1. INFORMACJE OGÓLNE
11 PUNKT KAT.C 300+* By Bush Trade rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
- turniej OPEN

300+* - W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy powyżej 300 miejsca w rankingu PZSQ
2. ZGŁOSZENIA
- Opłatę wpisową należy uiścić w recepcji klubu przed turniejem(w dniu rozgrywek wystarczy)
- W przypadku nie pojawienia się na rozgrywkach zapisany zawodnik również musi uiścić opłatę wpisową

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:
bartek@11punkt.pl

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- numer tefefonu
- adres email

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

*Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań.
w internecie.

3. OPŁATY
- OPEN - 65zł

* Opłata zawiera ; start w rozgrywkach + ciepły posiłek (zupa + pieczywo)

4. HARMONOGRAM :

Czwartek (30.01.2020)
-Godz. 19.00 Zamknięcie listy startowej
-Godz. 21.00 Losowanie
-Godz. 21.30 Publikacja harmonogramu

Piątek (31.01.2020)
-Godz. 19.00 Start 11 PUNKT KAT.C 300+ By Bush Trade vol.7


5. SPONSOR ; BUSH TRADE + 11punkt PRO SHOP !