HARROW LIGA REDECO OPEN to wrocławska amatorska liga squasha, w której udział może wziąć każdy po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

1. MIEJSCE I TERMIN

1.1. Harrow Liga Redeco Open rozgrywana jest w Centrum Squasha Redeco przy ul. Strzegomska 210-212 we Wrocławiu.

1.2. Sezon rozgrywek wiosna - lato 2017 rozpoczyna się 26.03.2017 i kończy 20.08.2017 r.

1.3. Składa się z 11 kolejek ligowych, które rozgrywane są średnio co dwa tygodnie w niedzielę.

1.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród oraz pucharów odbędzie się dnia 02.09.2017 r. po zakończeniu Turnieju.

2. TERMINARZ SEZONU WIOSNA - LATO 2017

1 kolejka: 26 marca 2017
2 kolejka: 9 kwietnia 2017
3 kolejka: 30 kwietnia 2017
4 kolejka: 14 maja 2017
5 kolejka: 28 maja 2017
6 kolejka: 11 czerwca 2017
7 kolejka: 25 czerwca 2017
8 kolejka: 9 lipca 2017
9 kolejka: 23 lipca 2017
10 kolejka: 6 sierpnia 2017
11 kolejka: 20 sierpnia 2017
Ceremonia Zakończenia Sezonu Ligowego z Turniejem kat. B+: 2 września 2017

3. GODZINY ROZGRYWEK

3.1 Godziny rozgrywek w przypadku maksymalnej ilości 62 zawodników
19:00 – 21:30 (1,2 grupa)
16:30 – 19:00 (3,4 grupa)
14:10 – 16:30 (5,6 grupa)
12:00 – 14:10 (7,8 grupa)
10:00 – 12:00 (9,10 grupa)

3.2 Godziny rozgrywek w przypadku ilości 63-64 zawodników
19:30 – 22:00 (1,2 grupa)
17:00 – 19:30 (3,4 grupa)
14:40 – 17:00 (5,6 grupa)
12:00 – 14:40 (7,8 grupa)
10:00 – 12:00 (9,10 grupa)

3.3 Godziny rozgrywek w przypadku ilości 65-74 zawodników
19:30 – 22:00 (1,2 grupa)
17:00 – 19:30 (3,4 grupa)
14:40 – 17:00 (5,6 grupa)
12:30 – 14:40 (7,8 grupa)
10:30 – 12:30 (9,10 grupa)
8:30 - 10:30 (11,12 grupa)

4. WPISOWE

4.1. Opłata za jedną kolejkę ligową wynosi:
- 45 zł
- 30 zł dla osób posiadających karty partnerskie.

4.2. Wpisowe za daną kolejkę ligową należy uiścić w recepcji przed jej rozpoczęciem rozgrywek.

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną kolejkę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową w niedzielę.

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
5.2.1 Od rozpoczęcia sezonu do końca kwietnia 2017
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: www.bo5.pl/redeco
- na adres mailowy: ewelina.brys@redeco.pl
- sms na numer telefonu: 505 207 882 
- w recepcji Centrum Squasha Redeco
5.2.2 Od maja 2017 do końca sezonu
- na adres mailowy: zostanie podany wkrótce
- sms na numer telefonu: zostanie podany wkrótce
- w recepcji Fitness Academy Strzegomska

5.3. W zgłoszeniu drogą mailową lub telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres mailowy oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Każdy zawodnik może dokonać zgłoszenia z zastrzeżeniem co do godziny rozgrywek, tzw. zgłoszenie warunkowe. Jeśli dany uczestnik jest w sytuacji, że może zagrać tylko i wyłącznie w określonych godzinach, proszony jest o przekazanie tej informacji Organizatorowi ligi. W przypadku przydziału zawodnika do grupy, której rozgrywki zaplanowane są na godziny, w kórych zawodnik nie może grać, zostanie automatycznie wypisany z rozgrywek, bez konsekwencji i bez obowiązku uiszceznia opłaty za daną kolejkę ligową.

