Już 21.10.2020 w środe od godz. 17.30 zapraszamy na turniej ,, 6 urodziny Art Fitness Kościan 200+ kat. C+,, !! 

UWAGA !! Pierwszeństwo gry w zawodach mają zawodnicy z Powiatu Kościańskiego, a także wziąść udział moga zawodnicy Z POZYCJA W RANKINGU PONIŻEJ 200 PZSQ !!
Ilość uczestników limitowana jest do 16!!

UWAGA! Zgłoszenia do turnieju przyjmujemy mailowo - recepcja@artfitness.pl, telefonicznie (również sms) - 721-118-113, 722-114-110 oraz bezpośrednio w receocji Klubu.

Aktualizowana na bieżąco lista zawodników dostępna jest pod adresem:

 

https://bo5.pl/t3901/6+urodziny+Art+Fitness+Ko%C5%9Bcian+200%2B+kat.+C%2B-OPEN,9355.html#players

 

Turniej będzie zgłoszony do kalendarza Polskiej Federacji Squasha (PZSQ) jako turniej  KAT.C+  i rozegrany w kategorii OPEN.

Główny sędzia turnieju:

Mikołaj Kołacki
recepcja@artfitness.pl

Termin rozpoczęcia turnieju:

OPEN: 21.10.2020 godz. 17.30 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.10.2020 godz. 15.00

W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- nr licencji PFS

UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


Drabinka oraz Harmonogram zostanie opublikowany najpóźniej do 20.10.2020 do godz. 18.00

Turniej będzie rozgrywany na 2 certyfikowanych kortach McWill Premium. Oficjalną piłką turniej jest Dunlop PRO.
Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym (z walką o każde miejsce). System rozgrywania uzależniony będzie od liczby zgłoszeń. Osoba, która przegra mecz na danym korcie sędziuje następne spotkanie.


Turniej OPEN - 75 PLN (w tym 10 zł na PZSQ)

Wpłaty przyjmowane będą w recepcji przed rozpoczęciem zawodów.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w swojej gestii organizator.