Ranking squasha regionu łódzkiego

Regulamin RankingLDZWstęp i postanowienia ogólne.

 

 1. Podstawowym celem SquashaLDZ jest tworzenie, wspomaganie i rozwój społeczności squashowej.
 2. Regulamin LDZ oparty jest o przyjęte w Polsce zasady rozgrywek squashowych i w kwestiach nieuregulowanych poniższym regulaminem zastosowanie mają przepisy PFS/ PZSq .
 3. W kwestiach nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji rozstrzygający głos ma Komisja Regulaminowa/Rankingowa.§ 1.  Definicje

 

 1. Regulamin określa definicje nie uwzględnione w aktualnym RRI PFS/PZSq, rozszerza je lub zmienia w całości.
 2. Wydarzenie – każda impreza squashowe mająca na celu wyłonienie zwycięzców i ustalenie klasyfikacje graczy.
 3. Liga – Liga lub LigaLDZ to cykliczna impreza squashowe, opierająca się o własny ranking, grupy i rozstawienie graczy.
 4. Turniej PFS/PZSq – Turniej zaliczany do kalendarza imprez PFS/PZSq
 5. Turniej LDZ - Turniej organizowany na zasadach poniższego regulaminu i zaliczany do Rankingu LDZ,
 6. Komisja Rankingowa / regulaminowa – zespół organizatorów i koordynatorów wydarzeń w regionie rozstrzygający kwestie nieustalonych, spornych i wymagających interpretacji.
 7. Punkty rankingowe – punkty które zdobywa gracz w zależności od zajętego miejsca w Lidze, Turnieju LDZ lub innych klasyfikowanych rozgrywkach, nie związane z indywidualną punktacją wydarzenia.
 8. Drużyna – grupa minimum 4 graczy zgłoszona do Rankingu LDZ, posiadająca kapitana (nie musi to być gracz) i unikalną nazwę.§ 2 . Rozgrywki SquashLDZ

 

 1. W rankingu mogą być uwzględnione jedynie wydarzenia wcześniej zgłoszone.
 2. Każde wydarzenie zakwalifikowane do Rankingu LDZ ma określoną rangę zgodnie z obowiązującym regulaminem Rankingu LDZ

 

§ 3 . Rangi turniejów, lig i wydarzeń

1.  Mistrzostwa – rozgrywane tylko raz w roku dla danego regionu (np. Łodzi, Radomska, Pabianic, Zduńskiej Woli czy Bełchatowa)

 1. Decyzje dotyczącą organizacji turnieju w kategorii Mistrzostw podejmuje zawsze indywidualnie Komisja Regulaminowa

2. Turniej rangi B – rozgrywany przy udziale minimum 16 graczy (łącznie we wszystkich kategoriach).

Żeby uzyskać rangę turnieju, organizator musi zapewnić:

 1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 7 dni przed zawodami
 2. rozstawienie zawodników zgodnie z najnowszym notowaniem RankinguLDZ
 3. rozstawienie ½ liczby zawodników w drabince głównej
 4. puchary lub medale za miejsca 1,2,3 we wszystkich rozgrywanych kategoriach
 5. dyplomy we wszystkich rozgrywanych kategoriach
 6. nagrody rzeczowe lub pieniężne we wszystkich rozgrywanych (bez wartości minimalnej)
 7. napoje dla graczy
 8. relację fotograficzną z wydarzenia na stronę turniejową

3. Turnieje rangi C – rozgrywany przy udziale minimum 8 graczy (w minimum jednej kategorii).

Żeby uzyskać rangę turnieju, organizator musi zapewnić:

 1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 3 dni przed zawodami
 2. rozstawienie zawodników zgodnie z najnowszym notowaniem RankinguLDZ
 3. rozstawienie ½ liczby zawodników w drabince głównej
 4. przynajmniej jedno zdjęcie pamiątkowe, na stronę turniejową

