REGULAMIN LIGI


1. Liga Klubowa 2018/2019 to cykl 15 kolejek ligowych odbywających się
średnio co 2 tygodnie. Sezon trwa od 23 września 2018r do 12 maja 2019r.

2. Terminarz sezonu dostępny na http://bo5.pl/klubarena/
Godz. rozgrywek: 10:00 – 19:00 w zależności od ilości grup i zapisanych osób na daną kolejkę.

3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są na: http://bo5.pl/klubarena/ lub osobiście
czy telefonicznie w recepcji klubu.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do piątku poprzedzającego daną kolejkę
do godz. 22:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku
nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

4. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie zgłoszeń
jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie,
jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego
zawodnika.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
- 45 zł
- 30 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, Fitprofit, Fitflex
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

6. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi.
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie;
najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
Różnica punktów między zawodnikami w danej kolejce ligowej (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób: W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)]
Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie jesienno-zimowym
2018/2019 branych jest pod uwagę 10 najlepszych wystąpień zawodnika. 1 zawodnik wygrywający
grupę ma zagwarantowany awans do grupy wyższej, przegrywający spadek do niższej.

7. Zasady rozgrywek. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym”
w przeciągu ok. 2,5 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8
zawodników. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej
grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów
z zachowaniem przewagi 2 punktów.

8. Po rozegraniu ostatniej piętnastej kolejki, 3 najlepszych zawodników zostanie uhonorowanych
nagrodami.

Nagrody ufundowała firma Saller.

1. bon o wartości 500 zł
2. bon o wartości 300 zł
3. bon o wartości 200 zł

Dodatkowo, podczas każdej kolejki, wśród wszystkich uczestników, będą losowane upominki ufundowane przez firmę Saller ;)

9. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej Squasha wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych,
- umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.klubarena.pl
oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
- wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

10. Klub Arena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze
na własną odpowiedzialność.

11. Klub Arena zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

Uwaga od 20.01.2019 wprowadzamy zmianę w regulaminie dodając zapis o przydziale do grup ligowych o treści:

O przydziale do ligi decyduje kolejno: 
1. Ostatni zawodnik ligi spada, najlepszy awansuje do wyższej ligi (lub pozostaje w I lidze).
2. Dzika karta organizatora.
3. Dla pozostałych zawodników sporządzany jest ranking ze średniej liczby punktów z ostatnich dwóch rozegranych kolejek