Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Listopad 2015

 2-30.11.2015      40      2015/2016