Turnieju Squasha o Puchar Burmistrza Miasta Dębica

Regulamin

 1. Organizatorem turnieju jest Fun&Sport – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Dębicy.
 2. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu Fun&Sport.
 3. Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej fun-sport.eu oraz profilu Fun&Sport na Facebooku.
 4. Turniej rozpocznie się w dniu 12 września 2020 r. o godzinie 09:00, na kortach Fun&Sport, ul Ratuszowa 9 w Dębicy.
 5. Maksymalna liczba zawodników w turnieju to 16 osób.
 6. Pierwszeństwo udziału w turnieju mają mieszkańcy powiatu dębickiego oraz zawodnicy Dębickiej Ligi Squasha.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2020 do godz. 18:00 w recepcji Fun&Sport , telefonicznie (725 311 311 ) lub przez aplikacją Best of 5.
 8. Opłata wpisowa wynosi 30 zł .
 9. Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 11 września 2020r.
 10. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek po uiszczeniu opłaty.
 11. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Zaleca się również rozgrzewkę przed rozpoczęciem rozgrywek.
 12. Mecze rozgrywane są do 2 lub 3 wygranych setów (best of 3/5), w zależności od ilości zgłoszonych
 13. Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem.
 14. Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju mimo wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału lub po zamknięciu listy startowej wycofa się z turnieju, jest w takim przypadku zobowiązany do uiszczenia opłaty turniejowej.
 15. Sędzią danego meczu, będzie wytypowany wśród zawodników gracz, którego decyzję są ostateczne.
 16. Organizator zapewnia kawę, herbatę i przekąski podczas turnieju.
 17. Piłką turniejową jest piłka z dwoma żółtymi kropkami którą zapewnia organizator.
 18. Drabinka turnieju zostanie umieszczona w zakładce turnieju w aplikacji Best of 5 zaraz po losowaniu.
 19. Organizator dla najlepszej trójki zawodników zapewnia nagrody rzeczowe.
 20. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do organizatora rozgrywek Fun&Sport – Centrum Aktywnego Wypoczynku w Dębicy.