5.5 Po zgłoszeniu udziału do kolejki i zamknięciu listy zgłoszeń każdy zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry.

5.6 W momencie gdy zawodnik rezygnuje ze swojego zgłoszenia po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, czwartek 23:59) jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę.

5.7 W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu listy zgłoszeń, zawodnik może znaleźć zastępcę na swoje miejsce (zawodnik na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym, jeśli organizator będzie miał możliwość dokonania przesunięć zawodników w grupach w górę) i zostaje wtedy zostaje zwolniony z uiszczenia opłaty.

5.8. Maksymalna ilość zawodników w każdej kolejce wynosi 74 zawodników. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP

O przydziale do grup decyduje kolejno:

6.1. Średnia sumy punktów z dwóch ostatnich kolejek, w których dany zawodnik brał udział. W przypadku 1. kolejki nowego sezonu i każdej pierwszej kolejki w danym sezonie określonego zawodnika, brane są pod uwagę punkty rankingowego z poprzedniego sezonu ligowego.

6.2. Występ w poprzedniej kolejce (pierwsze dwa miejsca w danej grupie mają zagwarantowany awans, dwa ostatnie miejsca spadek).

6.3. Dzika karta organizatora (w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nowego zawodnika poziom gracza i jego przydział do grupy odbywa się na podstawie wyników i analizie innych rozgrywek squashowych).

6.4. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

7.2. Każdą grupę tworzy 6 zawodników (w wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć 5 lub 7 zawodników).

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie internetowej ligi w systemie BEST OF FIVE (bo5.pl/redeco).

8. PUNKTACJA

8.1 Ilość punktów naliczanych w danej kolejce ligowej zależna jest od rangi danej kolejki. 
Rangę ligi ustala się analogicznie do rangi turniejów PFS kat. B+ (na podstawie miejsc rankingowych PFS 8 najlepszych zawodników zgłoszonych do danej kolejki ligowej). 
Szczegóły w regulaminie rozgrywek PFS

8.2 Kalkulator rangi poniżej:

8.3 Zasady punktacji w każdej randze:

- dla pozycji 1 w grupie 1:
MP * (1 / sqrt( AP ) + pow(1.05, 1 - AP) ) / 2;
- dla pozycji 1 w pozostałych  grupach:
średnia arytmetyczna pozycji -2 i -1 z poprzedniej grupy (czyli dla grup 6 osobowych: 4 i 5, dla grup 7 osobowych: 5 i 6, dla grup 5 osobowych: 3 i 4)
- dla pozycji 2:
średnia arytmetyczna pozycji przedostatniej i ostatniej
- inne pozycje:
MP * (1 / sqrt( P ) + pow(1.05, 1 - P) ) / 2;

Legenda skrótów:
MP - maksymalna liczba punktów
AP - wszystkie pozycje/liczba graczy
P - pozycja w grupie
sqrt - pierwiastek kwadratowy
pow - potęga

W przypadku wszystkich grup liczących 6 osób, punktacja wygląda następująco:

8.4 Walkowery przyznawane są na wszystkie mecze danego zawodnika w dwóch przypadkach:
- nie stawienie się zawodnika w dniu rozgrywek o godzinie wyznaczonej wcześniej w harmonogramie danej kolejki,
- rezygnacja w czasie rozgrywek z powodu innego niż kontuzja.

9. RANKING

9.1. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.

9.2. Po każdej kolejce w czasie trwania sezonu tworzony jest tzw. ranking przejściowy, w którym brane są pod uwagę:
- 1 najlepszy występ zawodnika (od 1 do 3 kolejki włącznie)
- 2 najlepsze występy zawodnika (od 4 do 6 kolejki włącznie)
- wszystkie występy zawodnika oprócz trzech najgorszych (od 7 klejki do 11 włącznie)

10. NAGRODY I PUCHARY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU LIGOWEGO

10.1 Puchary dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

10.2 Nagrody w postaci bonów pieniężnych i/lub nagród rzeczowych dla 7 najlepszych zawodników sezonu.

Wartość bonów pieniężnych i rodziaj nagród za określone miejsce w rankingu:

1 MIEJSCE – 600 zł + nagroda marki Mantis
2 MIEJSCE – 400 zł + nagroda marki Mantis
3 MIEJSCE – 200 zł + nagroda marki Mantis
4 MIEJSCE – nagroda marki Mantis
5 MIEJSCE – nagroda marki Mantis
6 MIEJSCE – nagroda marki Mantis
7 MIEJSCE – nagroda marki Mantis

Bony pieniężne upoważniają do zakupów po cenach katalogowych produktów marki Harrow.

