Regulamin Wakacyjnej Ligi Amatorskiej – sezon 2018

 

Organizator

Organizatorem rozgrywek Wakacyjnej Ligi Amatorskiej 2018/2019 jest Centrum Sportów Rakietowych Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk https://csrgdansk.pl/

 

Organizator zapewnia:

 1. Prowadzenie i opiekę nad ligą.
 2. Piłki do gry , istnieje możliwość wypożyczenia rakiet

 

Wszelkich informacji na temat ligi udzielimy pod adresem mailowym hello@csrgdansk.pl , tel. 664 058 700.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy hello@csrgdansk.pl lub telefonicznie.

Tytuł wiadomości będzie zawierać: Wakacyjna Liga Amatorska, imię i nazwisko.

Treść wiadomości: tel. kontaktowy.

Wpisowe należy uiścić najpóźniej w każdy, pierwszy czwartek miesiąca  przed rozpoczęciem gier ligowych w recepcji klubu lub na nr konta:

ING 33 1050 1764 1000 0090 8022 0289

Centrum Sportów Rakietowych Sp. z o.o.

K. Górskiego 1, 80-336 GdańskZASADY

1. Organizatorem Wakacyjna Liga Amatorska jest Centrum Sportów Rakietowych Gdańsk

2. Liga odbywać się będzie w każdy czwartek, od godz. 19.00, od 12.07.2018 do dnia 30.08.2018 roku włącznie.

3. W rozgrywkach Wakacyjna Liga Amatorska biorą udział tylko osoby, które zgłosiły się do udziału mailowo bądź telefonicznie, przed rozpoczęciem danej rundy.

4. W zależności od liczby zgłoszonych Zawodników, zostaną utworzone grupy ligowe: Grupa A, Grupa B itd.

5. W danej grupie mecze rozgrywa 4-6 zawodników. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 osób do ostatniej grupy, grupy ostatnia i przedostatnia zostaną połączone, przy czym liczba osób w grupie połączonej nie może być większa niż 7 osób.

6. Rozgrywki Wakacyjna Liga Amatorska zakończone zostaną rundą finałową wraz z rozdaniem nagród specjalnych dla najlepszych Zawodników oraz nagród dla wszystkich Uczestników ligi.

7. Organizator ma prawo przyznać dziką kartę wg własnego uznania Zawodnikowi, reprezentującemu wysoki poziom gry

8. Zawodnicy będą rozgrywali mecze raz w tygodniu w systemie ,,każdy z każdym ", „best of three”.  Mecze punktuje się systemem do 11 punktów, przy stanie po 10 punktów do przewagi 2 pkt.

9. Nieobecność w rozgrywkach Zawodnik jest zobowiązany zgłosić w recepcji Klubu lub telefonicznie najpóźniej do godziny 14:00 w dniu rozgrywek. 

10. W przypadku dołączenia do Ligi w trakcie sezonu, Zawodnik będzie przypisany do najniższej grupy.

11. Naliczanie punktów odbywa się za pomocą “algorytmu proporcjonalnego” w aplikacji Bo5.

12. Po każdej rundzie jeden  Zawodnik z każdej grupy spada do grupy niższej oraz jeden Zawodnik z grupy niższej awansuje do grupy wyższej (odpowiednio z najniższych i najwyższych pozycji w grupie). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o miejscu zawodnika w tabeli decyduje w kolejności: stosunek setów wygranych do przegranych miedzy 2 graczami, ilość rozegranych kolejek w miesiącu, najwyższa kolejna wartość punktowa rundy, dodatkowy mecz barażowy "best of three" rozegrany w terminie dogodnym dla obu zawodników.

13. Punkty za daną rundę nalicza się zgodnie z przyjętym algorytmem w aplikacji Bo5.

14. Na koniec sezonu zostanie rozegrana runda finałowa, która wyłoni końcową klasyfikację Ligi.

15. Obowiązujące w danym sezonie opłaty będą zróżnicowane od ilości kolejek w danej rundzie. Warunkiem gry w danym miesiącu jest uiszczenie opłaty za rozgrywki ligowe w terminie do rozpoczęcia pierwszej rundy.

16. W ramach rozgrywek, zawodnik uiszcza wpłatę:

opłata jednorazowa za wejście 45 zł.

 

17. TERMINARZ Ligi CSR OPEN:

 • 12.07.2018 r.
 • 19.07.2018
 • 26.07.2018
 • 02.08.2018
 • 09.08.2018
 • 16.08.2018
 • 23.08.2018
 • 30.08.2018 - Finałowy Turniej Wakacyjnej Ligi Amatorskiej.
  Koszt udziału w finałowym turnieju - 80zł (patronat obejmuje BRUBECK, sponsor nagrod turnieju FiNAŁOWEGO)

18. Zawodnicy awansujący do wyższej grupy otrzymują w każdym miesiącu 1 godzinę do wykorzystania na kort w CSR.

19. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. CSR Gdańsk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

20. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.

21.  Każdy zawodnik biorąc udział w rozgrywkach zgadza się na publikację zdjęć z rozgrywek zarówno na stronie organizatora jak i w serwisach społecznościowych. Jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska w serwisach z wynikami sportowymi, a w szczególności w aplikacjach mobilnych i na stronie internetowej służącej do obsługi rozgrywek

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek ligowych.

23. Przystąpienie do Wakacyjna Liga Amatorska jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem  Regulaminu Ligi oraz Regulaminu Obiektu.