Sponsorem ligi jest ZUM Blacharstwo Mechanika Elektronika Lakiernictwo

Ogólny regulamin czwartkowej ligi Open squasha

 1. Zgłaszanie uczestnictwa:

Organizator: Sergiusz Rowba: tel. 697474293 mail: sergiusz.rowba@gmail.com lub on-line https://bo5.pl/jupitersport 

 1. Odwoływanie uczestnictwa:

Uczestnictwo można odwoływać mailem lub sms-em do godziny 20:00 dnia poprzedzającego rozgrywki. W przypadku nie odwołania uczestnictwa i nie przybycia na rozgrywki za zarezerwowane miejsce należy uiścić opłatę. W przypadku odwołania uczestnictwa po godzinie 20:00 lub niezgłoszenia absencji, zawodnik spada do grupy niżej chyba, że przyśle inną osobę w zastępstwie -w takim przypadku zawodnik ten może spaść lub utrzymać się w grupie lecz nie awansuje. Nieobecność można zgłosić maksymalnie na 1 tydzień w czasie, którego zawodnik nie spada z grupy. Po tym czasie, w przypadku nieobecności zawodnik automatycznie jest przeniesiony do grupy niżej.

 1. Sędziowanie:

Mecz sędziuje osoba, która przegrała poprzedni mecz. W innym przypadku organizator lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku braku zapisanego wyniku lub gdy jest on nieczytelny mecz uznaję się za nie odbyty. Zawodnicy powinni dopilnować aby mecz był sędziowany przez odpowiednią osobę.

 1. Awanse i spadki:

Co tydzień z każdej grupy awansują i spadają 2 osoby. Zmiany w grupach mogą być wstrzymane jeżeli w grupie będą osoby, które wcześniej zgłosiły absencję. Oznacza to, że awansować lub spaść w takim przypadku może tylko jedna osoba lub żadna. Taka sytuacja zdarzyć się może też w przypadku zgłoszenia się w trakcie trwania ligii nowych osób będących wyżej w rankingu PFS niż grający już uczestnicy. Mają one pierwszeństwo w przydziale do wyższych grup, co oznacza, że mogą wyprzeć osoby znajdujące się w określonych grupach.

 1. Punktacja:

W pierwszej kolejności uwzględniana jest ilość wygranych meczów, różnica pomiędzy zdobytymi, a straconymi setami następnie różnica pomiędzy małymi punktami. Zwycięzca grupy A otrzymuje 200 punktów każda kolejna osoba w grupie dostaje o 5 punktów mniej od poprzedniej. Zwycięzca grupy B otrzymuje o 5 punktów więcej niż ostatnia zawodnik grupy A (kolejni zawodnicy grupy B otrzymują po 5 punktów mniej od swoich poprzedników).

Przykład dla grup 6 osobowych Grupa A 1 miejsce 200 pkt. 2 miejsce 195 pkt. 3 miejsce 190 pkt. 4 miejsce 185 pkt. 5 miejsce 180 pkt. 6 miejsce 175 pkt.

Grupa B 1 miejsce 180 pkt. 2 miejsce 175 pkt. 3 miejsce 170 pkt. 4 miejsce 165 pkt. 5 miejsce 160 pkt. 6 miejsce 155 pkt.

Grupa C 1 miejsce 160 pkt. 2 miejsce 155 pkt. 3 miejsce 150 pkt. 4 miejsce 145 pkt. 5 miejsce 140 pkt. 6 miejsce 135 pkt.

Grupa D 1 miejsce 140 pkt. 2 miejsce 135 pkt. 3 miejsce 130 pkt. 4 miejsce 125 pkt. 5 miejsce 120 pkt. 6 miejsce 115 pkt.

 1. Reklamacje:

Wszystkie wątpliwości i zażalenia należy zgłaszać na bieżąco nie później niż do końca aktualnego tygodnia.

 1. Program rozgrywek:

Przygotowany program minutowy jest stały. Przed każdymi rozgrywkami należy sprawdzić podstronę „grupy”, gdyż może zdarzyć się, że grupa zostanie zlikwidowana lub osoby, które nadal będą uczestniczyć w rozgrywkach zostaną przeniesione do innej grupy z uwagi np. na dużą ilość nowych osób.

 1. Grupy:

Minimalna ilość osób niezbędna do kontynuowania rozgrywek, to 12 osób (wyjątkiem jest sezon wakacyjny). Minimalna ilość osób w grupie to 4 osób, maksymalna 8 osób. W przypadku dużych dysproporcji w ilościach zawodników w grupach lub po dopisaniu nowych umów organizator może przenieść osobę do innej grupy.

 1. Plan rozgrywek w czwartek:

  • godz. 18:00-20:00 grają grupy C i D,
  • godz. 20:00-22:00 grupy A i B.
  • Plan rozgrywek może uleć zmianom w zależności od ilości osób które zgłoszą się do ligi.
 2. Wyniki:

Wyniki przedstawiane są online przez system BO5 https://bo5.pl/jupitersport

 1. Mecze nierozegrane:

Za oddanie walkowera przeciwnik otrzymuje wynik 11:6 ,11:6.

 1. Wygrana w lidze:

Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie ilości zdobytych punktów w sezonie, które to będą sumą punktów składających się z najlepszych 19 występów w sezonie.

1 miejsce- Super Puchar i nagrody od sponsora tytularnego ZUM Blacharstwo Mechanika Elektronika Lakiernictwo

2 miejsce- Super Puchar i nagrody od sponsora tytularnego ZUM Blacharstwo Mechanika Elektronika Lakiernictwo

3 miejsce- Super Puchar i nagrody od sponsora tytularnego ZUM Blacharstwo Mechanika Elektronika Lakiernictwo

Nagordy za frekwencje: aby otrzymać nagordy za frekwencje należy uczestnicznyć w przynajmniej 75% kolejkach. 

14.Cennik:

• Opłata jednorazowa - 55 zł 

Cennik dla posiadaczy karty Benefit: • Opłata jednorazowa - 40 zł 

Za nie pojawienie się na rozgrywkach należy rozliczyć się podczas kolejnego udziału w rozgrywkach

 1. Stan zdrowia:

Zawodnicy uczestniczące w lidze deklarują, że nie mają żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a udział w rozgrywkach biorą na własną odpowiedzialność.

 1. Dane osobowe:

Dane wszystkich uczestników biorących udział w lidze squasha są poufne i wykorzystywane jedynie na potrzeby ligii. W relacjach publikowane będą jedynie imiona i nazwiska. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w serwisach internetowych w relacjach z przebiegu rozgrywek w postaci wyników rozgrywek oraz zdjęć.

 1. Zobowiązania uczestników ligi:

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu ligi oraz niezależnego regulaminu klubu, w którym odbywają się rozgrywki.

squash #sport #liga #Wrocław

Sergiusz Rowba: tel. 697474293

mail: sergiusz.rowba@gmail.com.pl

On-line: https://bo5.pl/jupitersport