Regulamin

 1. Liga Klubowa sezon jesień/ zima 2020/21 w Squashstacji to 12 kolejek ligowych odbywających się co 2 tydzień w piątek. Sezon jesień/zima 2020/ 2021 trwa od 27 listopada 2020
 2.  Terminarz sezonu zimowego dostępny w zakładce Terminarz.
 3. Godziny rozgrywek : od 17:00-19:00 / następna grupa od 19:00-21:00
 4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.
 5. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: turnieje@squashstacja.pl i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PFS
 6. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 40 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Squashstacji może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 8. Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (czwartek godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
 10. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie średniej ilości punktów rankingowych z ostatniego sezonu ligowego, w których dany zawodnik brał udział.
 11. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej grupy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej grupie. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
 12. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 nieobecność bez konsekwencji spadku do niższej grupy.
 13. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (6-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 4 lub 8 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:
  zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
 14. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)
  Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
  Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów zawodnika.
 15. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu .
 16. Pula nagród rzeczowych to 2000 zł

* 1 miejsce w rankingu – puchar oraz nagroda o wartosci 700 zł

* 2 miejsce w rankingu – puchar oraz nagroda o wartości 500 zł

* 3 miejsce w rankingu puchar oraz nagroda o wartości 300 zł

* 4 miejsce w rankingu nagroda o wartości 200 zł

* 5 miejsce w rankingu nagroda o wartości 100 zł

Gracz, który rozegra najwięcej kolejek w całej lidze nagroda o wartości 200 zł( W przypadku, gdy kilku graczy rozegra najwięcej kolejek w lidze, nagroda zostanie rozlosowana między nimi)

16.Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej w Squashstacji wyraża zgodę na:
przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.squashstacja.ploraz www.bo5.pla także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
17. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squashstacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.
18. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
19. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w :

recepcji klubu lub pod adresem e-mail: turnieje@squashstacja.pl

kom: 603 089 999

tel : 75 734 05 99