4. Podniesienie rangi (+) – zwiększa ilość punktów uzyskiwaną przez graczy z turnieju.

Żeby uzyskać rangę (+) dla turnieju B lub C, organizator musi zapewnić:
(ponad to co zapisane jest dla danej kategorii turnieju)

 1. rozegranie turnieju w minimum 2 kategoriach (minimalna ilość osób w jednej kategorii to 4)
 2. łączną pulę nagród minimum 600 zł (pieniężne lub rzeczowe)
 3. relację fotograficzną (pełną - minimum niż 30 zdjęć)
 4. pakiet startowe

5. Liga – cykliczna impreza squashowe, opierająca się o własny ranking.

Żeby uzyskać rangę ligi, organizator musi zapewnić:

 1. otwarte i publiczne zapisy przynajmniej na 1 dzień przed rozgrywkami
 2. uczciwy sposób wyłonienia klasyfikacji końcowej zawodników.

6. Zamknięcie / CLOSED – ograniczenie zapisów  Turnieju bądź Ligi

 1. Organizator otrzymuje rangę wydarzenia (ligi lub turnieju) zamkniętego (CLOSED) i możliwość wprowadzenia dowolnego ograniczenia dla osób zapisujących się jeżeli zapewni uczciwy sposób wyłonienia klasyfikacji końcowej zawodników.
 2. Ograniczenie może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do ligi lub
  turnieju rangi C
 3. Ograniczenie może być dowolne (np. dla graczy z danej ligi, firmy lub klubu). Wyjątkiem są ograniczenia pokrywające się z kategoriami turnieju ( OPEN, DAMSKA, JUNIOR) i Ograniczenie wynikające z pozycji w rankingu ( np. gracze zajmujący miejsca powyżej lub poniżej miejsca 50 w Rankingu LDZ) w takim przypadku turniej traktowany jest nadal jako otwarty.

 

§ 4.  Punktacja turniejów, lig i wydarzeń

 

 1. Szczegółowa punktacja znajduje się w załączniku do Regulaminu LDZ
 2. Gracz za zwycięstwo w wydarzeniu otrzymuje następującą liczbę punktów
  • Mistrzostwa Łodzi     750 punktów
  • Mistrzostwa Regionu     365 punktów
  • Turniej B0     365 punktów
  • Turniej B1    320 punktów
  • Turniej B2    275 punktów
  • Turniej B3    230 punktów
  • Turniej B4    185 punktów
  • Turniej B5    140 punktów
  • Turniej C+     120 punktów
  • Turniej C    100 punktów
  • Turniej C Zamknięty     80 punktów
  • Liga     80 punktów
  • Liga Zamknięta     50 punktów
  • Mecz Drużynowy (1 rakieta)     100 punktów
 3. Kolejni gracze wydarzenia otrzymują liczbę punktów zgodną z tabelą punktową.§ 5.  Klasy turnieju LDZ oraz punktów w turniejach

 

 1. Klasy turniejów nadawane są analogicznie do klasyfikacji turniejów PFS/ PZSq
 2. https://polskisquash.pl/content/uploads/2018/08/Za%C5%82%C4%85cznik-8-Obliczanie-klasy-turnieju-punktow-w-turniejach.pdf§ 6.  Zgłoszenia i kategorie wydarzeń

 

