Regulamin Dębickiej Ligi Squasha
sezon 2023/2024

 

 1. Organizatorem rozgrywek jest Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun&Sport oraz Zarząd Dębickiej Ligi Squasha. Udział w rozgrywkach jest płatny jednorazowo 100 zł na cały sezon, dotyczy ona również osób które dopiszą się do rozgrywek w ich trakcie, z wyłączeniem czasu przed rozpoczęciem 5 rundy. Wpłaty należy dokonać w recepcji Fun&Sport. Cała kwota z tzw. wpisowego jest przeznaczona na zakup nagród dla zawodników na koniec sezonu niezależnie od zajętych miejsc. Wszystkie zakupione nagrody będą rozlosowywane wśród uczestników, którzy spełnią warunki opisane w punkcie: “X. Losowanie nagród”. Wszystkie osoby biorące udział w lidze, są objęte zniżką za rezerwację kortu, dla ligowiczów opłata za kort wynosi 30 zł / godzinę.

 

 • Okres rozgrywek ligowych:

 

 1. Runda 1: 2-10-2023  - 12-11-2023
 2. Runda 2: 20-11-2023  -  7-01-2024
 3. Runda 3: 15-01-2024  -  3-03-2024
 4. Runda 4: 11-03-2023  - 28-04-2024
 5. Runda 5: 6-05-2023  -  9-06-2024

 

 • Struktura ligowa:

 

 1. Rozgrywki prowadzone są w grupach ligowych. Przydział graczy do pierwszej rundy nowego sezonu odbywa się na podstawie klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu. Nowi gracze będą przydzielani do poszczególnych grup     w następnej kolejności. Dodatkowo każdy nowy zawodnik, który dopiszę się      do rozgrywek w trakcie sezonu ( między rundami ) jest dopisany do ostatniej grupy.   
 2. Ilość grup uzależniona jest od ilości osób biorących udział w rozgrywkach ligowych.
 3. Grupy ligowe składają się z 8 zawodników. Wyjątkiem jest ostatnia grupa która może zawierać od 4 do 11 zawodników. Jeżeli przed rozpoczęciem nowego sezonu lub rundy ligowej, liczebność zawodników w ostatniej grupie ligowej przekracza 11 osób, zostaje utworzona nowa grupa. W grupie wyjściowej pozostaje 8 graczy, pozostali zawodnicy zostają przesunięci do nowej, niższej grupy. W pierwszej kolejności przesuwani są gracze, którzy nie rozegrali minimum meczów, następnie nowi gracze w kolejności zgłoszenia uczestnictwa, na końcu gracze   z najniższą ilością punktów w grupie,
 4. Podział na grupy ligowe:
  • Grupa I   -    8 osób, 
  • Grupa II  -    8 osób,
  • Grupa III -    8 osób,
  • Grupa IV  - 4-11 osób. 

 

 • Zasady rozgrywek:

 

 1. Mecze punktowe rozgrywamy w obrębie danej grupy ligowej w systemie "best of 5” (do 3 wygranych setów),
 2. Zawodnik rozgrywa 1 mecz z pozostałymi zawodnikami w grupie (systemem "każdy   z każdym”),
 3. Mecze sędziują sami grający zawodnicy. Można poprosić członka ligi z innej grupy o sędziowanie meczu. W sytuacjach spornych gramy LET’a.
 4. Gramy piłeczką z jedną żółtą kropką, chyba że obydwaj zawodnicy wyrażą zgodę na zmianę na inną.
 5. Jeśli piłeczka dotknie przeszkody na korcie, której w normalnych warunkach nie powinno być ( np. poluzowanej siatki odzielającej korty lub wystającego gzymsu na lewym korcie ) wtedy gramy LETa. 

 

 • Punktacja w rozgrywkach:

 

 1. Punktowanie MECZÓW:
  • wynik 3:0 – 3 pkt dla zwycięzcy, 0 pkt dla przegranego,
  • wynik 3:1 – 3 pkt dla zwycięzcy, 0 pkt dla przegranego,
  • wynik 3:2 – 2 pkt dla zwycięzcy, 1 pkt dla przegranego.
 2. Klasyfikacja w grupach będzie prowadzona o następującą kolejność :
  • 1. Zdobyte punkty,
  • 2. Ilość zwycięstw,
  • 3. Bezpośredni mecz,
  • 4. Wyższy stosunek setów wygranych do przegranych,
  • 5. Wyższy stosunek małych punktów wygranych do przegranych.
 3.  Koniec RUNDY

