OTWARCIE OGRÓDKA LETNIEGO - DAMSKA

 Polski Związek Squasha, kategoria C; Polski Związek Squasha, kategoria B+ (B4)