Najdłuższy mecz

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC BlueWSC BlackWSC YellowWSC White
36"03'Kwieciński Rafał3
Gabuza Anatolii2
34"19'Prask Michał3
Olbryk Marcin2
32"20'Florczak Dawid2
Kwieciński Rafał3
28"22'Olbryk Marcin2
Szlązak Marcin3
37"20'Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3
32"38'Romanowski Paweł3
Korpalski Filip2
27"57'Piotrowski Mariusz3
Sajak Paweł2
25"08'Florczak Dawid3
Piotrowski Mariusz1
45"43'Kowalski Piotr3
Pliszka Mateusz1
34"55'Parpura Michał1
Fijak Bartłomiej3
24"41'Lis Andrii3
Kwaśnik Dawid1
21"08'Parpura Michał3
Gora Sławomir1
45"43'Kowalski Piotr3
Pliszka Mateusz1
32"19'Piekarski Tomasz3
Pliszka Mateusz2
31"22'Romanowski Paweł2
Szlązak Marcin3
28"22'Olbryk Marcin2
Szlązak Marcin3
46"01'Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3
40"14'Piekarski Tomasz2
Kokoszka Marcin3
32"38'Romanowski Paweł3
Korpalski Filip2
32"19'Piekarski Tomasz3
Pliszka Mateusz2
36"03'Kwieciński Rafał3
Gabuza Anatolii2
35"27'Łukaszuk Przemysław2
Kokoszka Marcin3
32"05'Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
30"24'Żyłka Tomasz1
Drobnica Sebastian3
46"01'Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3
34"52'Godbole Artur2
Woźniak Bartosz3
33"33'Drobnica Sebastian3
Kokot Grzegorz1
32"05'Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
40"14'Piekarski Tomasz2
Kokoszka Marcin3
35"27'Łukaszuk Przemysław2
Kokoszka Marcin3
34"52'Godbole Artur2
Woźniak Bartosz3
33"33'Drobnica Sebastian3
Kokot Grzegorz1
37"20'Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3
34"55'Parpura Michał1
Fijak Bartłomiej3
34"19'Prask Michał3
Olbryk Marcin2
32"20'Florczak Dawid2
Kwieciński Rafał3

Najdłużej na korcie


Czas setów: 22 godz. 27 min 1 s

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC BlueWSC BlackWSC YellowWSC White

308 min 41 s

8"13'
5 set
Florczak Dawid2
Kwieciński Rafał3
7"53'
3 set
Kwieciński Rafał3
Gabuza Anatolii2
7"37'
3 set
Olbryk Marcin2
Szlązak Marcin3
7"25'
3 set
Iwan Rafał1
Klein Remigiusz3

286 min 12 s

8"02'
5 set
Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3
7"17'
3 set
Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3
6"23'
1 set
Sprycha Arkadiusz3
Klein Remigiusz1
6"09'
5 set
Romanowski Paweł3
Korpalski Filip2

254 min 52 s

29"30'
1 set
Kowalski Piotr3
Pliszka Mateusz1
12"55'
4 set
Parpura Michał1
Fijak Bartłomiej3
7"16'
3 set
Parpura Michał3
Gora Sławomir1
7"03'
2 set
Lis Andrii3
Kwaśnik Dawid1

310 min 6 s

29"30'
1 set
Kowalski Piotr3
Pliszka Mateusz1
7"37'
3 set
Olbryk Marcin2
Szlązak Marcin3
7"25'
3 set
Iwan Rafał1
Klein Remigiusz3
6"57'
5 set
Piekarski Tomasz3
Pliszka Mateusz2

313 min 3 s

9"16'
5 set
Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3
8"20'
3 set
Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3
7"37'
3 set
Saganowski Wojciech1
Drobnica Sebastian3
7"37'
1 set
Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3

303 min 16 s

7"53'
3 set
Kwieciński Rafał3
Gabuza Anatolii2
7"42'
1 set
Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
7"20'
5 set
Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
7"14'
5 set
Kwieciński Rafał3
Gabuza Anatolii2

324 min 48 s

9"16'
5 set
Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3
9"01'
1 set
Godbole Artur2
Woźniak Bartosz3
8"42'
2 set
Drobnica Sebastian3
Kokot Grzegorz1
8"20'
3 set
Piekarski Tomasz2
Szydłowski Tomasz3

297 min 8 s

9"01'
1 set
Godbole Artur2
Woźniak Bartosz3
8"42'
2 set
Drobnica Sebastian3
Kokot Grzegorz1
8"07'
1 set
Szydłowski Tomasz0
Kokoszka Marcin3
7"15'
4 set
Piekarski Tomasz2
Kokoszka Marcin3