Po zakończeniu rundy, odpowiednio do zajętego miejsca, zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej:

GRUPA I

I miejsce    – 100 pkt

II miejsce   –  96 pkt

III miejsce  –  93 pkt

IV miejsce   –  91 pkt

V miejsce    –  90 pkt

VI miejsce   –  89 pkt

VII miejsce  –  88 pkt

VIII miejsce –  87 pkt

 

GRUPA II

I miejsce    –  86 pkt

II miejsce   –  82 pkt

III miejsce  –  79 pkt

IV miejsce   –  77 pkt

V miejsce    –  76 pkt

VI miejsce   –  75 pkt

VII miejsce  –  74 pkt

VIII miejsce –  73 pkt

GRUPA III

I miejsce    –  72 pkt

II miejsce   –  68 pkt

III miejsce  –  65 pkt

IV miejsce   –  63 pkt

V miejsce    –  62 pkt

VI miejsce   –  61 pkt

VII miejsce  –  60 pkt

VIII miejsce –  59 pkt

 

 

GRUPA IV

I miejsce    –  58 pkt

II miejsce   –  54 pkt

III miejsce  –  51 pkt

IV miejsce   –  49 pkt

V miejsce    –  48 pkt

VI miejsce   –  47 pkt

VII miejsce  –  46 pkt

VIII miejsce –  45 pkt

IX miejsce   –  44 pkt

X miejsce    –  43 pkt

XI miejsce   –  42 pkt

 

4. Koniec ROZGRYWEK LIGOWYCH

Klasyfikacja generalna ligi odbędzie się po zakończeniu wszystkich 5 rund, o zajętym przez zawodnika miejscu w rozgrywkach ligowych, decydować będzie suma punktów uzyskanych w rozegranych przez niego rundach (suma punktów do klasyfikacji generalnej).

 

 • Wpisywanie wyników:

 

 1. Gracze zobowiązani są do wpisywania wyników rozegranych meczów w aplikacji (www.bo5.pl),
 2. Wyniki są wpisywane przez jednego z graczy najpóźniej następnego dnia od rozegrania meczu,
 3. W przypadku nie wpisania wyniku w terminie z pkt. b), mecz traktuje się jakby się nie odbył,
 4. Wszystkie wyniki z zawodnikiem, który nie rozegrał minimum meczów, o którym mowa w pkt.7.b) zostają anulowane i zakwalifikowane jako walkower na korzyść pozostałych zawodników 3:0 ( 11:0,11:0, 11:0 ),
 5. W przypadku błędnych wpisów/z dublowania wpisu, sprawę należy zgłaszać do Zarządu Dębickiej Ligi Squasha,
 6. Zarząd Ligi jest przekonany o działaniu w dobrej wierze zawodników przy rozgrywaniu meczów i wpisywaniu wyników. Jednakże w przypadkach stwierdzonych naruszeń, jak np. unikanie czy ustawianie meczów lub wpisywanie wyników bez rozegrania meczu, Zarząd zastrzega sobie prawo do cofnięcia wpisanych punktów oraz nałożenia kar na zawodników w postaci spadków do niższych grup  czy w przypadkach skrajnych, dyskwalifikacji z rozgrywek ligowych
 7. Sytuacje sporne będą rozstrzygane przez Zarząd Dębickiej Ligi Squasha. 

 

 • Spadki / awanse:

 

