Regulamin Kaliskiej Ligi Squasha (KLS rankingowa)

UWAGA: zmiany!, zmiany!!, zmiany!!!

Nieduże ale ważne! (zmiany zaznaczono wytłuszczonym drukiem)
1) Organizatorem turnieju jest Squash Oaza Kalisz,
ul. Wał Staromiejski 10, 62-800 Kalisz, www.squash.kalisz.pl tel. 601 55 83 84
2) Kategorie: Open

3) Terminy sezonów:
Sezon zimowy '16 – 15-11-2016 do 11-01-2017 (27, 28-12-16 brak rundy - święta) - 8 rund (z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Sezon zimowy '17 – 17-01-2017 do 08-03-2017  - 8 rund (z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Sezon wiosenny '17 – 14-03-2017 do 03-05-2017 - 8 rund (z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Sezon wiosenno letni – 16-05-2017 do 21-06-2017 -  6 rund (z czego 5 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Sezon wakacyjny – 04-07-2017 do 30-08-2016 - 10 rund (z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Sezon jesienny – 05-09-2017 do 07-11-2017 8 rund (z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)

Rozgrywki odbywają się w rundach co tydzień w wybrany demokratycznie przez grupę dzień tygodnia o stałej godzinie – I Liga - środy 21:00 - 23:00; II Liga wtorki - 21:00 - 23:00;
III Liga wtorki (poniedz.) - 21:00 - 23:00; W lidze wakacyjnej wszystkie ligi Środa 20:00; o spadkach i awansach decyduje ranking. 
Grupa składa się z 5-6 graczy z których każdy rozgrywa 4- 5 meczów w jednej rundzie.
Sezon trwa około 2 m-cy czyli np. w ciągu 8 tygodni.  Najważniejsza zmiana - 8 rund z czego 7 najlepszych zaliczymy do rankingu każdego gracza)
Wyjątek to runda wakacyjna - (10 rund i 3 odrzucamy) Za 1 msc w I lidze gracz otrzymuje 200 pkt, za II msc 190 pkt itd.
Gracz nieobecny otrzymuje 0 pkt i spada do niższej ligi. Ale druga nieobecność nie powoduje dalszego spadku (warunek - zgłoszenie nieobecności do 24 h przed rundą). Dopiero 3, 4 itd. nieobecność spowoduje spadek do niższej ligi.
W razie konfliktu terminu rundy z turniejem, runda zostaje przesunięta na dogodny dla wszystkich graczy termin lub anulowana.  Przy frekwencji do 6 osób gramy "każdy z każdym". Do prowadzenia i sędziowania ligi używamy systemu  Bo5. Po rozegraniu rundy wyniki rundy są podliczane w Bo5 i doliczne do rankingu sezonu. Osoba która zwyciężyła w danej rundzie grupy, awansuje do wyższej grupy, a osoba najsłabsza w danej rundzie lub nieobecna spada do niższej grupy i pozostaje w niej dopóki nie awansuje lub nie spadnie. W przypadku 2 nieobecnych obie osoby spadają, a w ich miejsce awansują 1 i 2 z ligi niższej. Przy większej niż 2 osoby liczbie nieobecnych spadają osoby najniżej uplasowane w rankingu sezonu. W pierwszej rundzie decyduje ranking poprzedniego sezonu. Dotyczy to zarówno przydziału do grup w 1 rundzie jak i spadków nieobecnych. Od spadku może uwolnić wolne miejsce na lidze z której spada zwodnik - np. kiedy już przed spotkaniem ligi została zgłoszona nieobecność. Obowiązuje zasada, że liga wyższa powinna być w miarę możliwości pełna czyli 6 osobowa. 
4) Potwierdzenia obecności odbywają się w Bo5 lub recepcji klubu po otrzymaniu sms'a lub z własnej inicjatywy. Zapisy na daną rundę zamykane w danym dniu, na 4 godz. przed grą.  Spotkanie ligi trwa około 2 godziny, a ilość dostępnych kortów zależy od ilości zgłoszonych zawodników.
5) Oficjalna Piłka i gospodarz:
 KLS 1 Liga rankingowa - Dunlop 2 dot (yellow) lub Dunlop 1 dot (yellow) ;  KLS 2,3, Liga rankingowa - Dunlop 1 dot (yellow), kolejne ligi w zależności od stopnia zaawansowania i temperatury.
 Liga Kobiet - Dunlop 1 dot (yellow/red )
Możliwa jest zmiana rodzaju piłki na wniosek graczy danej rundy, ale powinno to nastąpić przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Piłki zapewniają gracze.
6) Opłata za jedną rundę wynosi 35 zł, które zawiera opłatę za korty i koszty organizacyjne. Nie obejmuje rakiet.
7) Mecz składa się z 2 lub 3 setów czyli Best of 3, a przy małej frekwencji i zgodzie 2/3 uczestników dopuszcza się Best of 5,
Gra toczy się do 11 punktów w każdym secie, z dwu punktową przewagą lub do osiągnięcia 21 punktów przez jedego z graczy.
Sędziowanie: Mecze rozgrywane będą bez udziału sędziego, prowadzone wg. zasady „fair – play” lub sędziowane przez innych graczy na tabletach Bo5;
W sytuacjach spornych pomaga gracz odpoczywający lub powtarzamy (let) bez pkt. z zagrywką z tej samej strony.
9) Mecze odbywają się w oparciu o reguły gry w squash’a opublikowane na stronie www.pfs.com.pl
10) Każdy zawodnik bierze udział w rozgrywkach ligowych na własną odpowiedzialność.
11) Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów gracze podejmują na własne ryzyko.
12) Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Squash Oaza Kalisz.
13) Organizator zapewni nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 zawodników całej ligi po zakończeniu i podsumowaniu sezonu ligi. 
Ranking będzie ustalany za pomocą punktów przyznawanych za każdą kolejkę wg. systemu i algorytmu Bo5 z odrzuceniem najgorszej kolejki każdego z graczy.
Wnioski i uwagi do regulaminu Ligi lub organizatora prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-maila: squash@aktywnewakacje.pl, lub pisemnie w recepcji Squash Oaza Kalisz; Wał Staromiejski 10