REGULAMIN LIGI


1. Liga Klubowa 2023/2024 to cykl 19 kolejek ligowych odbywających się w niedziele, 
średnio co 2 tygodnie. Sezon trwa od września 2023 do czerwca 2024

2. Terminarz sezonu dostępny na http://bo5.pl/klubarena/
Godz. rozgrywek: 9:00 – 19:00 w zależności od ilości grup i zapisanych osób na daną kolejkę,

3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są na: http://bo5.pl/klubarena/ lub osobiście
czy telefonicznie w recepcji klubu.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę
do godz. 21:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

4. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie zgłoszeń
jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie,
jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego
zawodnika.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
- 50 zł
- 35 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, Fitprofit, Fitflex
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

6. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi.
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie;
najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
Różnica punktów między zawodnikami w danej kolejce ligowej (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób:
W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)]
Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 12 najlepszych wystąpień zawodnika 
(zawodnik jes klasyfikowany niezależnie od liczby wystąpień). 

7. O przydziale do ligi decyduje kolejno: 

A. Dzika karta organizatora.
B. Miejsce w poprzednim sezonie ligi, ranking PZSQ wg uznania organizatora (obowiązuje w pierwszej kolejce)
C. Dwóch ostatnich zawodników ligi jest degradowanych do niższej ligi (obowiązuje permamentnie tj. w kolejnej rundzie,
w której zawodnik uczestniczy), dwóch najlepszych awansuje do ligi wyższej (lub pozostaje w I lidze), zasada ta
obowiązuje tylko w następnej rundzie.
D. Dla pozostałych zawodników sporządzany jest ranking ze średniej liczby punktów z ostatnich dwóch rozegranych kolejek.

8. Zasady rozgrywek. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” 
w przeciągu ok. 2,5 godzin.  Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej
grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów
z zachowaniem przewagi 2 punktów
W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8
zawodników. Dla grup o liczby graczy powyżej 7 dopuszczamy możliwość zmian wg uznania organizatora:
np. gra do 11 bez przewag, krótsze sety do 9 pkt, mecz dwu -setowy możliwy remis 1:1, mecz jednosetowy do 17 pkt itp 

9. Po rozegraniu ostatniej kolejki najlepsi zawodnicy zostaną uhonorowani nagrodami.

Nagrody od Saller Polska dla najlepszych zawodników w rankingu 2021/2022 w postaci sprzętu sportowego
i/lub voucherów o wartości:
1 miejsce - nagrody o wartości 300 zł
2 miejsce - nagrody o wartości 200 zł
3 miejsce - nagrody o wartości 100 zł

10. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej Squasha wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych,
- umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.klubarena.pl
oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
- wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

11. Klub Arena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze
na własną odpowiedzialność.

12. Klub Arena zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.