Regulamin Rozgrywek Tenisa Stołowego - Sezon Lato 2024

1. Cel Rozgrywek:

Rozgrywki mają na celu promowanie tenisa stołowego jako formy aktywności fizycznej i integracji społeczności lokalnej.

2. Organizator:

SQUASH ADDICT, Maciej Sanojca Kontakt: Telefon: 794 374 751, Email: maciej.sanojca@gmail.com

3. Miejsce Rozgrywek:

Fitness & Squash Complex Głogów

4. Uczestnictwo:

a) Zawodnicy deklarują uczestnictwo poprzez kontakt z organizatorem lub za pośrednictwem aplikacji BO5.

b) Opłata za udział w pojedynczej kolejce wynosi 50 zł. 
(w cenie - koszt wynajęcie kortów/stołu oraz usługa udziału w rozgrywkach)

Jeśli posiadasz kartę multisport lub medicover możesz ją użyć w celu wynajęcie kortu/stołów na czas rozgrywek. 
Koszt udziału w rozgrywkach w  przypadku wykorzystania karty multisport/medicover do wynajęcia kortu wynosi 35 zł. 

c) Do rozgrywek można dołączyć w każdym momencie ich trwania.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. Format Rozgrywek:

a) Sezon składa się z 11 kolejek, w tym specjalnych "Turbo Kolejek" i finału.

b) Turbo Kolejki oferują 1,5-krotnie więcej punktów rankingowych.

c) W finale punkty są licznone podwójnie.

d) Do rankingu końcowego liczy się 6 najlepszych wyników z kolejek.

e) Harmonogram rozgrywek jest ogłaszany na stronie internetowej oraz przez inne środki komunikacji.

6. Zasady Gry:

a) Rozgrywki odbywają się zgodnie z międzynarodowymi zasadami gry w tenisa stołowego.

b) Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w duchu fair play.

7. Punkty i Rankingi:

a) Punkty przyznawane są za zwycięstwa i uczestnictwo w kolejce, z dodatkowymi punktami przyznanymi podczas Turbo Kolejek i finału.

b) System rankingowy będzie transparentny i aktualizowany po każdej kolejce, dostępny dla wszystkich uczestników.

8. Nagrody:

a) Nagrody (puchary, medale, itp.) będą przyznawane dla najlepszych graczy w rankingu ogólnym.

b) Specjalne nagrody czekają na graczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 6 kolejkach sezonu.

9. Zdjęcia i Materiały Promocyjne:

Podczas rozgrywek będą wykonywane zdjęcia i nagrania wideo, które mogą być używane przez organizatora do celów promocyjnych.

10. Fair Play:

Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy będą przestrzegać zasad fair play i szanować zarówno przeciwników, jak i sędziów czy organizatorów.

11. Ostateczne Postanowienia:

Organizator zastrzega sobie prawo do finalnej interpretacji niniejszego regulaminu i rozstrzygania wszelkich kwestii nieuwzględnionych w dokumencie.

 

 


Koszulki ligowe na sezon 2023/2024:

Koszt koszulki: 110 zł  (do 10.01.2023)
Koszt koszuli w kolejnym: 140 zł (po 10.01.2023) 

Zamówienie u Maćka (whatsup lub SMS) w formacie: 
Wersja:
Rozmiar: 
Napis na plecach: 

Wersja Męska:


Wersja Damska:

 

Tabela z rozmiarami: