BIZNESOWA SQUASH LIGA - REGULAMIN ROZGRYWEK 2017/2018

 

 1. Zasady ogólne 

 

 1. Biznesowa Squash Liga to squashowe rozgrywki drużynowe dla firm odbywająca się w klubie Squash4You Centrum (ul. Księcia Józefa 54a).
 2. Każda edycja BSL składa się z ( zależnie od ilości zgłoszonych drużyn) kolejek rozgrywanych średnio co dwa tygodnie przez okres 3-4 miesięcy.
 3. Drużyna jest zgłaszana na sezon - dwie edycje w roku, wiosenna (marzec-maj) i jesienno-zimowa (październik-grudzień).
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny poprzez wysłanie na adres mailowy liga@squash4you.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty wpisowej za drużynę.
 5. Koordynatorem BSL  jest Katarzyna Zygan, kontakt: liga@squash4you.pl
 6. Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek.

 

 1. Składy drużyn

 

 1. Drużyna musi składać się z pracowników firmy/korporacji, którą reprezentują przy czym każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
 2. Każda firma/korporacja może zgłosić kilka drużyn do rozgrywek.
 3. Nazwa Drużyny musi zawierać nazwę firmy/korporacji.
 4. Zgłoszona drużyna może mieć w swoim składzie do 7 zawodników.
 5. Składy drużyn mogą być mieszane (damsko-męskie).
 6. Każda drużyna musi posiadać swojego kapitana, który jest osobą kontaktową oraz odpowiedzialną za drużynę.
 7. Zawodnicy są zgłaszani na formularzu zgłoszeniowym od najmocniejszej do najsłabszej rakiety (rozstawienie obowiązuje przez całą edycję).

 

 1. Terminy rozgrywek

 

 1. W każdym roku organizowane są dwie edycje-wiosenna (marzec-maj) oraz jesienno-zimowa ( październik-grudzień).
 2. III Edycja rozpocznie się 1.10.2017. Terminy rozgrywek zostaną podane po zamknięciu zgłoszeń do III Edycji.
 3. Termin rozgrywek każdej kolejki to niedziela godz. 15:00 w klubie S4Y Centrum.
 4. Czas trwania każdej kolejki jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
 5. Termin rezerwowy jest ustalany i rozgrywany we własnym zakresie za zgodą kapitana drużyny przeciwnej. Wynik powinien zostać przesłany do organizatora dzień po rozegraniu terminu rezerwowego. 

Opłata za kolejki biznes ligi nie pokrywa terminów rezerwowych. 

 

 

 1. Rozgrywki i punktacja

 

 1. Każda kolejka składa się z serii meczów drużyn rozgrywanych między sobą.
 1. W zależności od ilości zgłoszonych do każdej edycji drużyn, rozgrywki będą prowadzone w jeden z trzech poniższych sposobów:
 1. Każdy z każdym - klasyfikacja końcowa na podstawie uzyskanych punktów. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt, za "wygrany remis" 2pkt, za "przegrany" remis 1pkt, za porażkę 0 pkt. Przy mniejszej ilości drużyn dopuszczamy mecz i rewanż.
 2. Rozgrywki w grupach + play-off. W pierwszej fazie, drużyny podzielone są na grupy. Każda z grup gra systemem „każdy z każdym”. Jeśli ilość drużyn w grupach jest nieparzysta, w każdej kolejce spotkań grają pary drużyn, a jedna pauzuje. Kolejność finalna ustalana jest jak wyżej (punkt A), jeśli 2 drużyny mają ten sam bilans – liczy się wynik bezpośredniego meczu pomiędzy nimi. Jeśli więcej niż 2 drużyny mają ten sam bilans liczą się sety a potem małe punkty. W fazie play-off (występują wszystkie drużyny) gramy systemem pucharowym, o każde miejsce. Finalna formuła zależna będzie od ilości drużyn z zastrzeżeniem, iż drużyny z tej samej grupy nie mogą spotkać się w pierwszej rundzie play-off (wyjątkiem będzie sytuacja gdy w jednej z grup znajdzie się nieparzysta ilość drużyn).
 3. Każdy z każdym + play-off/out - klasyfikacja końcowa na podstawie uzyskanych punktów  w lidze (dywizji). Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt, za "wygrany remis" 2pkt, za "przegrany" remis 1pkt, za porażkę 0 pkt. Przy mniejszej ilości drużyn dopuszczamy mecz i rewanż. Po ustaleniu klasyfikacji końcowej następuje faza play-off/out (występują wszystkie drużyny), gramy systemem pucharowym, o każde miejsce. 
 1. Mecz drużyny składa się z pojedynków pierwszych i drugich rakiet. Podczas jednego meczu zawodnik rozgrywa 2 pojedynki.
 1. Rozgrywanie meczów: mecz 2 rakiet, mecz 1 rakiet, mecz 1 z 2 z obu drużyn.

W ustalaniu składu na dany mecz uwzględniana jest kolejność zgłoszeniowa – na „pierwszej” rakiecie danej drużyny występuje ten zawodnik, który jest najwyżej na pierwotnym zgłoszeniu spośród tych występujących w danym meczu, na „drugiej” drugi najwyżej zgłoszony spośród tych występujących w danym meczu. Zawodnik nie może grać na dwóch „rakietach”.

 1. Drużyny mają być gotowe do gry o wyznaczonej porze. O godzinie, o której rozpoczyna się mecz powinien być gotowy przynajmniej pierwszy z grających. Spóźnienie powyżej 15minut oznacza prawo walkowera dla przeciwnika.
 1. Nieobecność danej drużyny na wyznaczonej kolejce musi być zgłoszona do piątku poprzedzającego kolejkę do godz. 12:00. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności i nie pojawienie się na rozgrywkach oznacza walkowera dla przeciwnika. 

 

 1. Warunki uczestnictwa i opłaty

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie pod podany adres mailowy wypełnionego i podpisanego przez kapitana drużyny formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 2. Opłata wpisowa za zgłoszenie drużyny wynosi 99 zł za całą drużynę za jedną edycję.
 3. Opłata za każdą kolejkę ligową wynosi 45zł od drużyny (w zależności od ilości zgłoszonych na daną kolejkę).

 

 1. Zakończenie rozgrywek

 

 1. Każda edycja zakończona jest imprezą podsumowującą sezon rozgrywek, na której odbywa się uroczyste wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych zawodników oraz wspólny bankiet/grill. 

 

 1. VII.Nagrody 

 

 1. Nagrody są fundowane przez sponsora oraz klub Squash4You.
 2. Nagrodami są statuetki/puchary oraz dyplomy dla najlepszych.
 3. Przewidziane są również nagrody rzeczowe od sponsora.
 4. Zwycięska drużyna każdej kolejki otrzymuje zgrzewkę napoju od sponsora.

 

VIII. Informacje dodatkowe

 

 1. Istnieje możliwość (w ramach treningu) zorganizowania campu dla firm pod okiem wykwalifikowanych trenerów - informacji dodatkowych udziela organizator rozgrywek- kontakt: katarzyna@squash4you.pl

 

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania edycji.