1.  Badminton Kawasaki Liga męska Open to 16 kolejek ligowych, odbywających się co dwa tygodnie w środę.

Sezon regularny 2020/2021 trwa od 04 listopada 2020 do 15 czerwca 2021r.

UWAGA! Na zakończenie każdej kolejki organizator wylosuje 1 osobę spośród zawodników biorących udział w danej rundzie, która otrzyma voucher uprawniający do 1h wynajmu kortu z trenerem. Voucher zrealizować będzie mogła również osoba obdarowana przez szczęśliwca, nie trenująca wcześniej pod okiem instruktora w Squash Klubie Leszno.

2. Terminarz sezonu regularnego 2020/2021:

1 Kolejka - 04.11/11.11

2 Kolejka - 18.11/25.11

3 Kolejka - 02.12/09.12

4 Kolejka - 16.12/23.12

5 Kolejka - 30.12/06.01

6 Kolejka - 13.01/20.01

7 Kolejka - 27.01/03.02

8 Kolejka - 10.02/17.02

9 Kolejka - 24.02/03.03

10 Kolejka - 10.03/17.03

11 Kolejka - 24.03/31.03

12 Kolejka - 07.04/14.04

13 Kolejka - 21.04/28.04

14 Kolejka - 05.05/12.05

15 Kolejka - 02.06/09.06

16 Kolejka - 16.06/23.06

3. Godziny rozgrywek. 

Badminton Kawasaki Liga męska Open: 16:00 lub 20:00 (środa) 

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są pod adresem mailowym s.anders@kortystadion.pl , osobiście w recepcji Badminton Klub Leszno, a także za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. 

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy wtorek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 20:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: s.anders@kortystadion.pl i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania.

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 40 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo.

W Badminton Kawasaki Lidze męskiej Open w Badminton Klub Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 45 PLN.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (środy godz. 20:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

  • średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
  • awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
  • dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 15 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

  • zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  • większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  • większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  • bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych są pod uwagę 14 najlepszych występów zawodnika.

12. Każdy gracz musi w swoim zakresie zadbać o lotki do gry.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + 1 nagroda do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

Nagrody sponsoruje firma Kawasaki oraz Badminton KLUB LESZNO.

15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Badminton Kawasaki Lidze meskiej Open w Badminton Klub Leszno wyraża zgodę na:

  • przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • umieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Korty Tenisowe Leszno oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
  • wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Badminton Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.