Zwycięzca nagrody w postaci bonu pieniężnego, dokonuje jego realizacji przez Organizatora ligi.

10.3 Nagroda dla każdego zawodnika, który rozegra wszystkie kolejki ligowe:

4-godzinny karnet do wykorzystania na grę w squasha w Centrum Squasha Redeco w godzinach 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku oraz przez cały weekend. Karnet upoważnia dodatkowo do korzystania każdorazowo (60 min. w tym samym dniu) ze strefy basenowej z biczami wodnymi oraz strefy wypoczynku z sauną suchą, łaźnia parową i jacuzzi.

10.4 Nagroda dla każdego zawodnika, który rozegra co najmniej 8 kolejek ligowych:

Koszulka sportowa.

11. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW W TRAKCIE TRWANIA SEZONU LIGOWEGO

1 kolejka
- Voucher dla zwycięzcy każdej grupy ligowej na catering dietetyczny Look Fit
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
2 kolejka
- Voucher na diagnostykę sportową, masaż sportowy lub terapię manualną dla zwycięzcy każdej grupy ligowej w Gabinecie Fizjoterapii RESTART
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
3 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
4 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
5 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
6 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
7 kolejka
- Voucher dla zwycięzcy każdej grupy ligowej na catering dietetyczny Look Fit
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
8 kolejka
- Voucher na diagnostykę sportową, masaż sportowy lub terapię manualną dla zwycięzcy każdej grupy ligowej w Gabinecie Fizjoterapii RESTART
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
9 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
10 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem
11 kolejka
- Voucher do rozlosowania wśród początkujących graczy na trening squasha z trenerem Jackiem Mrozem

12. SPECJALNE PROMOCJE DLA ZAWODNIKÓW LIGI I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

12.1 Promocyjna cena na wynajem kortów do squashaPromocyjna cena to 30 zł/h, obowiązująca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00 oraz przez cały weekend. Promocja dotyczy zawodników, którzy rozegrali min. 5 kolejek ligowych w danym sezonie ligowym. W przypadku gdy danemu zawodnikowi zostały przedzielone specjalne ceny w poprzednim sezonie i w obecnym nadal utrzymuje uczestnictwo w rozgrywkach, promocyjne ceny na wynajem kortów również zostają utrzymane.

12.2 Darmowe wejściówki na basen z biczami wodnymi, jacuzzi i strefą saun, który znajduje się w Centrum Squasha Redeco. Wejściówki przeznaczone są dla osób towarzyszących zawodników, którzy biorą udział w danej kolejce ligowej i mogą z niej skorzystać w czasie godzin rozgrywek grupy ligowej danego zawodnika. Maksymalna ilość osób towarzyszących: 4.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13.2 Każdy zawodnik uczestniczący w lidze, po dokonaniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek ligowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

13.3 Zgłoszenie się na daną kolejkę wiąże się jednocześnie z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych. Zawodnik bierze również pełną odpowiedzialność za start w danej kolejce ligowej.

13.4 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

13.5 Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

13.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. W związku ze zmianą operatora obiektu od maja 2017 roku, liga przyjmie nazwę Harrow Liga Fitness Academy Open.

14. ORGANIZATOR

14.1 Organizatorem rozgrywek Harrow Ligi Redeco Open w sezonie wiosna - lato 2017 jest Ewelina Bryś - Suchecka.

14.2 Kontakt do organizatora: tel.: 505 207 882, e-mail: ewelina.brys@redeco.pl

Podziękowania dla sponsorów: