KOLEJNOŚĆ RAKIET - WSZYSTKIE DNI:
KOBIETY: 3,1,2
MĘŻCZYŹNI: 4,3,1,2
JUNIOR: U11,U13,U15,U17,U19

REGULAMIN ROZGRYWEK

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROZGRYWEK

Poniedziałek 14.06

12:00 - zamknięcie terminu potwierdzania udziału drużyn oraz ich składów w DMP

Wtorek 15.06
23:59 - zamknięcie terminu potwierdzania pakietów drużynowych

Sobota 19.06
losowanie drabinek turnieju

Czwartek 24.06
https://bo5.pl/t4135/DMP+Betard+2021,schedule.html

Piątek 25.06
https://bo5.pl/t4135/DMP+Betard+2021,schedule.html?date=2021-06-25

Sobota 26.06
https://bo5.pl/t4135/DMP+Betard+2021,schedule.html?date=2021-06-26

Sobota po finale: oficjalne afterparty w nowej hali klubu tuż za kortem nr 3 !

ZGŁOSZENIA

Potwierdzeniem zgłoszeniem jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do dnia 14.06.2021 godz 23:59 do organizatora zawodów Marcina Żaka przez:
fb.com/marcin.zak.wroclaw/ lub marcin.zak.squash@gmail.com
oraz uiszczenie opłaty startowej do dnia 14.06.2021 godz. 23:59 na konto:
MK Group
04 1140 2004 0000 3002 7841 7839

Opłaty za drużynę
Pakiet standard - udział w turnieju

Turniej MĘSKI - 600 zł 
Turniej DAMSKI - 450 zł 
Turniej JUNIORSKI - 250 zł

Pakiet posiłek - pakiet standard + ciepły posiłek w każdym dniu rozgrywania turnieju
Turniej MĘSKI - 900 zł (pakiet dla 4 osób) + 75 zł za dodatkową osobę 
Turniej DAMSKI - 600 zł (pakiet dla 3 osób) + 50 zł za dodatkową osobę 
Turniej JUNIORSKI - 375 zł (pakiet dla 5 osób) + 25 zł za dodatkową osobę

Pakiet koszulka - pakiet standard + koszulka turniejowa dla min. 4 zawodników z nazwiskami oraz nazwą i logiem drużyny na koszulkach
Turniej MĘSKI - 920 zł (pakiet dla 4 osób) + 80 zł za dodatkową osobę
Turniej DAMSKI - 690 zł (pakiet dla 3 osób) + 80 zł za dodatkową osobę
Turniej JUNIORSKI - 650 zł (pakiet dla 5 osób) + 80 zł za dodatkową osobę

Pakiet pełny - pakiet standard + pakiet posiłek + pakiet koszulka
Turniej MĘSKI - 1220 zł + 155 zł za dodatkową osobę
Turniej DAMSKI - 840 zł + 130 zł za dodatkową osobę
Turniej JUNIORSKI - 1025 zł + 105 zł za dodatkową osobę

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników, zdjęć oraz materiałów wideo z zawodów. Warunkiem uczestnictwa zawodnika, zawodniczki, juniora w IMP lub DMP jest posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o sporcie ważnego orzeczenia lekarskiego (zdolność do uprawiania sportu squash wraz z datą ważności) oraz ubezpieczenia NNW w uprawianym sporcie,

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

BADANIA ORAZ UBEZPIECZENIE NNW

Kapitan drużyny zobowiązany jest posiadać ważne badania oraz ubezpieczenie NNW dla wszystkich startujących uczestników

KOSZULKA
Template:

Gotowy przykład:

Drugi wariant kolorystyczny: