INFORMACJE OGÓLNE:

Głównym założeniem rozgrywek ligowych jest popularyzacja tej dyscypliny w Radomiu, a jednoczesnie podnoszeniu umiejętności sportowych oraz propagowanie zdrowej, sportowej rywalizacji.  Udział w rozgrywkach może wziąc każdy, kto wyraża chęć gry w squasha, system rozgrywek dopasowuje uczestników grających o podobnym poziomie gry, co gwarantuje wyrównane pojedynkii wiele emocji.

Rozgrywki podzielone sa na grupy po 6 zawodników w każdej z nich. Turniej eliminacyjny wyłoni graczy, którzy rozpoczną rozgrywki w odpowiedniej grupie uwzględniając ich poziom gry. W turnieju nie biorą udziału 3 najlepsze osoby z poprzedniego sezonu, które automatycznie  W każdym tygodniu dwóch najlepszych zawodników awansuje do wyższej grupy,  a dwóch na ostatnich miejsach spadnie do niższej grupy co czyni rozgrywki bardziej emocjonującymi. Każdy zawodnik otrzyma odpowiednią wartość punktową za zajęcie poszczególnego miejsca podczas rozgrywek i dodatkowy bonus w zależności czy dany gracz wygrał swoją grupę czy nie. Kilka raz w trakcie sezonu rozgrywane są tzw. kolejki POWER, podczas, których gracze będą mogli zdobyć podwójną wartość punktową. Uwaga! W ostatniej grupie jeżeli ilość osób przekroczy 6 zawodników to mecze będą rozgrywane do 2 setów. Możliwe wyniki to 2:0, 1:1

Zapisy prowadzone poprzez aplikację mobilną Best of Five, którą można pobrać na stronie internetowej https://bo5.pl/popgym lub w sklepie Play czy Appstore.

Czas i miejsce rozgrywek
Rozgrywki będą odbywały się w klubie Squash POP GYM we wtorki od 19:00 dla grup 4-6, natomiast w czwartki od 18:00 dla grup 1-3. Korty dla uczestników są zarezerwowane. Prosimy o punktualne przybycie!

Spóźnienia
Przewidujemy możliwość spóźnienia się na rozgrywaną kolejkę ligi do 15 minut. Jeżeli spóźnienie będzie dłuższe niż czas wskazany przez organizatora ligi uczestnik ma prawo rozgrywać mecze, ale jego wyniki nie są brane pod uwagę w danej kolejce!

System rozgrywania meczy
W każdej z grupy udział bierze 6 zawodników. Rywalizacja toczona będzie do dwóch wygranych setów (możliwe wyniki to 2:1 lub 2:0) do 11 punktów. Przy mniejszej ilości zawodników w grupie (do 6 osób) mecze rozgrywane będą w trzech setach do 11 punktów. Przy stanie 10:10 gra toczona będzie do uzyskania dwóch punktów przewagi przez jednego z zawodników.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI SQUASH POP GYM! Sezon wiosna-lato 27.02-26.06.2020 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. W klubie obowiązuje regulamin strefy squash klubu Pop Gym oraz regulamin ligi. Regulaminy umieszczone są w aplikacji Best of Five oraz u organizatora zawodów.
2. Każdy zawodnik, który bierze udział w rozgrywkach akceptuje regulamin i gra na własną odpowiedzialność.
3. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas rozgrywek.
4. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze.
5. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek. 
6. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczy w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują oni na własne ryzyko. 
7. Zaleca się zawodnikom indywidualne wykupienie ubezpieczenia obejmujące uprawianie sportu w miejscach do tego przeznaczonych. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.

ZASADY ORGANIZACYJNE I OPŁATY:

1. W lidze biorą udział zgłoszeni zawodnicy po uiszczeniu opłaty.
2. Każdy, kto wpłacił opłatę za daną kolejkę ligi uznawany jest za współorganizatora tej kolejki. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za porządek, organizację i przebieg rozgrywek. 
3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów, a także wykorzystywania ich w późniejszych celach marketingowych na potrzeby klubu.
4. Udział w rozgrywkach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Koszt udziału w 1 kolejce wynosi 30 zł/os, jest możliwość również opłacenia całego sezonu rozgrywek jednorazowo, jest to kwota 450zł/18 kolejek. Gracz oszczędza 90 zł.

ZASADY GRY:

1. Mecze odbywają się w oparciu o reguły gry w squasha opublikowane na stronie www.polskisquash.pl 
2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie lub zachowującego się agresywnego na korcie lub poza nim.
3. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczy w każdej grupie  każdy z każdym bez rewanżu.
4. Mecze punktuje się systemem do 11 punktów.

Wszelkie informacje sporne, sugestie, problemy prosimy zgłaszać do organizatora rozgrywek Dawida Dudka Tel. 697-785-229