 punkty; b) wynik 2:1 - zwycięzca otrzymuje 2 punkty a przegrany 1 punkt;
- Do rankingu końcowego edycji letniej liczy się 3 najlepsze kolejek każdego Zawodnika.
- Dla najlepszych przewidujemy nagrody rzeczowe, oraz vouchery na korty i treningi. 
Opłaty wpisowe oraz za kolejki należy wpłacać na konto:
United Sp. z o.o
53 1160 2202 0000 0005 6612 0077
tytułem: wpisowe KLS Summer Edition + imię i nazwisko oraz KLS kolejka ... + imię i nazwisko.

HARMONOGRAM:

Kolejka 1. 15.07.2023

Kolejka 2. 29.07.2023

Kolejka 3. 12.08.2023

Kolejka 4. 26.08.2023