Najdłuższy mecz

OU11OU13OU19OPENDAMSKA
31"16'Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
15"30'Dziewałtowski Karol0
Krysiak Karol3
14"56'Krysiak Karol0
Krysiak Leon3
11"18'Dziewałtowski Karol0
Krysiak Leon3
10"22'Marczewski Oliwer0
Krysiak Leon3
8"58'Marczewski Oliwer0
Krysiak Karol3
29"07'Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
10"55'Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
10"24'Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
8"12'Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
7"09'Pytlowany Jakub3
Okoń jakub0
'Krysiak Leon0
Okoń jakub0
38"37'Politański Maciej2
Wielgus Maksymilian3
35"54'Kralka Wiktor2
Wielgus Maksymilian3
33"57'Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
29"41'Pytlowany Jakub2
Wielgus Maksymilian3
28"26'Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
24"08'Politański Maciej3
Pytlowany Jakub1
39"40'Maciantowicz Maciej3
Rusek Stanisław0
38"20'Tałach Krzysztof2
Kralka Wiktor3
38"08'Pytlowany Jakub2
Stypa Maciej3
35"09'Wielgus Maksymilian3
Brzeziński Stefan1
34"47'Braun Jan3
Żuchowicz Maciej1
33"41'Suchocki Dominik3
Politański Maciej1
33"07'Boroń Adam1
Stypa Marcin2
32"33'Sokół Adrian3
Szychowski Michał1
30"57'Mazurkiewicz Filip3
Bellinger Mark1
29"41'Wielgus Maksymilian1
Śmietański Sebastian3
29"03'Wszołek Karolina3
Jacobs Retha1
28"00'Skrzypek Katarzyna3
Zaręba Anita1
27"15'Racia Katarzyna1
Zasępa Aleksandra3
27"06'Gasentzer Anna3
Zasępa Aleksandra0
24"58'Szlesinger Jolanta3
Gasentzer Anna1
24"44'Wszołek Karolina3
Bellinger Karolina1
18"50'Jacobs Retha3
Albigowska-Sodo Katarzyna0
17"57'Gasentzer Anna0
Zaręba Anita3
17"01'Bellinger Karolina3
Albigowska-Sodo Katarzyna0
16"55'Bellinger Karolina3
Racia Katarzyna0

Najdłużej na korcie

OU11OU13OU19OPENDAMSKA
Dziewałtowski Karol46"41'
Marczewski Oliwer41"12'
Krysiak Karol33"52'
Krysiak Leon31"23'
Moncznik Mikołaj38"15'
Krysiak Leon29"54'
Pytlowany Jakub24"21'
Okoń jakub14"42'
Wielgus Maksymilian86"52'
Politański Maciej81"29'
Kralka Wiktor80"55'
Pytlowany Jakub68"14'
Rusek Stanisław90"31'
Braun Jan88"07'
Wielgus Maksymilian85"26'
Szychowski Michał83"25'
Suchocki Dominik83"04'
Boroń Adam80"53'
Mazurkiewicz Filip80"53'
Maciantowicz Maciej80"43'
Stypa Maciej76"28'
Plinta Kamil70"07'
Gasentzer Anna70"07'
Bellinger Karolina63"20'
Wszołek Karolina57"05'
Zaręba Anita51"19'
Jacobs Retha50"28'
Zasępa Aleksandra45"00'
Albigowska-Sodo Katarzyna42"09'
Szlesinger Jolanta40"49'
Skrzypek Katarzyna40"26'
Racia Katarzyna37"51'

Czas setów: 25 godz. 44 min 59 s

OU11OU13OU19OPENDAMSKA

76 min 34 s

6"30'
2 set
Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
5"36'
2 set
Krysiak Karol0
Krysiak Leon3
5"18'
4 set
Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
5"02'
5 set
Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
4"24'
1 set
Krysiak Karol0
Krysiak Leon3
4"18'
2 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Karol3
4"06'
3 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Karol3
4"04'
3 set
Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
4"01'
1 set
Dziewałtowski Karol3
Marczewski Oliwer2
3"46'
1 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Karol3

53 min 36 s

7"01'
2 set
Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
5"22'
4 set
Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
5"16'
1 set
Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
3"49'
3 set
Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
3"41'
2 set
Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
3"31'
3 set
Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
3"08'
1 set
Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
3"05'
1 set
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
2"43'
1 set
Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
2"29'
3 set
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0

