REGULAMIN TECHNICZNY

 


I. System rozgrywek


1) Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach jednej edycji zawodów.


II. Warunki uczestnictwa


1) W Mistrzostwach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną
przynależność klubową; studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich,
pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych, absolwenci – do końca ostatniego
roku akademickiego wpisanego do indeksu.
2) Uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać aktualną legitymację członkowską AZS,
b) posiadać aktualną legitymację studencką lub pracowniczą uczelni.
3) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 5 zawodników oraz 5 zawodniczek.


III. Sposób przeprowadzenia zawodów


1) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PFS oraz
zasadami ogólnie przyjętymi na zawodach.
2) Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym, każdy mecz do 3 wygranych
setów (każdy set do 11-tu punktów; przy remisie 10-10 gra toczy się do osiągnięcia
przez jednego zawodnika dwóch punktów przewagi). W drabince „do tyłu” zawodnicy
grać będą do dwóch wygranych setów.
3) Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: kobiet
(turniej kobiet) i mężczyzn (turniej open).


IV. Punktacja


1) Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych
zawodników oraz 1 zawodniczkę danej uczelni (z tym, że zespół/uczelnia musi
wystawić minimum 2 zawodników/czki, którzy zostaną sklasyfikowani w turnieju).
2) Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za drugiego n-1
pkt., trzeciego n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w
najliczniejszej kategorii.
3) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 
4) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej o kolejności w
klasyfikacji decydować będzie większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich
itd. poszczególnych zawodników/zawodniczek danej uczelni.


V. Uwagi końcowe


1) Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny
Zawodów w porozumieniu z Organizatorem.
2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.