 1. Organizator wydarzenia zgłasza, na kontakt SquashLDZ (aktualny zawsze na stronach SquashLDZ.pl), chęć udziału graczy w Rankingu LDZ
 2. Organizator określa kategorię wydarzenia zgodnie z zasadami określonymi w „Rangi wydarzeń i punktacja”
 3. Komisja rankingowa może zdecydować o utworzeniu odrębnej kategorii w uzasadnionych przypadkach.
 4. Gracze zbierający punkty w wydarzeniu wybierają jedna lub więcej kategorii.
 5. W przypadku Kategorii innej niż OPEN do czasy stworzenia odrębnej kategorii gracze rozgrywający odrębną kategorię (minimum 4 zawodników) zbierają punkty w kategorii OPEN
 6. W przypadku kategorii innej niż OPEN rozgrywki Ligowe mogą uwzględniać wyniki jednocześnie w kilku kategoriach (pod warunkiem że w danym wydarzeniu nie jest rozgrywana już taka kategoria osobno) ale w takim przypadku w klasyfikowane w niej są tylko osoby spełniające kryterium kategorii.
 7. Organizator zgłaszający turniej do Rankingu LDZ jest zobowiązany uzyskać zgodę graczy swojego wydarzenia w imieniu SquashLDZ na umieszczenie ich danych na listach Rankingowych LDZ zgodnie z ustawą o RODO .

 

§ 7.  Opłat ligi, turnieje

 

 1. Opłaty dla organizatorow wydarzeń.
 2. Opłata za rozgrywanie ligi wynosi 3 zł od startującego zawodnika.
 3. Opłata za rozgrywanie ligi umówionej wynosi 5 zł od startującego zawodnika w danym miesiącu.
 4. Opłata za rozgrywanie turnieju wynosi 3 zł od startującego zawodnika.§ 8.  Klasyfikacja rankingowa

 

 1. Do rankingu zaliczanych jest 12 najlepszych (z najwyższą ilością punktów rankingowych) wyników zawodnika nie starszych niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku udziału gracza w rozgrywkach drużynowych do rankingu dopisywane będą 2 najwyższe wyniki meczów drużynowych (z najwyższą ilością punktów rankingowych) nie starsze niż 12 miesięcy.
 3. RankingLDZ jest publikowany cyklicznie w formie notowań w każdy poniedziałek do godz. 12.
 4. Organizator chcąc uwzględnić wyniki danego wyżarzenia zobowiązany jest przekazać wprowadzić wyniki rozgrywek przez system Best of five (Bo5.pl) do 23:59 dnia poprzedzającego publikacje rankingu.
 5. Aktualne notowanie RankinguLDZ jest zawsze opublikowany http://squashldz.pl/ranking-squash/§ 9.  Partnerzy SquashLDZ / Oficjalna piłka

 1. Oficjalna piłka SquashLDZ
  1. Oficjalną piłką SquashLDZ jest DUNLOP Pro (dwie kropki)
  2. Kategorie JUNIOR mogą być rozgrywane piłką DUNLOP (z jedną kropką)
  3. Organizatorom przysługują nieodpłatnie piłk na organizację lig i turniejów w ramach dostępności.

 

§ 10.  Uwagi i wnioski

 

Wszystkie uwagi i wnioski oraz pytania graczy i Organizatorów prosimy kierować do komisji rankingowej na adres squashLDZ@gmail.com

 

Wersja PDF do pobrania. 

 

 

 REGULAMIN Drużynowych Mistrzostw Łodzi w Squashu na sezon 2019/2020

 1. Ogólne:
  1. Rozgrywki trwają w sezonie od grudnia do czerwca następnego roku zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie DMŁ.
  2. Do rozgrywek zaliczane są wyniki drużyn biorących udział w DMŁ rozgrywanych w regionie Łódzkim.
  3. Drużyny nie startujące w rozgrywkach PFS/PZSq mają prawo zgłosić się i rozegrać mecze w rozgrywkach LDZ.
  4. W DML zostanie rozegrana tylko jedna dywizja.