158 min 45 s

8"20'
2 set
Politański Maciej2
Wielgus Maksymilian3
7"02'
5 set
Kralka Wiktor2
Wielgus Maksymilian3
6"57'
3 set
Politański Maciej3
Pytlowany Jakub1
6"50'
5 set
Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
6"40'
1 set
Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
6"36'
3 set
Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
6"34'
1 set
Pytlowany Jakub2
Wielgus Maksymilian3
6"32'
3 set
Politański Maciej2
Wielgus Maksymilian3
6"31'
3 set
Kralka Wiktor2
Wielgus Maksymilian3
6"27'
1 set
Politański Maciej2
Wielgus Maksymilian3

1006 min 47 s

14"54'
3 set
Sokół Adrian3
Szychowski Michał1
14"52'
2 set
Szychowski Michał0
Stypa Maciej2
14"31'
1 set
Maciantowicz Maciej3
Rusek Stanisław0
14"17'
1 set
Boroń Adam1
Stypa Marcin2
13"04'
3 set
Suchocki Dominik3
Politański Maciej1
12"53'
3 set
Maciantowicz Maciej3
Rusek Stanisław0
10"36'
3 set
Wielgus Maksymilian3
Brzeziński Stefan1
10"15'
1 set
Pytlowany Jakub2
Stypa Maciej3
9"46'
2 set
Mazurkiewicz Filip3
Bellinger Mark1
9"32'
3 set
Boroń Adam1
Stypa Marcin2

249 min 17 s

12"59'
1 set
Gasentzer Anna3
Zasępa Aleksandra0
8"30'
1 set
Bellinger Karolina3
Racia Katarzyna0
8"09'
2 set
Skrzypek Katarzyna3
Zaręba Anita1
7"35'
3 set
Wszołek Karolina3
Jacobs Retha1
7"22'
1 set
Wszołek Karolina3
Bellinger Karolina1
7"21'
1 set
Jacobs Retha3
Albigowska-Sodo Katarzyna0
6"56'
1 set
Szlesinger Jolanta3
Gasentzer Anna1
6"49'
3 set
Gasentzer Anna0
Zaręba Anita3
6"37'
2 set
Racia Katarzyna1
Zasępa Aleksandra3
6"08'
2 set
Wszołek Karolina3
Jacobs Retha1

Małych punktów: 5252

OU11OU13OU19OPENDAMSKA

318

Krysiak Leon99
Krysiak Karol83
Dziewałtowski Karol78
Marczewski Oliwer58

222

Pytlowany Jakub99
Moncznik Mikołaj77
Krysiak Leon38
Okoń jakub8

543

Wielgus Maksymilian155
Kralka Wiktor144
Politański Maciej133
Pytlowany Jakub111

3293

Rusek Stanisław167
Braun Jan140
Mazurkiewicz Filip137
Maciantowicz Maciej134
Wielgus Maksymilian123
Boroń Adam122
Suchocki Dominik120
Plinta Kamil119
Bellinger Mark118
Pytlowany Jakub116

876

Bellinger Karolina124
Wszołek Karolina121
Jacobs Retha109
Gasentzer Anna103
Skrzypek Katarzyna85
Zaręba Anita75
Albigowska-Sodo Katarzyna70
Zasępa Aleksandra70
Szlesinger Jolanta63
Racia Katarzyna56

