Liga 35+to wałbrzyska, amatorska liga squasha, w której udział może wziąć każdy kto ukończył 35 rok życia po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

 

1. SPONSORZY:

 

2. ORGANIZATORZY:

• Organizatorem Ligi 35+ jest Squash Club Wałbrzych ul. A. Pługa 12A 58-300 Wałbrzych, tel. 782 006 068, e-mail: squashwalbrzych@wp.pl

 

3. MIEJSCE I TERMIN

3.1. Liga 35+ rozgrywana jest w Squash Club Wałbrzych ul. A. Pługa 12 A 58-300 Wałbrzych

3.2. Sezon rozgrywek Wrzesień 2019-czerwiec 2020 rozpoczyna się od 22.09.2019 i kończy w czerwcu 2020 r.

3.3. Sezon składa się z 10 kolejek ligowych, które rozgrywane są raz w miesiącu w niedziele o godzinie 18:00. W przypadku dużej ilości chętnych godzina razgrywek może ulec zmianie.

3.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród oraz pucharów odbędzie się podczas ostatniej rundy Ligi 35+ czerwcu 2020 r.

 

4. TERMINARZ SEZONU 2019/2020

4.1. Termin rundy 1 wyznaczony jest na 22.09.2019.

 

5. WPISOWE

5.1. Opłata za jedną kolejkę ligową wynosi:
- 35 zł
- 20 zł dla osób posiadających karty partnerskie.

5.2. Wpisowe za daną kolejkę ligową należy uiścić w recepcji przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

6. ZGŁOSZENIA

6.1. Lista zgłoszeń na daną kolejkę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w piątek poprzedzający kolejkę ligową.

6.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: www.bo5.pl/squashwalbrzych
- na adres mailowy: squashwalbrzych@wp.pl
- pod numerem telefonu: 782 006 068 
- w recepcji Squash Club Wałbrzych

6.3. W zgłoszeniu drogą mailową lub telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy i adres mailowy oraz szacowany stopień zaawansowania.

6.4. Po zgłoszeniu udziału do kolejki i zamknięciu listy zgłoszeń każdy zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry.

6.5. W przypadku rezygnacji z udziału po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, piatek 23:59) zawodnik jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę (bez możliwości użycia zniżkowych kart). Nie uzyskuje także punktów do rankingu ligi za daną kolejkę.

7. PRZYDZIAŁ DO GRUP

7.1. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każda zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry. Grupy mogą liczyć 4-7 zawodników.

7.2. Przy przydziale do grup w I kolejce Ligi 35+ będą brane pod uwagę: ranking pfs, rankigi poprzednich sezonów Ligi  i turnieje rozgrywane w Squash Club Wałbrzych

7.3. O przydziale do grup w następnych kolejkach decyduje: 
• Występ w poprzedniej kolejce (pierwsze 2 miejsca w danej grupie ma zagwarantowany awans, a ostatnie 2 miesjca spadek).
• Dzika karta organizatora (w wyjątkowych sytuacjach)
• Suma punktów z dwóch ostatnich kolejek
• Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy wyższej lub niższe niż to wynika ze średniej z ostatnich kolejek.
7.4. W każdej kolejce ligowej uczestniczy max 18 zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń ).

8. SYSTEM ROZGRYWEK

8.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

8.2. Każdą grupę tworzy 4-7 zawodników.

8.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie internetowej ligi w systemie BEST OF FIVE (bo5.pl/squashwalbrzych).

9.PUNKTACJA:


I LIGA

1 miejsce: 50pkt.
2 miejsce: 46pkt.
3 miejsce: 44pkt.
4 miejsce: 42pkt.
5 miejsce: 40pkt.
6 miejsce: 36pkt.

II LIGA

1 miejsce: 40pkt.
2 miejsce: 36pkt.
3 miejsce: 34pkt.
4 miejsce: 32pkt.
5 miejsce: 30pkt.
6 miejsce: 26pkt.

III LIGA

1 miejsce: 30pkt.
2 miejsce: 26pkt.
3 miejsce: 24pkt.
4 miejsce: 22pkt.
5 miejsce: 20pkt.
6 miejsce: 16pkt

 

10. RANKING

10.1. Wyniki poszczególnych meczów i liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się po każdej rozegranej kolejce na stronie internetowej ligowej w systemie BEST OF FIVE (www.bo5.pl/squashwalbrzych)

10.2. Do rankingu wliczać się będzie 8 najlepszy rund.

 

11. NAGRODY I PUCHARY

11.1 Nagrody w postaci voucherów  dla najlepszej zawodników w każdej grupie oraz do rozlosowania wśród wszystkich uczestniczek każdej rundy.

11.2 Puchary dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

 11.3 Nagroda dla każdego zawodnika, który rozegra wszystkie kolejki ligowe:

2-godzinny karnet do wykorzystania na grę w squasha w Squash Club Wałbrzych w weekend ( sobota 08:00-15:00, niedziela 15:00 do 22:00). 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

12.2 Każdy zawodnik uczestniczący w lidze, po dokonaniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek ligowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

12.3 Zgłoszenie się na daną kolejkę wiąże się jednocześnie z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych. Zawodnik bierze również pełną odpowiedzialność za start w danej kolejce ligowej.

12.4 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

12.5 Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

12.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trakcie sezonu w niniejszym regulaminie.