plakat

 

 REGULAMIN LIGI SQUASHA „HEAD S4S LEAGUE 2021/2022”
 
1.      Organizatorem rozgrywek ligowych HEAD S4S League 2021/2022 jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
2.      Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie S4S Squash For Silesia w Orzechu (dawny Squash and More)
3.      Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 20.09.2021 do 31.05.2022
4.      Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział poprzez:
·       stronę ligową www.bo5.pl/s4s
·       aplikacja Bo5.pl (BestOfFive)
·       pod numerem 668-254-244 (Piasek)
·       pod numerem 608-890-350 (recepcja klubu)
5.      Uczestnikami ligi może być każdy zawodnik squasha bez względu na poziom zaawansowania gry
6.      Rozgrywki ligowe podzielone są na 9 kolejek
7.      Podsumowanie sezonu odbędzie się 03.06.2022, podczas turnieju Master’s
8.      Gracze ligowi podzieleni zostaną na grupy, na podstawie wyników ligi HEAD S4S League 2021/2022 (klasyfikacja generalna podział grup w ostatniej kolejce). Nowi zawodnicy zostaną dopisani do grup na podstawie decyzji Komisji Technicznej, uwzględniając poziom sportowy prezentowany przez danego zawodnika.
9.      Organizator zastrzega sobie praw iż w trakcie sezonu, w przypadku nowych zawodników z wysokim rankingiem, ma prawo umieszczać nowych graczy w dowolnej grupie lecz nie wyższej niż grupa C
10.    Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe
11.    Po zakończeniu każdej kolejki: 
·       2 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie, awansuje do grupy wyższej (n/d grupy A) 
·       2 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie, spada do grupy niższej (n/d/ ostatniej grupy)
12.    Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż
13.    Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
14.    Gracze sędziują sobie sami.
15.    Mecze ligowe odbywają się tylko i wyłącznie piłką marki HEAD.
16.    Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
17.    Wpisowe do ligi wynosi:
·       50 zł (sama opłata startowa) lub 
·       99 zł (opłata startowa plus koszulka meczowa S4S) 
18.    Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
19.    Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco: 
·       Udział w meczu – 10 punktów
·       Zwycięstwo w meczu – 10 punktów
·       Zwycięski set – 2 punkty 
·       Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów 
·       Walkower dla przegranego – 0 punktów
20.    Punktacja dodatkowa, przyznawana na zakończenie każdej kolejki, na podstawie uczestnictwa w danej grupie :
·       Grupa A – 500 pkt
·       Grupa B – 450 pkt
·       Grupa C – 400 pkt
·       Grupa D – 350 pkt
·       Grupa E – 300 pkt
·       Grupa F – 250 pkt
·       Grupa G – 200 pkt
·       Grupa H – 150 pkt
·       Grupa I – 100 pkt
·       Grupa J – 50 pkt
·       Każda kolejna grupa 0 pkt
21.    Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba, która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów (suma punktów zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce + punkty dodatkowe za wywalczoną pozycję w danej kolejce)
22.    Dla uatrakcyjnienia rozgrywek, Organizator stworzy trzy dodatkowe klasyfikacje:
·       Srebrna 
·       Brązowa
·       Damska
23.    Zawodnicy, którzy zostaną w pierwszej kolejce przypisanie do grup C-E zostaną na stałe przypisani do klasyfikacji srebrnej – dalsze grupy (od F poniżej) do klasyfikacji brązowej.  Kategoria damska uwzględnia wszystkie Panie grające w rozgrywkach ligowych 
24.    Zawodnicy przypisani do dodatkowych klasyfikacji będą zbierać równocześnie punkty do klasyfikacji generalnej i klasyfikacji dodatkowej.
25.    Przypisanie do klasyfikacji dodatkowej obowiązuje przez cały sezon i nie ulega zmianom.
26.    Zwycięzcami klasyfikacji dodatkowych zostają zawodnicy, którzy zdobędą w danej klasyfikacji największą ilość punktów na przestrzeni całego sezonu.
27.    W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
·       Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. 
·       Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
28.    Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
29.    W przypadku zawodników którzy celowo unikają rozgrywania meczy, można złożyć wniosek o przyznanie walkowera do Komisji Technicznej (skład Łukasz Piasecki / Michał  Koźlik / Tomasz Kowalewski) maks do 21 dnia każdego miesiąca . Wniosek na adres mailowy należy złożyć z opisem sytuacji i potwierdzeniem kontaktu z zawodnikiem w celu umówieniu spotkania.
30.    Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
31.    Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
32.    Podczas turnieju Master’s, wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:
 
KLASYFIKACJA GENERLANA
• 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 1 000 zł brutto (gotówka) + 1 000 zł brutto (voucher HEAD)
• 2 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 750 zł brutto (gotówka) + 750  zł brutto (voucher HEAD)
• 3 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 zł brutto (gotówka) + 500  zł brutto (voucher HEAD)
• 4 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 750 zł brutto (voucher HEAD)
• 5 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 zł brutto (voucher HEAD)
 
KLASYFIKACJA SREBRNA
• 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 brutto (voucher HEAD)
• 2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 300  brutto (voucher HEAD)
• 3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 brutto (voucher HEAD)
 
KLASYFIKACJA BRĄZOWA
• 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 brutto (voucher HEAD)
• 2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 300  brutto (voucher HEAD)
• 3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 brutto (voucher HEAD)
 
KLASYFIKACJA DAMSKA
• 1 miejsce w klasyfikacji  – nagroda o wartości 500 brutto (voucher HEAD)
• 2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 300  brutto (voucher HEAD)
• 3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 brutto (voucher HEAD)
 
 
NAGRODY DODATKOWE
•  Na zakończenie każdej kolejki, wśród zawodników którzy rozegrają minimum 8 meczy (nie liczymy walkowerów) rozlosowana zostanie koszulka treningowa S4S 
 
Regulamin przygotowany 01.09.2021