Wszystkich rozegranych setów: 300

OU11OU13OU19OPENDAMSKA

20

16

29

185

50


Wszystkich rozegranych meczów: 97

OU11OU13OU19OPENDAMSKA

6

6

6

64

15


Szybkość zdobycia punktów

OU11OU13OU19OPENDAMSKA
12.09'
3 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Karol3
13.64'
3 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Leon3
15.18'
2 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Leon3
15.55'
1 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Karol3
15.55'
2 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Leon3
15.82'
1 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Leon3
16.55'
2 set
Marczewski Oliwer0
Krysiak Karol3
17.45'
3 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Leon3
19.36'
1 set
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Leon3
19.64'
3 set
Krysiak Karol0
Krysiak Leon3
11.09'
3 set
Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
12.00'
1 set
Pytlowany Jakub3
Okoń jakub0
12.09'
2 set
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
12.55'
2 set
Pytlowany Jakub3
Okoń jakub0
12.82'
2 set
Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
13.18'
3 set
Pytlowany Jakub3
Okoń jakub0
13.55'
3 set
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
14.82'
1 set
Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
16.82'
1 set
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
17.09'
1 set
Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
18.55'
5 set
Pytlowany Jakub2
Wielgus Maksymilian3
20.18'
2 set
Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
22.82'
4 set
Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
23.36'
2 set
Politański Maciej3
Pytlowany Jakub1
23.73'
4 set
Pytlowany Jakub2
Wielgus Maksymilian3
24.27'
5 set
Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
24.27'
3 set
Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
24.55'
1 set
Politański Maciej3
Pytlowany Jakub1
25.00'
4 set
Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
25.18'
1 set
Kralka Wiktor3
Pytlowany Jakub2
1.45'
1 set
Stypa Maciej0
Rusek Stanisław3
14.36'
2 set
Kaleta Grzegorz3
Wojciechowski Grzegorz0
15.00'
2 set
Stypa Maciej0
Rusek Stanisław3
16.18'
3 set
Stypa Marcin0
Blewąski Konrad3
16.18'
2 set
Baranowski Piotr0
Plinta Kamil3
16.45'
1 set
Tałach Krzysztof2
Borowik Bartłomiej0
16.73'
1 set
Wszołek Karolina0
Mazurkiewicz Filip3
16.73'
1 set
Braun Jan3
Kaleta Grzegorz0
16.91'
1 set
Bellinger Mark3
Rusek Piotr0
17.00'
1 set
Śmietański Sebastian0
Pietras Krzysztof3
12.91'
2 set
Skrzypek Katarzyna3
Szlesinger Jolanta0
14.82'
1 set
Skrzypek Katarzyna3
Szlesinger Jolanta0
15.18'
2 set
Skrzypek Katarzyna0
Jacobs Retha3
15.45'
3 set
Skrzypek Katarzyna3
Szlesinger Jolanta0
16.55'
1 set
Skrzypek Katarzyna0
Jacobs Retha3
16.64'
1 set
Gasentzer Anna0
Wszołek Karolina3
16.91'
3 set
Bellinger Karolina3
Racia Katarzyna0
16.91'
3 set
Gasentzer Anna3
Zasępa Aleksandra0
17.18'
2 set
Szlesinger Jolanta0
Albigowska-Sodo Katarzyna3
18.00'
2 set
Bellinger Karolina3
Racia Katarzyna0

Decyzji sędziowskich: 70 (1.3%)

Stroke 32
45.7%
Let 34
48.6%
Nolet 4
5.7%

OU11OU13OU19OPENDAMSKA
2 4.5%
0-2-0
Marczewski Oliwer0
Krysiak Karol3
1 2%
0-1-0
Dziewałtowski Karol0
Krysiak Karol3
4 5.3%
2-2-0
Krysiak Leon1
Moncznik Mikołaj3
3 7.7%
1-2-0
Krysiak Leon0
Pytlowany Jakub3
1 2.6%
0-1-0
Moncznik Mikołaj0
Pytlowany Jakub3
1 2.6%
0-0-1
Moncznik Mikołaj3
Okoń jakub0
5 5%
2-2-1
Kralka Wiktor2
Politański Maciej3
2 2.3%
0-1-1
Pytlowany Jakub2
Wielgus Maksymilian3
1 1%
0-1-0
Kralka Wiktor2
Wielgus Maksymilian3
9 12.2%
7-2-0
Sokół Adrian0
Rusek Stanisław3
4 5.3%
2-2-0
Mazurkiewicz Filip3
Bellinger Mark1
4 5.1%
0-3-1
Braun Jan3
Żuchowicz Maciej1
4 7.3%
4-0-0
Mazurkiewicz Filip0
Rusek Stanisław3
3 5.1%
2-1-0
Kralka Wiktor0
Suchocki Dominik3
2 4.3%
2-0-0
Marczewski Marcin0
Śmietański Sebastian3
2 5.7%
2-0-0
Politański Maciej2
Plinta Kamil0
2 3.4%
1-1-0
Kalicki Gabriel0
Braun Jan3
2 4.3%
1-1-0
Braun Jan3
Kaleta Grzegorz0
2 3.9%
0-2-0
Boroń Adam1
Marczewski Marcin2
4 5.6%
0-4-0
Wszołek Karolina3
Bellinger Karolina1
2 2.2%
2-0-0
Racia Katarzyna1
Zasępa Aleksandra3
1 1.1%
0-1-0
Wszołek Karolina3
Jacobs Retha1
1 2.7%
1-0-0
Skrzypek Katarzyna3
Szlesinger Jolanta0
Icons made by Freepik, Icons8 is licensed under CC BY 3.0