LIGA SQUASHA ELEVEN POINTS 2019/2020

1. Zapisanie się i udział w rozgrywkach jest jednoznaczne z akceptcją poniżeszego regulaminu.

2. Okres trwania ligi od 01.10.2019r do 30.06.2020r.

3. Liga open – nie ma ograniczeń wiekowych oraz płci (na obecną chwilę nie ma podziałów, wszyscy grają razem)

4. Liga z podziałem na dywizje. Każda (oprócz ostatniej) dywizja składa się z 10 zawodników. Ostatnia dywizja może liczyć więcej lub mniej. Decyzję o utworzeniu/usunieciu kolejnej dywizji podejmuje organizator po zakończeniu edycji (kwartału). Spadki i awanse pomiędzy dywizjami co 3 miesiące (po zakończeniu każdej edycji), sposób opisany w pkt. 14

5. Rozgrywać mecze można z zawodnikami w obrębie dywizji w której się znajduje dany zawodnik.

6. Nie ma konkretnych terminów rozgrywania meczów, każdy zawodnik umawia się na termin indywidualnie z przeciwnikiem. Mecze sędziowane są przez samych zawodników (nie ma konieczności sędziowania przez osobę trzecią). Zawodnicy zobowiązani są do wprowadzania wyników meczów bezpośrednio po jego zakończeniu przez aplikację mobilną bo5. 

7. W przypadku małej aktywności w lidze (mała liczba meczów) organizator będzie organizował turnieje podczas których rozegrane mecze pomiędzy zawodnikami tej samej dywizji będą zaliczane lo ligi.

8. Każdy zawodnik rozgrywa tyle meczów ile chce (nie więcej niż jeden mecz w miesiącu z jednym zawodnikiem), ale do punktacji zliczone zostaną jedynie 4 najlepsze wyniki zawodnika w danym miesiącu. Pierwszy wynik wpisany do ligi uznaje sie za obowiązujący, kolejne w tym samym miesiącu sie nie liczą.

9. Każdy zawodnik w zależności od zajmowanego miejsca posiada wartość punktową (WP) im wyższe miejsce tym wyższe WP (tabela poniżej)

10. Punktacja meczu:
-mecze rozgrywane systemem bo5 (do 3 setów wygranych)
-zwycięzca meczu otrzymuje: 5 x WP przeciwnika
-przegrany otrzymuje WP przeciwnika x ilość setów wygranych przez przegranego

11. Turniej kwartalny – dodatkowe punkty do ligi w zależności od zajętego miejsca nie uwzględniając miejsca zajętego przez zawodników spoza ligi (do ustalenia czy ma to być turniej zamknięty – tylko dla graczy z ligi; turniej otwarty; czy ma być pod patronatem PFS czy bez PFS, raz może być taki innym razem inny), Termin rozgrywania: ostatni miesiąc kwartału. Punktacja do ligi – tabela poniżej

12. 3 turnieje kwartalne wchodzą w skład cyklu turniejów gdzie zliczane będą tylko punkty zdobyte w turniejach (jesień, zima, wiosna) punktacja turniejów do cyklu – tabela poniżej

13. Najaktywniejszy zawodnik – zawodnik, który w ciągu całej ligi 2019/2020 rozegra największą liczbę meczów zaliczanych do ligi.

14. Ranking:
- kolejki - aktualizacja miesięczna – suma uzyskanych punktów z 4 najlepszych meczów zawodnika w danym miesiącu (aktualizacja pozycji i WP na podstawie rankingu danej edycji). Ranking kolejki w danym miesiącu (bez podziału na dywizje) zostaje zaliczony do rankingu SquashLDZ
- edycji - aktualizacja kwartalna – suma z 3 miesięcy danego kwartału plus punkty z turnieju kwartalnego (po zakończeniu każdej edycji 2 ostatnie miejsca każdej dywizji spadają dywizję niżej, a 2 najlepsze miejsca awansują dywizję wyżej)
- roczna – suma punktów uzyskanych w 3 kwartałach (łącznie z turniejami)
- cyklu turniejów (3 turnieje kwartalne)

15. Do ligi można przystąpić w każdej chwili (zawodnicy dopisywani są na koniec ostatniej dywizji)

16. W celu zapisania się do ligi należy wypełnić krótki formularz z wyrażeniem zgody na
udostępnienie danych kontaktowych (nr tel. oraz e-mail) innym uczestnikom ligi w
celu umawiania się na mecze. Formularz dostępny na recepcji hali, a także drogą
mailową, wypełniony i podpisany druczek można zostawić na recepcji lub przesłać
skan/zdjęcie na adres: squashradomsko@gmail.com.

17. Zarządzanie wynikami i tabelami obsługiwane jest za pośrednictwem bo5 w aplikacji mobilnej a także przez stronę https://bo5.pl/elevenpoints.

18. Nagrody w trakcie ustaleń 

19. Powyższy regulamin będzie rozwijany na bieżąco w zależności od potrzeb ligi.

20. Organizatorem ligi jest Eleven Points, a jej koordynatorem Tomasz Kowalski, wszystkie uwagi, błędy, zapytania i
propozycje ulepszeń proszę przesyłać na adres: squashradomsko@gmail.com
Tabela Wartości punktowych (WP)


Dywizja 1

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
1 1 100
2 2 95
3 3 90
4 4 85
5 5 80
6 6 75
7 7 75
8 8 70
9 9 70
10 10 70

Dywizja 2

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
11 1 68
12 2 68
13 3 66
14 4 66
15 5 64
16 6 64
17 7 62
18 8 62
19 9 60
20 10 60

Dywizja 3

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
21 1 58
22 2 58
23 3 56
24 4 56
25 5 54
26 6 54
27 7 52
28 8 52
29 9 50
30 10 50

Dywizja 4

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
31 1 48
32 2 48
33 3 46
34 4 46
35 5 44
36 6 44
37 7 42
38 8 42
39 9 40
40 10 40

Dywizja 5

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
41 1 38
42 2 38
43 3 36
44 4 36
45 5 34
46 6 34
47 7 32
48 8 32
49 9 30
50 10 30

Dywizja 6

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
51 1 28
52 2 28
53 3 26
54 4 26
55 5 24
56 6 24
57 7 22
58 8 22
59 9 20
60 10 20

Dywizja 7

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
61 1 18
62 2 18
63 3 16
64 4 16
65 5 14
66 6 14
67 7 12
68 8 12
69 9 10
70 10 10

Dywizja 8

Miejsce w lidze Miejsce w dywizji WP
71 1 10
72 2 10
73 3 10
74 4 10
75 5 10
76 6 10
77 7 10
78 8 10
79 9 10
80 10 10

 

Tabela punktów w turniejach zaliczanych do ligi oraz cyklu turniejów

Miejsce w turnieju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ilość punktów 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125