PULA NAGRÓD TO 5000PLN!

 

 

REGULAMIN SQUASHOWEGO PUCHARU KRAKOWA 2021 POWERED BY HEAD

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Squashowym Pucharze Krakowa 2021 Powered by Racquet, zwanej dalej Ligą. Organizatorem Ligi oraz miejscem przeprowadzania rozgrywek jest Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939, zwanego dalej Klubem. Dokonanie zapisu na kolejkę Ligową jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania się do jego postanowień.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Liga rozpoczyna się z dniem 25 września 2021 i trwa do 08 stycznia 2022.
 2. W ramach Ligi rozegranych zostanie 8 kolejek spotkań. Przerwa między kolejkami wynosi 2 tygodnie (wyjątkiem jest przerwa pomiędzy 7. a 8. kolejką, która wynosi 3 tygodnie).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wniesienie opłaty wpisowej wysokości 80 zł oraz opłaty za daną kolejkę wysokości 55 zł. Opłata wpisowa nie ulega zmianie i należy dokonać jej przelewem na konto bankowe Klubu (numer konta bankowego: 86 1020 2892 0000 5602 0362 4376 PKO Bank Polski SA) lub w recepcji Klubu przed rozpoczęciem uczestnictwa w Lidze. Opłata za kolejkę ulega pomniejszeniu o 15 zł w przypadku przedstawienia ważnej karty partnerskiej (Benefit MultiSport, FitProfit, Medicover Sport) i należy ją uiścić w recepcji Klubu po zakończeniu danej kolejki.
 4. Zapisy na kolejkę ligową przyjmowane są do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 12:00. Opłata za kazda kolejkę to 55zł. W przypadku chęci dołączenia do kolejki po tym terminie opłata za kolejkę wynosi 65 zł. Zapisu można dokonać poprzez stronę wydarzenia w Best of Five lub mailowo na adres opiekuna Ligi Joanny Sibińskiej - asia@racquet.pl.
 5. Do Ligi można dołączyć w każdym momencie jej trwania.
 6. Rezygnację z udziału w kolejce ligowej można zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejki za pośrednictwem Best of Five lub u opiekuna Ligi. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w czasie krótszym niż 24 godziny poprzedzające kolejkę, należy uiścić pełną opłatę za tę kolejkę przelewem na konto bankowe Klubu lub w recepcji Klubu.

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I PRZYDZIELANIA PUNKTÓW:

 1. Przed rozpoczęciem każdej kolejki zawodnicy dzieleni są na 6-osobowe grupy, w których każdy z nich rozgrywa 5 spotkań. W przypadku, jeśli łączna liczba uczestników nie jest podzielna przez 6, grupa najsłabsza jest grupą najliczniejszą. Uczestnicy tej grupy również rozgrywają 5 spotkań z rozlosowanymi przez system przeciwnikami.
 2. O przydziale do grupy decyduje zajmowane przez Zawodnika miejsce w rankingu.
 3. Nazwy grup to odpowiednio A, B, C, D itd., przy czym grupa A jest grupą najsilniejszą. Wartości punktowe dla zawodników z danych grup to grupa A – 60 pkt., grupa B – 50 pkt., grupa C – 40 pkt., grupa D – 30 pkt., grupa E – 25 pkt., grupa F – 25 pkt. grupa G – 20 pkt., grupa H – 20 pkt., grupa I – 20 pkt., grupa J i niżej – 15 pkt.).
 4. Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 3’ (do 2 wygranych setów).
 5. Za mecz wygrany w stosunku 2:0 zwycięzca otrzymuje 3 punkty, a przegrany nie jest punktowany. Za mecz wygrany w stosunku 2:1 zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt.
 6. Punkty przyznawane do rankingu to suma punktów zdobytych za mecze w danej kolejce pomnożona wartości punktowej grupy, do której należy Zawodnik.
 7. Po zakończeniu kolejki 2 najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do grupy wyżej, a 2 najsłabszych spada do grupy niżej.
 8. W przypadku niestawienia się Zawodnika na kolejkę Ligową lub w przypadku rezygnacji z udziału zbyt późno zostaje przyznany walkower. Zawodnik nieobecny otrzymuje wtedy 0 punktów, a jego przeciwnik 3 punkty.
 9. Do rankingu końcowego wlicza się punkty z 7 najlepszych kolejek każdego Zawodnika.
 10. Organizator przewiduje Dziką Kartę dla Zawodników, które dopiszą się do Ligi w trakcie jej trwania, a poziom ich gry znacząco przewyższa poziom prezentowany przez Zawodników z jego grupy. Weryfikacji dokonuje trener prowadzący rozgrywki na podstawie rezultatu spotkania pomiędzy nim a mającym awansować Zawodnikiem.