IDEA:

Założeniem współzawodnictwa w lidze LAZY SUNDAYS jest rozgrywanie meczów pomiędzy zawodnikami o zbliżonym poziomie zaawansowania. Udział gracza w danej kolejce rozgrywek jest sprawdzianem jego aktualnych umiejętności. Sprawdzian ten może owocować awansem do wyższej, spadkiem do niższej lub pozostaniem w dotychczasowej grupie rozgrywek.

 

MIEJSCE:

Rywalizacja w ramach ligi LAZY SUNDAYS (sezon Wakacje 2016) przebiegać będzie w Bene Sport Centrum przy ulicy Modrej 80 w Szczecinie.

 

ZASADY:

Niedzielna liga LAZY SUNDAYS to 9 kolejek ligowych, które obędą się pomiędzy 26 czerwca 2016, a 28 sierpnia 2016 (szczegółowy terminarz dostępny w osobnej zakładce). Warunkiem obecności w końcowej klasyfikacji jest uczestnictwo w co najmniej 6 kolejkach. Jeśli zawodnik weźmie udział w większej ilości kolejek, do klasyfikacji zostanie wzięte 6 najlepszych wyników. Ta forma rywalizacji zwieńczona zostanie klasyfikacją końcową, nagrodzeni zostaną zwycięzcy, oraz osoby z najlepszą frekwencją. Nagrody rzeczowe i puchary zostaną wręczone podczas zakończenia rozgrywek w dniu 28.08.2016. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników do danej kolejki, zostaną oni przyporządkowani do grup nazwanych odpowiednio: I grupa, II grupa, III grupa itd.. Założeniem jest, aby w każdej grupie grało 7-8 zawodników.
Rozstawienie zawodników do poszczególnych lig odbywać się będzie wg następujących kryteriów (uszeregowanych wg hierarchii ważności):

  • dzika karta organizatora (przy jej przyznawaniu organizator kierował się będzie głównie rankingiem PFS lub wynikami w rozgrywkach lokalnych, tylko jedna dzika karta może zostać przyznana w ramach jednej ligi, przyznanie dzikiej karty nie skutkuje zwiększeniem liczby zawodników w danej lidze) 
  • dwóch najwyżej notowanych zawodników danej grupy ma zagwarantowany awans
  • średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych kolejek ligowych 
  • ilość punktów zdobytych w ostatniej kolejce 
  • suma punktów z dotychczas rozegranych kolejek

 

Należy zaznaczyć, że początkowe rozstawienie dla zawodników zgłaszających się do ligi odbędzie się na podstawie rankingu PFS oraz wyników osiągniętych przez zawodników w zawodach regionalnych oraz kolejność zgłoszeń do ligi.

W każdej lidze zawodnicy rozgrywają mecze "każdy z każdym" systemem „Best of 3" (do dwóch wygranych setów). Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego.

  • Jeśli 2 zawodników po zakończeniu kolejki ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności zadecyduje ich pojedynek bezpośredni.
  • Jeśli 3 lub więcej zawodników po zakończeniu kolejki ma taką samą liczbę zwycięstw, to o kolejności końcowej zadecyduje bilans meczów bezpośrednich. W małej tabeli brane są pod uwagę kolejno: ilość wygranych meczów, bilans setów, bilans punktów.

 

WPISOWE:

Wpisowe za kolejkę ligową wynosi:

  • 50 zł, 

 

Wpisowe uiszczane jest w recepcji przed rozpoczęciem gier ligowych.