ASTOR SQUASH LIGA 2021 - REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE:


1. Liga rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2021 a kończy 31  grudnia 2021.

2. Przystąpienie do Ligi jest darmowe. Aby przystąpić do ligi należy w recepcji klubu Racquet zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić kartę wpisową.

3. Nie ma stałych dni lub godzin rozgrywania meczy ligowych. Zawodnicy wyzywają się wzajemnie i grają mecz ligowy na swoich stałych rezerwacjach lub godzinach zarezerwowanych na rozgrywkę ligową.

4.Grać można z każdym zawodnikiem zapisanym do ligi, ale z jedną osobą nie można rozegrać meczu ligowego więcej niż jeden raz w danym miesiącu.

5. Do rankingu zaliczana jest suma punktów z czterech najlepszych meczy rozegranych przez zawodnika w danym miesiącu powiększona o wartość punktową z poprzednich miesięcy.

6. Aktualizacja tabeli wyników odbywa się raz w tygodniu – w poniedziałek.

7.Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt.


8. Mecze sędziują sami zawodnicy. Mecz może sędziować sędzia, ale zawodnicy muszą zorganizować sędziego we własnym zakresie i musi on być zaakceptowany przez każdego z zawodników.
W przypadku braku sędziego każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez każdego z zawodników , a jeżeli pojawia się sprzeczne zdanie zawsze grany jest LET (czyli powtórka punktu).


9. Mecze ligowe rozgrywane są piłką z dwoma kropkami, chyba że obustronnie zostanie zaakceptowana inna piłka.

10. Po każdym meczu zawodnicy wpisują wynik bezpośrednio w aplikacji BestOfFive.

11. Walkower może zostać przyznany jedynie w przypadku nie stawienia się przeciwnika na mecz lub w przypadku odwołania meczu zbyt późno. Mecz należy odwołać z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W innym przypadku przeciwnik może poprosić o walkower.

12. Wszystkie mecze przegrane walkowerem nie wliczają się do ilości rozegranych meczy w danym miesiącu.

13. Ranking początkowy  Astor Squash Liga 2021 jest ustalony na podstawie rankingu końcowego Ligi Klubowej 2020.

16. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa gry, wytyczonych przez Światową Federację Squasha.

17. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu.

18.  Opiekunem Ligi jest Joanna Sibińska - asia@racquet.pl

19.Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do powyższego regulaminu.


II.PUNKTACJA:

1. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 100% wartości punktowej przeciwnika Zawodnik pokonany otrzymuje punkty za każdy wygrany set: W przypadku przegranej w stosunku 0:3 nie otrzymuje punktów,
W przypadku przegranej w stosunku 1:3 otrzymuje 20% wartości punktowej przeciwnika,
W przypadku przegranej w stosunku 2:3 otrzymuje 40% wartości punktowe przeciwnika.

2. Wartość punktowa zawodników:
Miejsce / Wartość punktowa

1:  100
2:  95
3:  90
4:  85
5:  80
6-8:  75
9-11:  70
12-14:  65
15-19:  60
20-24:  55
25-29:  50
30-34:  45
35-39:  40
40-44:  35
45-49:  30
50-54:  25
55-...  : 20

3. Przy takiej samej liczbie punktów w rankingu , zawodnicy zajmują miejsca exequo.

4. Aktualizacja rankingu odbywa się co miesiąc.

Wyniki każdego z meczy rozegranych w danym tygodniu będą podawane tylko i wyłącznie w internecie pod adresem bo5.pl/racquet na podstronie ligi.


NAGRODY ORAZ PROFITY:

1. Na koniec (31.12.2021) Ligii ogłaszany jest ranking końcowy, a trzej najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne:

I miejsce 600zł,
II miejsce 400zł,
III miejsce 200zł,

oraz pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

2 .Najaktywniejszy zawodnik Ligi również otrzymuje nagrodę pieniężną o wartości 400 zł

3. Najaktywniejszym zawodnikiem ligi zostaje osoba , która w przeciągu trwania Ligi rozegra najwięcej spotkań ligowych.

4. Na mecze ligowe wszystkim ligowiczom, przysługują zniżki na zasadach określonych poniżej:
Ilość rozegranych meczy w miesiącu poprzedzającym

Zniżka na mecze ligowe w miesiącu bieżącym

Zniżka w gabinecie w bieżącym miesiącu

5-7

10%

15%

8-11

20%

15%

12 i więcej

25%

15%

 

5. Zniżka na mecze ligowe oraz w gabinecie Racquet jest liczona od cen podstawowych wg obowiązującego cennika. Nie dotyczy HAPPY HOURS (czyli tam gdzie obowiązuje cena 35zł/kort)  oraz innych czasowych promocji.

6. Zapisując się do ligi w Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Racquet Squash Club s.c. U. Krzanik, J.Krzanik , 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20F, NIP: 6792995609, REGON: 12084093