295 min 56 s

12"55'
4 set
Parpura Michał1
Fijak Bartłomiej3
8"13'
5 set
Florczak Dawid2
Kwieciński Rafał3
8"02'
5 set
Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3
7"17'
3 set
Śluzar Bartosz2
Pawliński Grzegorz3

Małych punktów


Wszystkich rozegranych setów: 270

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC BlueWSC BlackWSC YellowWSC White

63

60

52

63

62

61

59

61

59


Wszystkich rozegranych meczów: 72

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC BlueWSC BlackWSC YellowWSC White

16

16

16

16

16

16

16

16

16


Szybkość zdobycia punktów

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC BlueWSC BlackWSC YellowWSC White
17.82'
1 set
Kwieciński Rafał3
Piotrowski Mariusz0
18.91'
2 set
Olbryk Marcin2
Szlązak Marcin3
21.55'
4 set
Olbryk Marcin3
Siedlecki Przemysław1
22.18'
3 set
Olbryk Marcin3
Korpalski Filip0
24.82'
3 set
Pawliński Grzegorz1
Pliszka Mateusz3
25.18'
3 set
Saganowski Wojciech0
Piotrowski Mariusz3
25.27'
1 set
Piekarski Tomasz0
Pawliński Grzegorz3
25.55'
3 set
Mazur Maciej3
Pawliński Grzegorz1
13.82'
2 set
Lis Andrii3
Prask Michał0
14.55'
2 set
Stolicki Norbert3
Drobnica Sebastian0
16.45'
4 set
Kowalski Piotr3
Pliszka Mateusz1
18.00'
3 set
Kowalski Piotr3
Śluzar Bartosz0
20.82'
4 set
Pawliński Grzegorz1
Pliszka Mateusz3
22.64'
1 set
Mazur Maciej3
Pliszka Mateusz1
24.27'
4 set
Korpalski Filip1
Szlązak Marcin3
24.45'
4 set
Iwan Rafał1
Klein Remigiusz3
23.18'
3 set
Chalimoniuk Krystian3
Klein Remigiusz0
24.73'
1 set
Romanowski Paweł3
Szczepaniak Sławomir0
25.45'
3 set
Saganowski Wojciech2
Woźniak Bartosz3
25.73'
2 set
Chalimoniuk Krystian3
Sprycha Arkadiusz0
23.09'
2 set
Żyłka Tomasz3
Woźniak Bartosz0
23.18'
2 set
Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
23.45'
3 set
Lis Andrii3
Kwaśnik Dawid1
27.36'
1 set
Gabuza Anatolii3
Kokot Grzegorz1
23.36'
2 set
Siedlecki Przemysław1
Szczepaniak Sławomir3
25.91'
1 set
Saganowski Wojciech1
Drobnica Sebastian3
28.55'
3 set
Kwaśnik Dawid2
Godbole Artur3
37.36'
1 set
Drobnica Sebastian3
Kokot Grzegorz1
20.64'
4 set
Siedlecki Przemysław3
Stojanowicz Piotr2
24.91'
3 set
Śluzar Bartosz0
Kokoszka Marcin3
33.82'
1 set
Szczepaniak Sławomir0
Stojanowicz Piotr3
33.90'
3 set
Żyłka Tomasz3
Woźniak Bartosz0
15.73'
3 set
Florczak Dawid3
Kokot Grzegorz0
17.00'
3 set
Fijak Bartłomiej3
Woźniak Bartosz0
21.18'
3 set
Prask Michał3
Strączek Artur0
23.00'
3 set
Fijak Bartłomiej3
Sprycha Arkadiusz0

Decyzji sędziowskich: 15 (0.3%)

Stroke 4
26.7%
Let 10
66.7%
Nolet 1
6.7%

DolnyŚląsk TeamSzare Wilki CitySportsAsy Rakiet Top BolesławiecBiałe Sokoły CitySportsCzarne Dziki CitySportsWSC Black
3 5.2%
0-3-0
Iwan Rafał3
Sprycha Arkadiusz0
1 1.7%
0-0-1
Mazur Maciej2
Kwaśnik Dawid0
4 8.5%
4-0-0
Saganowski Wojciech0
Piotrowski Mariusz3
1 1.4%
0-1-0
Parpura Michał3
Gora Sławomir1
1 1%
0-1-0
Romanowski Paweł2
Szlązak Marcin3
2 2.9%
0-2-0
Romanowski Paweł3
Stojanowicz Piotr1
2 3.8%
0-2-0
Romanowski Paweł3
Szczepaniak Sławomir0
Icons made by Freepik, Icons8 is licensed under CC BY 3.0