Zarząd Dębickiej Ligi Squasha                                        Dębica, 29-09-2022

 

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH
sezon 2022/2023

 1. Okres rozgrywek ligowych:

a)              Runda 1:     1-10-2022  13-11-2022

b)              Runda 2:    21-11-2022  31-12-2022

c)              Runda 3:     9-01-2023  19-02-2023

d)              Runda 4:    27-02-2023  -   9-04-2023

e)              Runda 5:    17-04-2023  28-05-2023

 

2. Struktura ligowa:

a)rozgrywki prowadzone są w grupach ligowych. Przydział graczy do poszczególnych grup odbywa się w oparciu o punkty zdobyte w ostatniej rundzie poprzedniej tury rozgrywek ligowych,

b)ilość grup uzależniona jest od ilości osób biorących udział w rozgrywkach ligowych,

c)nowi zawodnicy, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w lidze, zostaną dopisani       do ostatniej grupy ligowej w PRZERWACH TECHNICZNYCH pomiędzy rundami lub przed rozpoczęciem danej TURY rozgrywek ligowych,

d) grupy ligowe składają się z 8 zawodników. Wyjątkiem jest ostatnia grupa która może zawierać 4-11 zawodników. Jeżeli przed rozpoczęciem nowej TURY lub RUNDY ligowej, liczebność zawodników w ostatniej grupie ligowej przekracza 11 osób, zostaje utworzona nowa grupa. W grupie wyjściowej pozostaje 8 graczy, pozostali zawodnicy zostają przesunięci do nowej, niższej grupy. W pierwszej kolejności przesuwani są gracze, którzy nie rozegrali minimum meczów, następnie nowi gracze w kolejności zgłoszenia uczestnictwa, na końcu gracze z najniższą ilością punktów w grupie,

e)  podział na grupy ligowe:

 • Grupa I 8 osób,
 • Grupa II 8 osób,
 • Grupa III 8 osób,
 • Grupa IV 4-11 osób.     

 

 1. Zasady rozgrywek:

a)  mecze punktowe rozgrywamy w obrębie danej grupy ligowej w systemie "best of 5” (do 3 wygranych setów),

b) zawodnik rozgrywa 1 mecz z pozostałymi zawodnikami w grupie (systemem "każdy     z każdym”),

c)mecze sędziują sami grający zawodnicy. Można poprosić członka ligi z innej grupy o sędziowanie meczu. W sytuacjach spornych gramy LET’a.

d) gramy piłeczką z jedną żółtą kropką, chyba że obydwaj zawodnicy wyrażą zgodę     na zmianę na inną.

 

 1. Punktacja w rozgrywkach:

a)              punktowanie MECZÓW:

 • wynik 3:0 – 3 pkt dla zwycięzcy, 0 pkt dla przegranego,
 • wynik 3:1 – 3 pkt dla zwycięzcy, 0 pkt dla przegranego,
 • wynik 3:2 – 2 pkt dla zwycięzcy, 1 pkt dla przegranego.

b)              koniec RUNDY

Po zakończeniu rundy, odpowiednio do zajętego miejsca, zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej:

 

GRUPA I

I miejsce    – 100 pkt

II miejsce   –  96 pkt

III miejsce  –  93 pkt

IV miejsce   –  91 pkt

V miejsce    –  90 pkt

VI miejsce   –  89 pkt

VII miejsce  –  88 pkt

VIII miejsce –  87 pkt

 

GRUPA II

I miejsce    –  86 pkt

II miejsce   –  82 pkt

III miejsce  –  79 pkt

IV miejsce   –  77 pkt

V miejsce    –  76 pkt

VI miejsce   –  75 pkt

VII miejsce  –  74 pkt

VIII miejsce –  73 pkt

GRUPA III

I miejsce    –  72 pkt

II miejsce   –  68 pkt

III miejsce  –  65 pkt

IV miejsce   –  63 pkt

V miejsce    –  62 pkt

VI miejsce   –  61 pkt

VII miejsce  –  60 pkt

VIII miejsce –  59 pkt

 

 

GRUPA IV

I miejsce    –  58 pkt

II miejsce   –  54 pkt

III miejsce  –  51 pkt

IV miejsce   –  49 pkt

V miejsce    –  48 pkt

VI miejsce   –  47 pkt

VII miejsce  –  46 pkt

VIII miejsce –  45 pkt

IX miejsce   –  44 pkt

X miejsce    –  43 pkt

XI miejsce   –  42 pkt

 

