FINAŁ PUCHARU DOLNEGO ŚLĄSKA W GRACH POJEDYNCZYCH W BADMINTONIE – IV. EDYCJA

Sobótka, 14.11.2021 R. (niedziela)
1. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy przy SP2 w Sobótce
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Goldwasser, e-mail: tech@sksm.pl tel. 606245170
2. Miejsce turnieju: hala widowiskowo-sportowa ZSP w Sobótce, ul. Świdnicka 20a Liczba boisk: 7
3. Harmonogram i kategorie wiekowe:
Rozpoczęcie gier o godz. 09:00 według harmonogramu umieszczonego na stronie www.bo5.pl/dzbad.
• U9 – turniej osobno dla dziewcząt i chłopców w wieku do 9 lat (rok urodzenia 2013 i młodsze)
• U11 - turniej osobno dla dziewcząt i chłopców w wieku do 11 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze)
• U13 – turniej osobno dla dziewcząt i chłopców w wieku do 13 lat (rok urodzenia 2009 i młodsi)
• U15 – turniej osobno dla dziewcząt i chłopców w wieku do 15 lat (rok urodzenia 2007 i młodsi)
Każdy zawodnik może grać tylko w jednej kategorii wiekowej. W turnieju mogą brać udział wyłącznie
dzieci i młodzież z województwa dolnośląskiego.
4. System rozgrywek:
System grupowo-pucharowy trójkowy, gdzie w rundzie pucharowej rozgrywane są mecze o każde miejsce w turnieju. Gry zwykłe, trzy setowe (do dwóch wygranych setów), punktowane do 15 pkt. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZBad.
5. Zgłoszenia:
Należy przesyłać na adres sędziego głównego: tech@sksm.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.2021 r., tj. czwartek do godz. 20:00 z kopią do organizatora dolzw.bad@gmail.com.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię gry, klub oraz kontaktowy nr telefonu.
6. Nagrody: Medal oraz dyplom oraz ngrody dla zawodników zajmujących miejsca 1-3.
7. Opłata startowa:
15 zł zł/za osobę
Opłata startowa dokonywana jest na miejscu, w dniu turnieju, płatność wyłącznie gotówką.
W przypadku nie pojawienia się na turnieju lub wycofania zawodnika po losowaniu, opłatę wpisową uiszcza osoba zgłaszająca danego zawodnika.
8. Sędzia główny: Zbigniew Goldwasser
9. Lotki: Lotki nylonowe zapewnia organizator. Obowiązuje ranking lotek.
10. Uwagi końcowe.
•Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w czasie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
•Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBAD.
•Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
•Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
•Uczestnik turnieju powinien posiadać strój sportowy/zmienny na hali.
•Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
•Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez siebie.
•Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
•Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
•Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
•W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
•Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
11. Przetwarzanie danych osobowych.
• Dolnośląski Związek Badmintona i Uczniowski Klub Sportowy przy SP2 w Sobótce, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Turnieju „Puchar Dolnego Śląska w Badmintonie” wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
• Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
• Dane są chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
• Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.
• Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.
W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!