Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Styczeń-Luty

 15.01-29.02.2020      19      2019/2020