Regulamin KLUBOWEJ LIGI SQUASH

Squash Centrum Łazy #SCL 2024

 

 Zasady ogólne

 1. Organizatorem Klubowej Ligi #SCL jest Squash Centrum siłownia&fitness, 42-450 Łazy, Topolowa 6a.
 2. Liga #SCL organizowana jest w formie „LIGI UMAWIANEJ” na platformie B05.pl pod adresem www.pl/scl.
 3. W lidze mogą brać udział zawodnicy ( kobiety i mężczyźni ) powyżej 16 roku życia.
 4. Wpisowe do Ligi #SCL - 25 PLN / sezon
 5. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną przez wysłanie zgłoszenia na adres bo5@squashcentrum.pl lub osobiście w recepcji Klubu.
 6. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek po uiszczeniu wpisowego oraz akceptacji regulaminu.
 7. Koordynatorem Klubowej Ligi #SCL jest Menadżer Klubu.

Terminy rozgrywek

 • LIGA #SCL - SEZON WIOSNA

 - 3 RUNDY: LUTY / MARZEC / KWIECIEŃ

 • LIGA #SCL - SEZON JESIEŃ

 - 3 RUNDY: PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ

W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość zmiany terminów rozgrywek.

Zasady rozgrywania meczu ligowego

 1. Datę meczu ustalają sami zawodnicy i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych.
 2. Mecz ligowy trwa około 1h. W przypadku wcześniejszego zakończenia resztę czasu traktujemy sparingowo.
 3. Umawianie meczy może odbywać się za pomocą systemu BO5 lub drogą telefoniczną z pomocą organizatora ligi.
 4. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.
 5. W przypadku odwołania meczu z winy jednego z zawodników w czasie krótszym niż 24h od planowego startu meczu, zawodnik odwołujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów anulacji kortu zgodnie z pkt 5c Regulaminem rezerwacji i korzystania z kortów do Squasha.
 6. Kort rezerwujemy na 1 pełną godzinę zegarową.
 7. Wyniki meczu ligowego należy podać bezpośrednio po jego zakończeniu w recepcji klubu.
 8. Zawodnicy sędziują mecze samodzielnie ( obowiązują zasady Fair Play ).

Rozgrywki i punktacja

 1. Zasady dotyczące m.in. systemu punktacji, awansów i spadków, rankingów są ustawiane w oparciu o algorytmy dostępne na platformie bo5.pl oraz do wglądu w recepcji Klubu.
 2. Liczba graczy w każdej grupie to ok. 5 osób.
 3. W każdej rundzie gracze rozgrywają mecz z każdym rywalem w swojej grupie.
 4. W każdym meczu musi zostać rozegranych 5 setów ( każdy do 11 pkt ).
 5. Punkty przy poszczególnych wynikach meczu:

5:0 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 3:0 punktów

4:1 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 3:0 punktów

3:2 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 2:1 punktów

 1. Zawodnicy otrzymują dodatkowe punkty za rozegrany mecz:

>> Grupa A+5pkt , Grupa B+4pkt, Grupa C+3pkt

 1. W przypadku walkowera, zawodnik, który poddał mecz otrzymuje -1 punkt, a przeciwnik dostaje 3 punkty.
 2. Po zakończonej rundzie dwóch najlepszych Zawodników z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansuje do wyższej grupy, a dwóch ostatnich spadnie do niższej (z wyjątkiem grupy najniższej). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy liczba zawodników w grupach się zmienia. Wtedy liczba osób awansujących, bądź też spadających może ulec zmianie.
 3. Migrację pomiędzy grupami ustala się następująco:

>> Grupa A - miejsce 1,2,3 zostają, miejsca 4,5 spadają do Grupy B

>> Grupa B - miejsce 1,2 awansują do Grupy A, miejsce 3 zostaje w Grupie B, miejsca 4,5 spadają    do ostatniej Grupy C

>> Grupa C - miejsca 1,2 awansują do Grupy B, miejsca 3,4,5 zostają w Grupie C

 1. W przypadku remisu liczy się rozstrzygnięcie w bezpośrednim meczu.
 2. Zwycięzcą Ligi 2023 zostaje osoba, która po ostatniej rundzie będzie liderem rankingu.

