FIT STYLE STREFA LIGA SQUASHA – Regulamin

Gracze przydzielani są do grup wg. stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

Fit Style Zone Liga Squasha to 9 kolejek rozgrywanych w poniedziałki i środy raz w tygodniu. Miejsce rozgrywek Bolesławiec Staszica 13 .

  1. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. O przydziale do grupy decyduje:

    ranking PFS -jeśli istnieje dla gracza
   •    dzika karta organizatora
  2. Awans uzyskują dwa pierwsze miejsca zawodników z każdej grupy po każdej kolejce rozgrywek.
  3. Spadek z grupy do niższej grupy dwa ostatnie miejsca  każdej kolejce rozgrywek .
  4. System rozgrywek. Każda grupa liczyć będzie 5-7 zawodników i rozegrywać będzie mecze „każdy z każdym” w systemie B03 . do dwóch wygranych meczy.
  5. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego
  6. Po rozegraniu 9 kolejek do końcowego rankingu branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów.
  7. Po rozegraniu ostatniej kolejki (29 czerwca 2022 r.) zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami koszulkami z własnym nazwiskiem, oraz sponsor rozda nagrody niespodzianki.
  8. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

 

Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.fitstyle.com.pl oraz www.bo5.pl  i FB ,  wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych .
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych  skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek. Klub Fit Style Zone nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach.

Klub Fit Style Zone zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.


Zgłoszenie do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcja klubu

Zgłoszenie do ligi squasha jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

 Płatności za kolejkę reguluje się w recepcji klubu  

Opłata za udział w lidze  wynosi 40 zł i  25 zł dla osób posiadających karty Multi Sport, Medicover  -płatne jest przed każdą rozpoczętą ligą w recepcji klubu.

 W przypadku nie odwołania udziału w kolejce (później niż 24h przed rozpoczęciem gier)  - gracz zobowiązany jest do zapłacenia za swój udział mimo jego nie obecności.

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce Ligi nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów opłata nie będzie wymagana - ważne gracz nie spada ze swojej grupy.

Każdemu graczowi z ligii - Klub udostępnia kort w cenie 30 zł /h. . Cena obowiązuje bez względu na porę dnia. Warunek - należy wcześniej dokonac rezerwacji kortu. Rezerwując gracz powołuje się na ligę, recepcja sprawdza i gramy za 30 zł 😊

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek 

(Marta Piesyk  tel. 663 456 347 )