Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Październik 2015

 1-31.10.2015      41      2015/2016