Walkowery, spory, kontuzje

 1. W przypadku, gdy dwóch zawodników umówi się na rozegranie meczu ligowego na konkretny dzień i jeden z nich odwoła, zrezygnuje tego samego dnia, którego miał się odbyć pojedynek lub po prostu nie dojedzie, wtedy drugi zawodnik może zażądać walkowera lub może też dać kolejną szansę pierwszemu zawodnikowi.
 2. W przypadku, gdy dwóch zawodników nie może znaleźć wspólnego terminu na rozegranie meczu przez cały miesiąc…potrzebna jest wasza dobra wola, ponieważ nawet mediacje organizatora mogą się okazać nieefektywne. Ostateczne rozwiązanie to ustalenie warunkowego terminu na godzinę 19.00 w ostatni dzień miesiąca. Zawodnik, który się nie stawi na korcie lub nawet nie wyrazi chęci stawienia się poddaje mecz walkowerem. Zawodnik, który stawi się na korcie otrzymuje dodatkowe punkty za rozegrany mecz. Gdy obaj zawodnicy nie stawią się na korcie nie otrzymują punktów.
 3. W przypadku kontuzji - jeżeli zawodnik łapiący kontuzję rozegrał mniej niż połowę meczy wtedy wszystkie mecze oddaje walkowerem łącznie z tymi, które udało mu się rozegrać i zostaje zawieszony w danej lidze do wyleczenia kontuzji. Jeżeli zaś rozegrał minimum połowę meczy wtedy tylko pozostałe mecze są poddawane walkowerem i jego wynik jest liczony normalnie.
 4. W przypadku, gdy zawodnik zgłasza swoją absencję na lidze w danym miesiącu/miesiącach to po powrocie wraca do grupy, w której był lub do grupy do której spadł/awansował, jeżeli taka sytuacja zaistniała.
 5. Osoby, które w trakcie sezonu chcą zapisać się do Ligi #SCL są dopisywane do ostatniej grupy.
 6. Osoby, które nie rozegrają w Lidze żadnego meczu przez 1 miesiąc (licząc od daty zapisania do ligi), nie informując organizatora o kontuzji lub innej ważnej kwestii uniemożliwiającej im uczestnictwo w rozgrywkach, blokując tym samym innych graczy, będą wykreślane z listy graczy.
 7. Kontuzja lub inna przyczyna braku aktywności ligowej powinny zostać zgłoszone wcześniej organizatorowi ligi mailowo: bo5@squashcentrum.pl. W tym przypadku, zawodnik jest oznaczony w systemie Best of 5 jako „nieobecny” i nie ma on możliwości umawiania oraz rozgrywania meczy ligowych.

Nagrody

 1. Po zakończeniu każdego Sezonu najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody ufundowane przez Squash Centrum Łazy.
 2. Nagrody zostaną przyznane za 1,2,3 miejsce w Rankingu Kobiet i Mężczyzn.
 3. Zwycięzcy i zwyciężczynie otrzymają dodatkowo pamiątkowe statuetki.
 4. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodników całej LIGI 2023.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Ligi #SCL jest równoznaczne z akceptacją: Regulaminu Ogólnego Squash Centrum Łazy, Regulaminu KLUBOWEJ LIGI #SCL oraz Regulaminu kortów do Squasha, dostępnych na stronie internetowej organizatora https://squashcentrum.pl/regulamin/
 2. Udział w lidze jest równoważny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z prowadzeniem i promocją LIGI #SCL.
 3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 4. Wszelkie informacje, regulamin, wyniki i rankingi dostępne są na stronie internetowej https://bo5.pl/scl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie pozostałe spory i kwestie nie ujęte w regulaminie ligi #SCL rozstrzyga menadżer Klubu Squash Centrum Łazy. Kontakt: bo5@squashcentrum.pl