Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Grudzień 2022

 4.12.2022-15.01.2023      17      2022-2023