 1. Spadki / awanse przyznawane są po zakończeniu danej rundy, po przydzieleniu punktów za zajęte miejsca.
 2. Warunkiem koniecznym, aby gracz pozostał w danej grupie, jest rozegranie co najmniej 30% przewidzianych meczów ( z zaokrągleniem w górę, np. dla grupy 8-osobowej: 8 x 30% = 2,4 - czyli minimum 3 mecze ),
 3. Jeżeli gracz nie rozegrał minimalnej ilości meczów, spada do grupy niżej, bez względu na zajęte miejsce. Jeżeli gracz znajdował się ostatniej grupie, zostaje skreślony z listy ligowych graczy.
 4. Spadki graczy, którzy nie rozegrali minimalnej ilości meczów przeprowadza się w pierwszej kolejności, przed spadkami wynikającymi z zajętych w grupie miejsc.
 5. Awans bezpośredni notują zawodnicy z 1 miejsca w grupie II, III i IV.
 6. Baraże o awans. Zawodnicy z miejsca 2 i 3 w grupie II, III i IV grają baraż ( mecz best of 5 ) z zawodnikami z miejsca 6 i 7 z grup I, II i III. Wygrany barażu awansuje do grupy wyżej lub utrzymuję się w obecnej.
 7. Baraże rozgrywane są w przerwach technicznych pomiędzy rundami. Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany do rozpoczęcia kolejnej rundy, przeprowadza się spadek / awans graczy (gracz z grupy wyższej nie obronił swojego miejsca). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomimo wezwania, zawodnik z niższej grupy nie stawił się na mecz. Wówczas gracze pozostają w swoich grupach.
 8. Jeżeli liczba graczy która nie rozegrała min. meczów w danej grupie, jest wyższa od ilość graczy którzy mieli spaść z racji zajętego w grupie miejsca należy przyjąć następujące rozwiązanie: Wszyscy gracze z brakiem min. ilości rozegranych meczów spadają do grupy niżej (zostają skreśleni z listy w przypadku ostatniej grupy), na ich miejsce awansuje odpowiednia ilość graczy z grupy niższej, kolejno od miejsca 1 w dół. 

 

 • Walkower:

 

 1. Zawodnik „B”, który dwukrotnie odmówi gry zostaje ukarany walkowerem na rzecz Zawodnika „A”, który wyraża chęć gry, wg zasad: wezwanie do gry musi być powtórzone co najmniej 2-krotnie z odstępem co najmniej 1 tygodnia, poprzez otagowanie imienne zawodnika na czacie grupowym na Messengerze, używając znaczka “@”: @imię nazwisko,
 2. walkower może zostać wpisany po upływie co najmniej 1 tygodnia od drugiego wezwania,
 3. pierwsze wezwanie nie może już być zgłaszane w okresie 2 tygodni przed zakończeniem rundy,
 4. walkower zostanie przyznany w sytuacji braku poinformowania o niestawieniu się na umówiony mecz z minimum 1-godzinnym wyprzedzeniem ( poza sytuacjami losowymi np. kolizja w drodze, zły stan zdrowia członka rodziny itp. ),
 5. Do aplikacji wpisujemy wynik 3:0 ( 11:0, 11:0, 11:0 ) dla Zawodnika “A”, Zawodnik „A” dostaje 3 pkt, zawodnik „B” 0 pkt. 

 

 • Terminy rezerwacji kortów - rozgrywki ligowe:

 

 1. PIĄTEK, godz. 16:00-18:00 (2 korty po 2h), rezerwowanie kortów w ramach terminu piątkowego musi odbyć się poprzez czat grupowy na Messengerze,
 2. Dodatkowe terminy zawodnicy ustalają między sobą. 

 

 • Losowanie nagród

 

 1. Nagrody dla uczestników ligi zostaną zakupione z pieniędzy uzyskanych z opłaty za udział w lidze wynoszącej 100 zł na cały sezon.
 2. Opłatę należy uiścić w recepcji Fun&Sport.
 3. Kupione nagrody nie będą wręczane zawodnikom za zajęcie danych miejsc w oparciu o prowadzoną klasyfikację generalną.
 4. Losowanie nagród odbędzie się na zakończenie całego sezonu, tj. po zakończeniu 5 rundy.
 5. Losowanie nagród ma charakter wyłącznie losowy, co sprawia że każdy z uczestników ligi ma możliwość jej otrzymania.
 6. Pula pieniężna będzie uzależniona od ilości osób biorących udział w lidze.
 7. Nagrodami w losowaniu będą: Rakieta do squasha o wartości minimum 500 zł, bon na zakup obuwia o wartości min. 400 zł, owijki, naciągi, torby na akcesoria oraz inne.
 8. Warunki udziału w losowaniu:
  • Wniesienie opłaty 100 zł.
  • Czynny udział w minimum 2 rundach i rozegranie w nich minimum 10 meczów.
  • W losowaniu nie biorą udziału osoby dopisane do ligi przed rozpoczęciem rundy.
 9. Przebieg losowania nagród: Losowanie odbędzie się poprzez zapisanie imion i nazwisk osób spełniających warunki udziału, następnie zostaną one włożone do pojemników i ręcznie losowane przy wszystkich zgromadzonych uczestnikach na spotkaniu podsumowującym rozgrywki.