Sezon 2021 Początek

INFORMACJA COVID-19

Dbamy o Wasze i nasze bezpieczeństwo!
Postępujemy odpowiedzialnie i przestrzegamy wszelkich zasad ograniczających rozprzestrzenianie się covid-19.
Jeśli masz podejrzenie, że chorujesz na covid-19, jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub wracasz z obszarów ryzyka - serio, pozostań w domu. Wszyscy na tym skorzystamy!

Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

 1. Poznańska Liga Squasha w Sezonie 2021 rozegra około 6 kolejek 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę w zależności od grupy.
 2. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Zasady zgłoszeń i rezygnacji znajdują się w załączniku nr 1 (Poniżej).
  O przydziale do grupy decyduje:
  •    wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce
  •    dzika karta organizatora
  •    ranking PZSQ jeśli istnieje dla gracza
 3. Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.
 4. Spadek. Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna ze względu na:
  •   „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.
  •    dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej
 5. Nieobecni gracze spadają do grupy niżej
 6. System rozgrywek. Każda grupa oprócz G1 (najwyższej) powinna liczyć 8-12 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów.
  • Jeśli grupa będzie liczyć ponad 11 osób, mecze rozgrywamy do 11 punktów.
  • Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 7 graczy, mecze rozgrywamy do 2 wygranych setów do 11 pkt.
  • Grupa 1 może liczyć od 6 do 10 zawodników w zależności od decyzji organizatora.
 7. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego.
 8. Każdy gracz zbiera punkty, które ostatecznie są sumą jego:
  • 4 najlepszych rund jeśli zostanie rozegranych 5 kolejek,
  • 4 najlepszych rund jeśli zostanie rozegranych 6 kolejek,
  • 5 najlepszych rund jeśli zostanie rozegranych 7 kolejek,
 9. Po rozegraniu ostatniej kolejki zawodnicy zostaną uhonorowani losowo nagrodami.
 10. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.
 11. Stosujemy zasadę fair-play. Wszelkie spory rozwiązuje organizator. Zachowania agresywne wobec innych osób mogą skutkować usunięciem zawodnika z klubu bez prawa zwrotu opłaty za udział.
 12. Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu, w którym rozgrywana jest kolejka ligowa. Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych POZLIGA (Poznańska Liga Squasha), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.
 13. Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że bierze udział  w  zawodach sportowych  na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność karną  i  cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone podczas rozgrywek.
 14. Osoba zgłaszająca się do udziału w Lidze oświadcza, że nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody, jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania rozgrywek.

Załącznik 1.

Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.

Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcje klubów. Płatności za kolejkę można dokonać gotówką organizatorom lub w recepcji klubu. 

Opłata za udział w kolejce wynosi 50 zł

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 22.00.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Piotr Urbaniak tel. 507 230 487, Patryk Cieśluk, tel. 601 510 015) .

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce POZLIGA nastąpi później niż 24h przed rozpoczęciem kolejki zawodnik jest zobowiązany ponieść opłatę za udział w lidze.

UWAGA!

Pamiętaj, że informując nas o swojej absencji nawet tuż przed rozpoczęciem gier swojej grupy dajesz nam szansę na korektę grup i umożliwiasz zawodnikom z listy rezerwowej udział w kolejce ligowej. 

NIE BLOKUJESZ innych zawodników, którzy dzięki temu zostaliby przeniesieni do wyższych grup. Np. przy rezygnacji zawodnika z G2 – pierwsze osoby z G3, G4, G5, G6 i G7 mogę zostać przeniesione wyżej. Czyli aż 5 osób!

NIE OGRANICZASZ swoim kolegom przyjemności z gry zmniejszając liczbę meczów do rozegrania w grupie.

NIE DEZORGANIZUJESZ harmonogramu gier. Przy 10-cio osobowej grupie do rozegrania jest 45 spotkań a przy 8-mio osobowej już tylko 28.

 

PUNKTACJA:

miejsce GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 miejsce 600 500 450 400 350 300 250 220
2 miejsce 570 490 440 390 340 290 245 215
3 miejsce 550 480 430 380 330 280 240 210
4 miejsce 540 475 425 375 325 275 235 205
5 miejsce 530 470 420 370 320 270 230 200
6 miejsce  520 465 415 365 315 265 225 195
7 miejsce 510 460 410 360 310 260 220 190
8 miejsce 500 455 405 355 305 255 215 185
9 miejsce 495 450 400 350 300 250 210 180
10 miejsce 490 445 395 345 295 245 205 175
11 miejsce 485 440 390 340 290 240 200 170
12 miejsce 480 435 385 335 285 235 195 165
13 miejsce     380 330 280 230 190 160
14 miejsce       325 275 225 185 155