 2. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia drużyn są przyjmowane mailowo na adres squashldz@gmail.com.
  2. Zamknięcie listy zgłaszanych drużyn następuje na 7 dni przed pierwszą kolejką.
  3. Drużyna składa się z minimum 4 i maksimum 16 zawodników. Posiada wyznaczonego kapitana odpowiedzialnego za drużynę i upoważnionego do podejmowania decyzji w imieniu drużyny.
  4. Zawodnikiem jest każdy gracz w squasha. Wprzypadku osób niepełnoletnich na udział w rozgrywkach muszą wyrazić zgodę rodzice lub prawni opiekunowie oraz Komisja Rankingowa.
  5. Jeden zawodnik może zostać zgłoszony tylko do jednej drużyny w sezonie. Jeżeli zgłoszony zawodnik chce zmienić drużynę w trakcie sezony może to zrobić przed rozegraniem swojego pierwszego meczu w rozgrywkach. W przypadku rozegrania chociaż jednego meczu (również walkowera) zawodnik zostaje przypisany do danej drużyny na cały sezon.
  6. W takcie trwania sezonu mozna dopisać zawodnika najpóżniej do końca dnia poprzedzającego rozgrywki (mailem lub smsem do squashLDZ lub organizatora kolejki)
  7. Zgłoszony zawodnik może zagrać na dowolnej rakiecie lub zmienić pozycję na jakiej miał grać (w kolejności rakiet), przy założeniu że kolejność między zawodnikami, którzy już rozegrali przynajmniej jeden mecz w danym sezonie nie zmieni się.
  8. Kolejność zgłaszanych zawodników (kolejność rakiet) jest dowolna, ale musi pozostać niezmieniona przez cały sezon rozgrywek drużynowych z zastrzeżenim punktu 6.

 3. Rozgrywki:
  1. Rozgrywki sezonu zostaną podzielone na miesięczne kolejki a w każdej z kolejek odpowiednie mecze drużynowe.
  2. Każdej drużynie przysługuje prawo do rozegrania meczu i rewanżu z inną drużyną.
  3. Każdy z zawodników rozgrywając swoje mecze zdobywa punktu dla drużyny i do RankinguLDZ.
  4. Zasady przyznawania punktów indywidualnych są analogiczne do zasad przyznawania punktów za rozgrywki drużynowe w PFS w pierwszej dywizji.
  5. Każdy z zawodników zalicza do RankinguLDZ indywidualnego 3 najlepsze wyniki rozgrywek drużynowych.
  6. Kolejność rozgrywania meczy druzynowych jest niezmienna przez cały sezon. Pierwsze mecze rozgrywają zawodnicy występujący na ostatniej rakiecie, a ostatnie na pierwszej. Czyli kolejność rakiet jest 4,3,2,1.

 4. Wyniki i punktacja:
  1. O miejscu Drużyny w tabeli decydują kolejno:
   1. Ilość zdobytych punktów,
   2. Różnica wygranych i przegranych setów,
   3. Większa liczba wygranych setów,
   4. Różnica wygranych i przegranych małych punktów,
   5. Większa liczba wygranych małych punktów,
   6. Wygrana lub zwycięski remis w bezpośrednim meczu drużynowym.
  2. Drużyny otrzymują następującą ilość punktów za uzyskany rezultat meczu drużynowego:
   mecz wygrany 4:0 lub walkowerem            = 4,0 pkt
   mecz wygrany 3:1 lub 3:0                         = 3,0 pkt
   mecz wygrany 2:1                                    = 2,5 pkt
   remis wygrany                                         = 2,0 pkt
   remis przegrany                                       =1,5 pkt
   mecz przegrany 1:2                                  = 1,0 pkt
   mecz przegrany 1:3                                  = 0,5 pkt
   mecz przegrany 0:4, 0:3 lub walkowerem   = 0,0 pkt

 5. Postanowienia końcowe:
  1. Organizator dokona wyboru obiektu (klubu) odpowiedniego do rozegrania poszczególnych kolejek i przed każdą turą rozlosuje korty na których będą rozgrywane mecze.
  2. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy PFS w zakresie prowadzenia rozgrywek.
  3. W przypadku kwestii spornych, niejasnej interpretacji lub przepisów wykluczających decydujący głos ma Komisja Rankingowa (SquashLDZ).

 

 


 

 

 

 

Best.of.Five
Dane z systemu: Best of Five bo5