Organizator
1. Organizatorem turnieju 40-stka Rubena jest mister RM.
2. Organizator zapewnia:
    - prowadzenie i opiekę nad turniejem oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów na kortach.
    - poczęstunek
    - będzie można coś wypić ;)

Zapisy
1. Zgłoszenia do 16.12.2021 r., do godz: 12:00
2. Zapisów dokonuje się na stronie Bo5:
- OPEN
- DAMSKI
3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest potwierdzenie uczestnictwa i wniesienie opłaty w wysokości: 80 pln (open), 60 pln (damski), 100 pln (damski + open).
4. Wpisowe za turniej musi być zrobione do 16.12.2021 r., do godz. 19.30 - to jest warunek uczestnictwa.
5. Opłatę uiszcza się za pomocą opcji Blik, lub bezpośrednio u organizatora.
6. Osoba zgłaszająca udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych PZSq, SSA (Szczeciński Squash Amatorski) oraz Bo5, w związku z prezentacją wyników turnieju i rankingu zawodników.

Losowanie
1. 16.12.2021 o godz: 20:00 w klubie Sportfit.
2. Harmonogram pojawi się najpóźniej 17.12.2021, do godz.: 09:00

Rozgrywki
1. Open: start 10:00
2. Open: best of 3, finał: best of 5
3. Open: drabinka maks. 32. Decyduje ranking PZSq, następnie kolejność zapisów. Możliwa forrunda, w zależności od ilości zgłoszeń.
4. Damski: start 10:30.
5. Damski: w zależności od ilości zgłoszeń: best of 3, best of 5, lub każda z każdą

Nagrody
1. Trofea dla najlepszych w obu kategoriach
2. Niespodzianki w Open za miejsca: 5, 9, 17
3. Niespodzianki losowane na koniec turnieju, pośród obecnych zawodników

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy turnieju 40-stka Rubena zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu klubu Sportfit Ekko.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.