REGULAMIN LIGI SQUASHA „HEAD S4S LEAGUE 2020/2021”

 1. Organizatorem rozgrywek ligowych HEAD S4S League 2020/2021 jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.

 2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club w Bytomiu

 3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 01.10.2020 do 31.05.2021

 4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział poprzez aplikację www.bo5.pl/s4s lub pod numerem 668-254-244

 5. Uczestnikami ligi może być każdy zawodnik squasha bez względu na poziom zaawansowania gry

 6. Rozgrywki ligowe podzielone są na 8 kolejek

 7. Podsumowanie sezonu odbędzie się w czerwcu 2021,  podczas turnieju Master’s

 8. Gracze ligowi podzieleni zostaną na grupy, na podstawie wyników ligi HEAD S4S League 2020/2021 (klasyfikacja generalna + podział grup w ostatniej kolejce). Nowi zawodnicy zostaną dopisani do grup na podstawie decyzji Komisji Technicznej, uwzględniając poziom sportowy prezentowany przez danego zawodnika.

 9. Organizator zastrzega sobie praw iż w trakcie sezonu, w przypadku nowych zawodników z wysokim rankingiem, ma prawo umieszczać nowych graczy w dowolnej grupie lecz nie wyższej niż grupa C

 10. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 7 osobowe (grupy 1-4) oraz 8 osobowce (powyżej grupy 4)

 11. Po zakończeniu każdej kolejki: • 2 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie, awansuje do grupy wyższej (n/d grupy A) • 2 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie, spada do grupy niższej (n/d/ ostatniej grupy)

 12. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż

 13. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.

 14. Gracze sędziują sobie sami.

 15. Mecze ligowe odbywają się tylko i wyłącznie piłką marki HEAD.

 16. Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.

 17. Wpisowe do ligi wynosi 50 zł i należy je uiścić w recepcji klub przez rozegraniem pierwszego ligowego meczu.

 18. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.

 19. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco: • Udział w meczu – 10 punktów • Zwycięstwo w meczu – 10 punktów • Zwycięski set – 2 punkty • Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów • Walkower dla przegranego – 0 punktów

 20. Punktacja dodatkowa, przyznawana na zakończenie każdej kolejki, na podstawie uczestnictwa w danej grupie :

 • Grupa 1 – 500 pkt

 • Grupa 2 – 450 pkt

 • Grupa 3 – 400 pkt

 • Grupa 4 – 350 pkt

 • Grupa 5 – 300 pkt

 • Grupa 6 – 250 pkt

 • itd

21. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów (suma punktów zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce + punkty dodatkowe za wywalczoną pozycję w danej kolejce)

22. Dla uatrakcyjnienia rozgrywek, Organizator stworzy dwie dodatkowe klasyfikacje (Srebrna i Brązowa). Zawodnicy którzy zostaną w pierwszej kolejce przypisanie do grup 3 i 4 zostaną na stałe przypisani do klasyfikacji srebrnej – dalsze grupy (od 5 poniżej) do klasyfikacji brązowej.

23. Zawodnicy przypisani do dodatkowych klasyfikacji będą zbierać równocześnie punkty do klasyfikacji generalnej i klasyfikacji dodatkowej.

24. Przypisanie do klasyfikacji dodatkowej obowiązuje przez cały sezon i nie ulega zmianom.

25. Zwycięzcami klasyfikacji dodatkowych zostają zawodnicy którzy zdobędą w danej klasyfikacji największą ilość punktów na przestrzeni całego sezonu.

26. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:

Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany

Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach

* W przypadku zawodników którzy celowo unikają rozgrywania meczy, można złożyć wniosek o przyznanie walkowera do Komisji Technicznej (skład Łukasz Piasecki / Michał Koźlik / Tomasz Kowalewski)/ Sebastian Weber maks do 21 dnia każdego miesiąca . Wniosek na adres mailowy należy złożyć z opisem sytuacji i potwierdzeniem kontaktu z zawodnikiem w celu umówieniu spotkania.

27. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.

28. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację

29. Podczas turnieju Master’s, wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:

 

KLASYFIKACJA GENERLANA

1 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 1 500 zł brutto

2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 1 250 zł brutto

3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 1 000 zł brutto

4 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 750 zł brutto

5 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 500 zł brutto

Miejscea 6 - 10 - nagroda w postaci koszulki HEAD 

KLASYFIKACJA SREBRNA

1 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 300 brutto

2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 250 brutto

3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 brutto

 

KLASYFIKACJA BRĄZOWA

1 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 300 brutto

2 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 250 brutto

3 miejsce w klasyfikacji – nagroda o wartości 200 brutto

 

NAGRODY DODATKOWE

Wśród 10 zawodników którzy na przestrzeni całego sezonu rozegrają największą ilość meczy, podczas turnieju Master's – rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa w postaci rakiety marki HEAD o wartości 500 zł brutto

 

Regulamin przygotowany 30.09.2020