Zasady i regulamin rozgrywek studenckiej ligi squasha SQUASH4STUDENTS (S4S)

 

 

1. IDEA ROZGRYWEK:

 

Zawodnicy wyzywają się wzajemnie na mecze, za wygranie których otrzymują punkty do RANKINGU.

 

2. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW:

 

Mecze rozgrywane są do 5 setów (5:0, 4:1 lub 3:2), na podobnych zasadach jak rozgrywki „każdy z każdym”, jednak to sami zawodnicy decydują indywidualnie, z kim i ile meczów rozegrają.
Z danym zawodnikiem można rozegrać 1 mecz w danym miesiącu rozgrywek.

 

!!! UWAGA !!! Każdy z uczestników rozgrywek S4Y musi zagrać minimum 3 mecze w trakcie trwania jednej edycji ligowej (tj. w trakcie 3 miesięcy). W przypadku zagrania mniej niż 3 meczów zawodnik niewyrażający chęci do dalszego udziału w rozgrywkach, zostanie z niej wykreślony.

 

Im więcej rozegranych meczów ma na koncie zawodnik, tym więcej punktów może uzbierać!!! Do sumy punktów za dany m-c liczy się 5 najlepszych wyników punktowych. Zawodnicy sami wyzywają się na mecze, kontaktując się ze sobą mailowo lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe przekazywane są uczestnikom gry drogą mailową, w dniu aktualizacji ligi (raz na tydzień).

 

Po otrzymaniu propozycji gry, zawodnik może odmówić danemu przeciwnikowi, jednak prosimy uczestników o kierowanie się zasadą fair play, co umożliwi każdemu graczowi zbieranie punktów do rankingu ligowego.

 

Po rozegranym meczu należy wpisać wynik na specjalny druczek, który dostępny jest na recepcji klubu Squash4You.

 

3. SZCZEGÓŁY PUNKTACJI:

 

Każdy z zawodników posiada swoją wartość punktową, adekwatną do zajmowanego miejsca. W zamian za wygranie meczu ligowego, zwycięzca zdobywa tyle punktów ile wynosi wartość punktowa pokonanego, pomnożona przez liczbę wygranych setów tj.

- w przypadku wyniku 5:0 à wygrany mnoży wartość przeciwnika razy liczbę wygranych setów (np. w pierwszym m-cu rozgrywek będzie to 5x10pkt), natomiast przegrany nie otrzymuje żadnych punktów;

- w przypadku wyniku 4:1 à wygrany mnoży swoje 4 sety razy wartość pkt przeciwnika, natomiast przegrany mnoży liczbę swoich wygranych setów, z danego meczu, razy wartość punktowa przeciwnika

- w przypadku wyniku 3:2 à wygrany liczy swoje punkty analogicznie, jak powyżej (3x10pkt – przykład na pierwszy m-c rozgrywek), jak również przegrany mnoży ilość swoich wygranych setów z wartością punktową przeciwnika

 

Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu :

m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ca 5-8 –75pkt, m-ca 9-12 –70pkt, m-ca 13-16 –65pkt, m-ca 17-20 –60pkt, m-ca 21-24 –55pkt, m-ca 25-28 –50pkt, m-ca 29-32 –45pkt, m-ca 33-36 –40 pkt, m-ca 37-40 –35pkt, m-ca 41-44 –30pkt,m-ca 45-48 –25pkt, m-ca 49-52 –20pkt, m-ca 53-56 -15 pkt, m-ca 57-(…) –10pkt

 

4. TERMINY I OPŁATY:

 

Mecze ligowe zawodnicy rozgrywać mogą w dogodnych dla siebie terminach, po ustaleniu odpowiedniej daty i godziny. Udział w rozgrywkach Squash4Students jest bezpłatny. Gracze pokrywają jedynie koszty wynajmu kortu według aktualnego cennika klubu Squash4You.

 

!!! UWAGA !!!

Specjalnie dla uczestników ligi studenckiej, klub Squash4You ma wyjątkową ofertę cenową! Od pon-pt, w godzinach 12-15:00, cena 1h gry wynosi 10zł za osobę (20zł kort/h). Oferta ważna jest jedynie po okazaniu legitymacji studenckiej oraz dotyczy jedynie rozgrywania meczów ligowych.

 

5. CYKLE ROZGRYWEK i AKTUALIZACJA RANKINGU:

 

Rozgrywki podzielone będą na dwie EDYCJE: jesień/zima (X-I) oraz zima/wiosna (II-VI).

 

Aktualizacja wyników meczów odbywać się będzie raz w tygodniu, natomiast aktualizacja rankingu -  raz w miesiącu (15 dnia każdego miesiąca, a od 16 dnia obowiązywać będzie już nowy, aktualny ranking ligowy).

 

 

6. ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenia do udziału w lidze Squash4Students oraz wszelkie pytania dotyczące jej funkcjonowania należy wysyłać drogą mailową na adres: liga@squash4You.pl.

 

Treść maila powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę uczelni, adres mailowy oraz numer telefonu (dane te zostaną udostępnione pozostałym uczestnikom w celu umożliwienia u mawiania się na mecze). W temacie maila należy wpisać ZGŁOSZENIE DO LIGI STUDENCKIEJ. Nowi gracze zostają dopisani do listy uczestników przy okazji aktualizacji wyników ligowych (raz w tygodniu).

 

7. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Nagrody dla najlepszych o wartości 700zł (po podsumowaniu II edycji):

Imc: torba sportowa + nagrody rzeczowe

II i IIImc: koszulki/nagrody rzeczowe


Klub zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w trakcie trwania edycji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy liga@squash4you.pl

!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH SQUASH4STUDENTS!!!