Regulamin

 1. Liga Klubowa sezon Wiosna/Lato 2024 w Squashstacji to 12 kolejek ligowych odbywających się co tydzień w poniedziałek. Sezon trwa od 9 kwietnia 2024
 2. Godziny rozgrywek : od 17:00-19:00 / następna grupa od 19:00-21:00
 3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.
 4. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdą niedzielę poprzedzającą daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: turnieje@squashstacja.pl i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PZSQ.
 5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 40 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Squashstacji może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 7. Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (niedziela godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
 9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie średniej ilości punktów rankingowych z ostatniego sezonu ligowego, w których dany zawodnik brał udział.
 10. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej grupy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej grupie. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
 11. Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 nieobecność bez konsekwencji spadku do niższej grupy.
 12. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (6-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 4 lub 8 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:
  zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
 13. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)
  Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
  Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów zawodnika.
 14. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu .