Szczecińska Liga Badmintona

 

Uproszczony regulamin – sezon 2020/2021

 

Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

 

Szczecińska Liga Badmintona w sezonie 2020/2021 liczy 16 kolejek rozgrywanych w sobotę przeciętnie 2 razy w miesiącu.

 

Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Zasady zgłoszeń i rezygnacji znajdują się w załączniku nr 1 (Poniżej).

O przydziale do grupy decyduje:

 

  • wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce
  • dzika karta organizatora

 

Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.

Pierszeństwo w awnasie ma osoba, która wygrała w ostatniej kolejce SLB. 

 

Spadek. Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:

  • „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.
  • dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej

 

System rozgrywek. Każda grupa oprócz G1 (najwyższej) powinna liczyć 8-10 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów do 2 wygranych setów- maksymalny stan 2:1.

Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 4 graczy, mecze rozgrywamy do 21 punktów do 2 wygranych setów-maksymalny stan 2:1. 

 

Grupa 1 może liczyć od 4 do 10 zawodników w zależności od decyzji organizatora.

 

Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego.

 

Po rozegraniu 16 kolejek do końcowego rankingu branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów.

 

Po rozegraniu ostatniej kolejki (26 czerwca 2021 r.) zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami. Zawodnicy, którzy rozegrają minimum 12 kolejek otrzymają nagrody specjalne o wartości katalogowej min. 100 zł.

 

W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

 

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.

Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.

Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek.

 

 

Załącznik 1.

Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.

 

Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcje klubów Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub w recepcji w/w klubów.

Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do czwartku (włącznie) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 50 zł.

 

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 22.00.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.

 

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego – biuro@centrumbadmintona.pl) .

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce SLB nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.

 

 

Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

 

 

UWAGA!

 

Pamiętaj, że informując nas o swojej absencji nawet tuż przed rozpoczęciem gier swojej grupy dajesz nam szansę na korektę grup i umożliwiasz zawodnikom z listy rezerwowej udział w kolejce ligowej.

 

NIE BLOKUJESZ innych zawodników, którzy dzięki temu zostaliby przeniesieni do wyższych grup. Np. przy rezygnacji zawodnika z G2 – pierwsze osoby z G3, G4, G5, G6 i G7 mogę zostać przeniesione wyżej. Czyli aż 5 osób!

 

NIE OGRANICZASZ swoim kolegom przyjemności z gry zmniejszając liczbę meczów do rozegrania w grupie.

 

NIE DEZORGANIZUJESZ harmonogramu gier. Przy 10-cio osobowej grupie do rozegrania jest 45 spotkań a przy 8-mio osobowej już tylko 28.