§1
1. Każdy zawodnik chcący uczestniczyć w rozgrywkach jest zobowiązany zgłosić się do recepcji klubu, dopisać się do listy uczestników, podając swoje dane do kontaktu dla innych graczy. Dane uczestników będą udostępniane jedynie innym uczestnikom Ligi.
2. EUROMAT _ WRÓBEL LIGA SQUASH GYM FOR YOU EDYCJA ZIMA-WIOSNA 22.01.2018 - 30.06.2018

 

System rozgrywek

§2 Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu. Wartość poszczególnych miejsc określona jest zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu oraz widoczna jest w aktualnej Tabeli. Kolejność została ustalona na podstawie ostatniej edycji ligi.

 

Rozgrywanie meczów

§3
1. Mecze odbywają się z inicjatywy zawodników poprzez „wyzwanie” dowolnego zawodnika z listy rankingowej.
2. Każdy zawodnik może zagrać w danym miesiącu dowolną ilość meczów. Z tym samym przeciwnikiem możemy rozegrać maksymalnie dwa mecze.
3. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie rezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach.
4. Zawodnicy wypełniają Kartę Meczu, który można otrzymać w recepcji klubu, oraz po zakończonym meczu zapisują na niej wynik i oddają do recepcji Klubu.
Sugerujemy aby rozegrać minimum 3 mecze w jednym miesiącu. Rozgrywanie małej ilości meczów będzie powodowało małą liczbę punktów i automatyczny spadek w Rankingu.
5. Zawodnik, który był umówiony na mecz na konkretna godzinę i się spóźnił ponad 15 minut - nie zgłosiwszy spóźnienia na recepcje klubu lub przeciwnikowi - automatycznie przegrywa mecz stosunkiem 5:0

 

Punktowanie meczów

§4
1. W meczach rozgrywa się 5 setów (czyli do wyników 5:0, 4:1 lub 3:2) ZAWSZE 5!!!. Każdy set rozgrywa się do 11 pkt. Przy stanie 10:10 gra toczy się do 2pkt przewagi.
2. Za wygranie meczu zwycięzca otrzymuje wartość punktową przeciwnika.
3. Dodatkowo, w zamian za wygranie każdego seta, zwycięzca zdobywa tyle punktów ile wynosi rankingowa wartość punktowa pokonanego. Wynik meczu jest więc wynikiem mnożenia wartości rankingowej pokonanego przez liczbę wygranych setów.
w przypadku wyniku 5:0 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową przegranego x5 + x1 za wygrany mecz, a przegrany otrzymuje 20 pkt za aktywność;
przy wyniku 4:1 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową pokonanego x4+x1 za wygrany mecz, natomiast pokonany wartość rankingową zwycięzcy x1;
przy wyniku 3:2 zwycięzca otrzymuje wartość rankingową pokonanego x3+ x1 za wygrany mecz, natomiast pokonany wartość rankingową zwycięzcy x2;
4. W celu wyrównania poziomu meczy wprowadzamy handicap dla naszych Pań - mecze pań przeciwko panom odbywają się z handicapem 3 punkty - czyli każdy set dziewczyny zaczynają od wyniku 3:0.

 

Ranking

§5
1. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca. Ranking publikowany będzie na stronie www.gymforyou.pl w zakładce liga oraz na tabelach wywieszonych w klubie.
2. Miejsce w rankingu ustalane jest na podstawie zdobytych punktów za 3 najlepsze mecze danego zawodnika w ostatnim miesiącu gry oraz narastająco w klasyfikacji generalnej.
3. Przy równej liczbie punktów w rankingu zawodnicy zajmują miejsce ex aequo, które traktowane jest, jako jedna pozycja.
4. Osoby wykreślone w tabeli ligowej z powodu kontuzji nie rozgrywają meczów, a ich pozycja traktowana jest jako puste miejsce, które pomijane jest w trakcie wyboru przeciwników przez innych graczy. Kontuzję taką należy zgłosić na recepcji klubu.
5. Zapisanie do Ligi możliwe jest w dowolnym czasie trwania rozgrywek. Każda nowa osoba, jest dopisywana automatycznie na ostatnim miejscu Rankingu, lecz mecze może rozgrywać począwszy od dnia zapisania się do Ligi.
6. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 2 miesiące, nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwa w rozgrywkach, będą wykreślane z listy graczy.

 

Opłaty

§6
1. Klub nie pobiera opłaty wpisowej.
2. Uczestnicy płacą najniższą stawkę za korty wynajmowane na mecze ligowe (40zł/1h). W przypadku rozegrania meczu do godz. 15 koszt meczu ligowego to 35zł/1h
3. Za każdy rozegrany mecz zawodnicy dodatkowo płacą do puli 5 pln. Całość zostanie przeznaczona na nagrody dla zwyciężców i na losowane nagrody.
 

 

Nagrody

§7
1. Pobierana opłata 5 pln za każdy mecz zostanie przeznaczona wyłącznie na nagrody
2. Na koniec edycji odbędzie się turniej ligowy zamkniety tylko dla zawodników grających w lidze
3. Na nagrody dla zwycięzców przeznaczamy 30% zebranych w danej edycji składek do puli nagród. Reszta przeznaczona jest na nagrody rzeczowe losowane co miesiąc i główna nagrodę losowana na koniec edycji ligi. (losowanie wśród osób któe maja rozegrane co najmniej 15 meczy w edycji)
4. Raz w miesiącu losowanie osoby, która dostaje voucher na 2 mecze ligowe. które muszą być rozegrane do godz. 15. (losowanie wśród graczy którzy mają rozegrane minimum 3 mecze w miesiącu).
5. Zawodnicy biorący udział w turnieju ligowym otrzymają dodatkowo 300 punktów do rankingu następnej edycji.
6. Co miesiąc bedzie losowana nagroda rzeczowa wsrod tych ktorzy rozegrali minimum 3 mecze.
               

 

Postanowienia końcowe

§8
1. Organizatorem rozgrywek ligowych jest Gym for You. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z recepcja klubu
2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania sezonu ligowego.