c)   koniec ROZGRYWEK LIGOWYCH

 • klasyfikacja generalna ligi odbędzie się po zakończeniu całej TURY,
 • o zajętym przez zawodnika miejscu w rozgrywkach ligowych, decydować będzie suma punktów uzyskanych w rozegranych przez niego rundach (suma punktów do klasyfikacji generalnej).
 1. Wpisywanie wyników:
 2. gracze zobowiązani są do wpisywania wyników rozegranych meczów w aplikacji (www.bo5.pl),
 3. wyniki są wpisywane przez jednego z graczy najpóźniej następnego dnia od rozegrania meczu,
 4. w przypadku niewpisania wyniku w terminie z pkt. b), mecz traktuje się jakby się nie odbył,
 5. wszystkie wyniki z zawodnikiem, który nie rozegrał minimum meczów, o którym mowa w pkt. 6.a) zostają anulowane i zakwalifikowane jako walkower na korzyść pozostałych zawodników 3:0 ( 11:0,11:0, 11:0 ),
 6. w przypadku błędnych wpisów/z dublowania wpisu, sprawę należy zgłaszać do Zarządu Ligi lub Administratora aplikacji,
 7. Zarząd Ligi jest przekonany o działaniu w dobrej wierze zawodników przy rozgrywaniu meczów i wpisywaniu wyników. Jednakże w przypadkach stwierdzonych naruszeń, jak np. unikanie czy ustawianie meczów lub wpisywanie wyników bez rozegrania meczu, Zarząd zastrzega sobie prawo do cofnięcia wpisanych punktów, oraz nałożenia kar na zawodników w postaci spadków do niższych grup   czy w przypadkach skrajnych, dyskwalifikacji z rozgrywek ligowych,
 8. sytuacje sporne będą rozstrzygane przez Zarząd Ligi.

 

 1. Spadki / awanse

Spadki / awanse przyznawane są po zakończeniu danej rundy, po przydzieleniu punktów za zajęte miejsca.

 1. warunek KONIECZNY
  • warunkiem koniecznym, aby gracz pozostał w danej grupie, jest rozegranie co najmniej 30% przewidzianych meczów ( z zaokrągleniem w górę, np. dla grupy 8-osobowej: 8 x 30% = 2,4 - czyli minimum 3 mecze )
  • jeżeli gracz nie rozegrał minimalnej ilości meczów, po przydzieleniu punktów za zajęte miejsce, spada do grupy niżej, bez względu na zajęte miejsce. Jeżeli gracz znajdował się ostatniej grupie, zostaje skreślony z listy ligowych graczy.
  • spadki graczy, którzy nie rozegrali minimalnej ilości meczów przeprowadza się w pierwszej kolejności, przed spadkami wynikającymi z zajętych w grupie miejsc.
 1. spadki / awanse
  • w pierwszej kolejności przeprowadza się spadki wynikające z braku min. ilości rozegranych meczów,
  • następnie spadki / awanse wynikające z zajętego w grupie miejsca:
   • ostatnie/pierwsze miejsce w grupie: spadek/awans bezpośredni,
   • II/III miejsce od końca w grupie wyższej grają baraż z II/III miejscem z grupy niższej,
  • mecze o pozostanie w grupie wyższej (baraże) rozgrywane są w przerwach technicznych pomiędzy rundami. Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany do rozpoczęcia kolejnej rundy, przeprowadza się spadek / awans graczy (gracz z grupy wyższej nie obronił swojego miejsca). Wyjątkiem jest sytuacja w której pomimo wezwania, zawodnik z niższej grupy nie stawił się na mecz. Wówczas gracze pozostają w swoich grupach.
  • jeżeli liczba graczy która nie rozegrała min. meczów w danej grupie, jest wyższa od ilość graczy którzy mieli spaść z racji zajętego w grupie miejsca należy przyjąć następujące rozwiązanie:

Wszyscy gracze z brakiem min. ilości rozegranych meczów spadają do grupy niżej (zostają skreśleni z listy w przypadku ostatniej grupy), na ich miejsce awansuje odpowiednia ilość graczy z grupy niższej, kolejno od miejsca 1 w dół.

 

 

 1. Walkower

Zawodnik „B”, który dwukrotnie odmówi gry zostaje ukarany walkowerem na rzecz Zawodnika „A”, który wyraża chęć gry, wg zasad:

 1. wezwanie do gry musi być powtórzone co najmniej 2-krotnie z odstępem co najmniej 1 tygodnia, poprzez otagowanie imienne zawodnika na czacie grupowym na Messengerze, używając znaczka “@”: @imię nazwisko,
 2. walkower może zostać wpisany po upływie co najmniej 1 tygodnia od drugiego wezwania,
 3. pierwsze wezwanie nie może już być zgłaszane w okresie 2 tygodni przed zakończeniem rundy,
 4. walkower zostanie przyznany w sytuacji braku poinformowania o niestawieniu się na umówiony mecz z minimum 1-godzinnym wyprzedzeniem ( poza sytuacjami losowymi np. kolizja w drodze, zły stan zdrowia członka rodziny),
 5. do aplikacji wpisujemy wynik 3:0 ( 11:0, 11:0, 11:0 ) dla Zawodnika “A”,
 6. Zawodnik „A” dostaje 3 pkt, zawodnik „B” 0 pkt.

 

 1. Terminy rezerwacji kortów - rozgrywki ligowe :

 

 1. PIĄTEK, godz. 16:00-18:00 (2 korty po 2h),
 2. rezerwowanie kortów w ramach terminu piątkowego musi odbyć się poprzez czat grupowy na Messengerze,
 3. dodatkowe terminy zawodnicy ustalają między sobą.